การจัดการสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนคุณ

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • แก้ไขข้อมูลติดต่อของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน
  • ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่งหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น

หากต้องการยกเลิกโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อให้โดเมนดังกล่าวหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี