Odnawianie domen zarządzanych przez Shopify

Jeśli masz domenę zarządzaną przez Shopify, możesz automatycznie odnowić subskrypcję domeny w panelu administracyjnym Shopify. Automatyczne odnawianie daje pewność, że Twoja domena nie wygaśnie. Nie musisz odnawiać swojego adresu URL myshopify.com.

Możesz włączyć automatyczne odnawianie przy zakupie domeny za pośrednictwemShopify lub zrobić to w dowolnym momencie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli dla Twojej domeny nie ustawiono opcji automatycznego odnawiania, musisz włączyć automatyczne odnawianie przed końcem okresu rejestracji, aby zapobiec wygaśnięciu domeny.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję domeny zarządzanej przez Shopify, możesz dezaktywować automatyczne odnowienie, tak by domena wygasła z końcem okresu rejestracji.

Do zakupu i odnawiania domen używany jest domyślnie adres e-mail i informacje dotyczące właściciela sklepu Shopify. Upewnij się, że Twój e-mail jest aktualny, aby otrzymywać powiadomienia o subskrypcji domeny.

Aktywacja automatycznego odnawiania

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.

  2. Kliknij domenę, którą chcesz skonfigurować.

  3. W sekcji Automatyczne odnawianie zaznacz pole Automatycznie odnawiaj tę domenę co rok.

Opłata za odnowienie domeny jest naliczana automatycznie we wskazanym dniu. Aby mieć pewność, że subskrypcja domeny nie wygaśnie, data odnowienia wypada 14 dni przed końcem okresu rejestracji. Opłaty za odnowienie domeny są naliczane niezależnie od miesięcznych opłat subskrypcyjnych.

Dezaktywowanie automatycznego odnawiania

Jeśli nie chcesz, aby subskrypcja Twojej domeny odnawiała się automatycznie, lub jeśli chcesz anulować zarządzanie domeną przez Shopify, możesz dezaktywować automatyczne odnawianie w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.

  2. Kliknij domenę, którą chcesz skonfigurować.

  3. W sekcji Automatyczne odnawianie zaznacz pole Automatycznie odnawiaj tę domenę co rok.

Po wyłączeniu opcji automatycznego odnawiania Twoja domena wygaśnie po upływie okresu rejestracji. Jeśli nie chcesz, aby Twoja domena wygasła, musisz włączyć automatyczne odnawianie przed datą wygaśnięcia.

Dezaktywacja automatycznego odnawiania dla domen .de i .at

Ze względu na niemieckie przepisy dotyczące domen .de i austriackie przepisy dotyczące domen .at, opcji odnowienia domen .de i .at nie można wyłączyć w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli kupujesz domenę .de lub .at za pośrednictwem Shopify, Twoja domena będzie odnawiana automatycznie do momentu jej anulowania.

Aby anulować swoją domenę .de, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify co najmniej 5 dni przed planowaną datą odnowienia domeny. Wiadomość e-mail musi zawierać wypełniony formularz rezygnacji z domeny/usunięcia domeny i informację, czy chcesz, aby Twoja domena została anulowana natychmiast, czy dopiero po upływie okresu rejestracji.

Aby anulować swoją domenę .at, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify co najmniej 3 dni przed planowaną datą odnowienia domeny. Wiadomość e-mail musi zawierać wypełniony formularz rezygnacji z domeny/usunięcia domeny oraz informację, czy chcesz, aby Twoja domena została anulowana natychmiast, czy dopiero pod koniec okresu rejestracji.

Po otrzymaniu wymaganych informacji zespół pomocy technicznej przesyła je w Twoim imieniu. Po anulowaniu domeny jest ona natychmiast usuwana z rejestru i staje się dostępna do zakupu.

Odnów wygasłą domenę

Jeśli Twoja subskrypcja domeny wygaśnie i chcesz nadal z niej korzystać, będziesz mieć 40 dni na skontaktowanie się z pomocą technicznąShopify w celu odnowienia subskrypcji. Okres ten czasem nazywa się okresem karencji. Nie możesz samodzielnie odnowić domeny, która wygasła.

Jeśli nie wznowisz wygasłej domeny przed upływem okresu karencji, możesz to zrobić w okresie dodatkowym, kontaktując się z pomocą technicznąShopify. Okres dodatkowy trwa maksymalnie 30 dni od zakończenia okresu karencji. Ze wznowieniem domeny w okresie dodatkowym wiążą się dodatkowe koszty.

Jeśli Twoja domena nie zostanie odnowiona przed upływem okresu dodatkowego, zostanie ona usunięta z rejestru. Po usunięciu domena będzie dostępna do zakupu. Możesz wówczas ponownie wykupić domenę za pośrednictwem Shopify lub od zewnętrznego dostawcy domen.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo