Odnawianie domen zarządzanych przez Shopify

Jeśli masz domenę zarządzaną przez Shopify, możesz automatycznie odnowić subskrypcję domeny w panelu administracyjnym Shopify. Automatyczne odnawianie daje pewność, że Twoja domena nie wygaśnie. Nie musisz odnawiać swojego adresu URL myshopify.com.

Możesz włączyć automatyczne odnawianie przy zakupie domeny za pośrednictwemShopify lub zrobić to w dowolnym momencie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli dla Twojej domeny nie ustawiono opcji automatycznego odnawiania, musisz włączyć automatyczne odnawianie przed końcem okresu rejestracji, aby zapobiec wygaśnięciu domeny.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję domeny zarządzanej przez Shopify, możesz dezaktywować automatyczne odnowienie, tak by domena wygasła z końcem okresu rejestracji.

Do zakupu i odnawiania domen używany jest domyślnie adres e-mail i informacje dotyczące właściciela sklepu Shopify. Upewnij się, że Twój e-mail jest aktualny, aby otrzymywać powiadomienia o subskrypcji domeny.

Aktywuj automatyczne odnawianie

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.

  2. Kliknij domenę, którą chcesz skonfigurować.

  3. W sekcji Automatyczne odnawianie zaznacz pole Automatycznie odnawiaj tę domenę co rok.

Opłata za odnowienie domeny jest naliczana automatycznie we wskazanym dniu. Aby mieć pewność, że subskrypcja domeny nie wygaśnie, data odnowienia wypada 14 dni przed końcem okresu rejestracji. Opłaty za odnowienie domeny są naliczane niezależnie od miesięcznych opłat subskrypcyjnych.

Dezaktywuj automatyczne odnawianie

Jeśli nie chcesz, aby subskrypcja Twojej domeny odnawiała się automatycznie, lub jeśli chcesz anulować zarządzanie domeną przez Shopify, możesz dezaktywować automatyczne odnawianie w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.

  2. Kliknij domenę, którą chcesz skonfigurować.

  3. W sekcji Automatyczne odnawianie zaznacz pole Automatycznie odnawiaj tę domenę co rok.

Po wyłączeniu opcji automatycznego odnawiania Twoja domena wygaśnie po upływie okresu rejestracji. Jeśli nie chcesz, aby Twoja domena wygasła, musisz włączyć automatyczne odnawianie przed datą wygaśnięcia.

Dezaktywacja automatycznego odnawiania dla domen .de i .at

Ze względu na niemieckie przepisy dotyczące domen .de i austriackie przepisy dotyczące domen .at, opcji odnowienia domen .de i .at nie można wyłączyć w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli kupujesz domenę .de lub .at za pośrednictwem Shopify, Twoja domena będzie odnawiana automatycznie do momentu jej anulowania.

Aby anulować domenę .de lub .at, musisz wypełnić formularz rezygnacji z domeny/usunięcia domeny lub formularz anulowania. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi kontaktowymi domeny, aby zapobiec opóźnieniom w procesie anulowania. Dane kontaktowe swojej domeny można znaleźć w panelu administracyjnym Shopify, wykonując kroki edycji danych kontaktowych dla domeny.

Zespół pomocy technicznej przesyła wymagane informacje w Twoim imieniu. Po anulowaniu domeny jest ona natychmiast usuwana z rejestru i jest dostępna do zakupu dla każdego.

Anuluj domenę .de

Aby anulować swoją domenę .de, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify co najmniej 5 dni przed planowaną datą odnowienia domeny i podaj zespołowi pomocy technicznej następujące informacje:

  • wypełniony formularz rezygnacji z domeny/usunięcia domeny dla domen .de
  • informacja, czy chcesz, aby Twoja domena została anulowana natychmiast, czy dopiero po upływie okresu rejestracji

Anuluj domenę .at

Aby anulować swoją domenę .at, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify co najmniej 3 dni przed planowaną datą odnowienia domeny i podaj zespołowi pomocy technicznej następujące informacje:

  • wypełniony formularz anulowania dla domen .at
  • informacja, czy chcesz, aby Twoja domena została anulowana natychmiast, czy dopiero po upływie okresu rejestracji

Odnów wygasłą domenę

Aby nadal korzystać z domeny po wygaśnięciu jej subskrypcji, możesz ją odnowić w ciągu 40-dniowego okresu karencji obowiązującego w przypadku większości domen, kontaktując się z Pomocą techniczną Shopify. Nie możesz odnowić wygasłej domeny bez skontaktowania się z Pomocą techniczną Shopify.

Jeśli nie wznowisz wygasłej domeny przed upływem okresu karencji, możesz to zrobić w okresie dodatkowym, kontaktując się z Pomocą techniczną Shopify. Okres dodatkowy trwa maksymalnie 30 dni od zakończenia okresu karencji. Ze wznowieniem domeny w okresie dodatkowym wiążą się dodatkowe koszty.

Jeśli Twoja domena nie zostanie odnowiona przed upływem okresu dodatkowego, zostanie ona usunięta z rejestru. Twoja domena może być dostępna do ponownego zakupu za pośrednictwem Shopify lub od zewnętrznego dostawcy domen, ale nie ma stuprocentowej gwarancji jej dostępności do zakupu. Jeśli chcesz zachować domenę, sprawdź daty ważności domeny i pamiętaj o jej odnowieniu przed upływem tych dat. Możesz także aktywować automatyczne odnawianie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo