การต่ออายุโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนได้โดยอัตโนมัติในส่วน Shopify admin การต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณจะไม่หมดอายุ คุณไม่จำเป็นต้องต่ออายุ URL myshopify.com ของคุณ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือเมื่อใดก็ได้จากส่วน Shopify admin หากคุณไม่ได้ตั้งค่าให้โดเมนต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้โดเมนของคุณหมดอายุ

หากคุณต้องการยกเลิกโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อให้โดเมนหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่อีเมลและข้อมูลของเจ้าของร้านค้า Shopify จะนำมาใช้เพื่อซื้อและต่ออายุโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานโดเมน

เปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติ

  1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน

  2. คลิก "จัดการ" กับโดเมนที่คุณต้องการกําหนดค่า

  3. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติตามวันที่ที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครใช้งานโดเมนของคุณสำเร็จ วันต่ออายุคือ 14 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน โดยระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนแยกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือนของคุณ

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณต้องการยกเลิกโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณสามารถปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติได้ในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. คลิก "จัดการ" กับโดเมนที่คุณต้องการกําหนดค่า

  3. ในส่วนต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

หลังจากที่คุณปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติแล้ว โดเมนของคุณจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนหมดอายุ คุณต้องเปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนวันหมดอายุ

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน .de

เนื่องจากข้อบังคับของเยอรมนีสำหรับโดเมน .de คุณจะไม่สามารถปิดใช้การต่ออายุโดเมน .de ได้จากส่วน Shopify admin หากคุณซื้อโดเมน .de ผ่าน Shopify โดเมนของคุณจะยังคงต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน .de ของคุณ คุณต้องส่งอีเมลไปยังทีมให้ความช่วยเหลือในเยอรมันของ Shopify ที่ hilfe@shopify.com อย่างน้อย 5 วันก่อนจะถึงวันต่ออายุโดเมนที่กำหนดไว้ โดยอีเมลดังกล่าวต้องมีแบบฟอร์มการสิ้นสุด/การลบโดเมนที่กรอกเสร็จสมบูรณ์และระบุว่าคุณต้องการให้โดเมนของคุณถูกยกเลิกทันทีหรือยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ทีมให้ความช่วยเหลือในเยอรมนีจะส่งข้อมูลนี้ในนามของคุณ เมื่อโดเมนของคุณถูกยกเลิก โดเมนจะถูกลบออกจากสำนักทะเบียนทันทีและจะพร้อมให้ผู้อื่นซื้อได้

ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ

หากการสมัครใช้งานโดเมนของคุณหมดอายุและคุณต้องการใช้โดเมนของคุณต่อไป คุณมีเวลา 40 วันในการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อต่ออายุโดเมน โดยบางครั้งระยะเวลานี้เรียกว่าระยะผ่อนผัน คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองได้

หากคุณไม่ได้ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุในระยะผ่อนผัน คุณอาจสามารถต่ออายุโดเมนได้ในระยะไถ่ถอนโดยติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โดยระยะไถ่ถอนจะมีระยะเวลาสูงสุด 30 วันหลังจากระยะผ่อนผัน ทั้งนี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโดเมนในระยะไถ่ถอน

หากโดเมนของคุณไม่ได้รับการต่ออายุก่อนจะสิ้นสุดระยะไถ่ถอน โดเมนดังกล่าวจะถูกลบจากสำนักทะเบียน หลังจากลบไปแล้ว ทุกคนจะสามารถซื้อโดเมนนั้นได้ คุณอาจสามารถซื้อโดเมนของคุณอีกครั้งผ่าน Shopify หรือจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี