Opłaty

Rachunek wykazuje różne opłaty w zależności od lokalizacji sklepu i usług w nim używanych. Obciążenia rachunku Shopify pojawią się na wyciągu Twojej karty kredytowej jako: Shopify * <bill number>.

Opłaty za subskrypcję

Opłaty za subskrypcję zależą od Twojego planu i okresu rozliczeniowego subskrypcji.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Po zakupie etykiety wysyłkowej koszt jest rozliczany za pośrednictwem konta Shopify.

Rachunki za wysyłkę są pobierane oddzielnie od subskrypcji Shopify. Etykiety wysyłkowe nie są opodatkowane w Stanach Zjednoczonych, ale prawo kanadyjskie wymaga zastosowania podatków. Jeśli anulujesz etykietę wysyłkową, jej koszt zostanie zwrócony jako kredyt na przyszłe zakupy etykiet. Koszt nie zostanie zwrócony bezpośrednio na konto Shopify.

Jeśli osiągniesz swój dzienny próg rozliczeniowy przy zakupie etykiet wysyłkowych, możesz nadal kupować etykiety wysyłkowe o wartości równej 10% Twojego progu rozliczeniowego w czasie generowania rachunku. Możesz sprawdzić wartość progową swojego konta w sekcji Rachunki strony Rozliczenia w swoim pulpicie administracyjnym Shopify. Wszelkie zakupy dokonane w tym czasie są uwzględniane w następnym rachunku. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wystawiane są rachunki za etykiety wysyłkowe, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Opłaty transakcyjne

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, dla zamówień nie są stosowane opłaty transakcyjne. Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania również w przypadku ręcznych metod płatności. Ręczne metody płatności obejmują płatność przy odbiorze, wpłaty na konto, czeki, zamówienia testowe oraz wersje robocze zamówień oznaczone jako zapłacone lub oczekujące. Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania w przypadku zamówień POS.

Jeśli nie korzystasz z Shopify Payments lub ręcznej metody płatności, dla zamówień oprócz opłaty manipulacyjnej pobieranej przez dostawcę płatności mają zastosowanie opłaty transakcyjne.

Sposób rozliczania konta zależy od wolumenu transakcji w sklepie, okresowych opłat za aplikacje oraz dostawcy płatności, z usług którego korzystasz.

Oblicz swoje opłaty transakcyjne

Shopify używa tego wzoru do obliczania opłat transakcyjnych za okres 30 dni:

 [(koszt produktów - rabaty) + podatek + opłaty za wysyłkę] x stawka 

Stawka za opłaty transakcyjne różni się w zależności od Twojego planu cenowego.

Zobacz zestawienie opłat transakcyjnych

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.

 2. Kliknij opcję Rozliczenie.

 3. Kliknij rachunek, który chcesz wyświetlić w sekcji Rachunki.

 4. Jeśli rachunek zawiera opłaty transakcyjne, to sekcja Opłaty transakcyjne będzie zawierała linki do powiązanych zamówień. Kliknij, aby zobaczyć informacje.

W otwartym panelu możesz wyświetlić szczegóły opłaty transakcyjnej dla każdego zamówienia objętego tym rachunkiem.

Kliknij zamówienie, aby zobaczyć pełne szczegóły transakcji.

Kredyty i anulowania opłat transakcyjnych

Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze.

Jeśli pobrano opłatę transakcyjną za zamówienie testowe, anuluj zamówienie testowe. Kredyt transakcyjny zostanie dodany do Twojego konta i zastosowany do następnego zestawu opłat transakcyjnych.

Opłaty za domeny, szablony i jednorazowe opłaty za aplikacje

Otrzymasz rachunek z jednorazową opłatą za działania takie jak rejestracja domeny, zakup szablonu lub zakup aplikacji. Możesz przeglądać historię swojego konta w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Zakupy szablonów nie podlegają zwrotowi.

Używaj środków z salda Shopify, aby opłacać rachunki

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i masz wystarczające środki na koncie Shopify Payments, Twoje saldo Shopify jest wybrane jako domyślna metoda płatności za zakupy szablonów i jednorazowe zakupy aplikacji. Jeśli chcesz płacić cykliczne opłaty za pomocą środków z salda Shopify, musisz je włączyć w ustawieniach Rozliczenia.

Jeśli opłaty przekroczą środki na koncie Shopify Payments, płatność nie zostanie pobrana z salda. W tym przypadku pełna kwota rachunku jest pobierana z karty kredytowej, którą masz w pliku.

Podatki

Jeśli Twoja firma znajduje się w jurysdykcji kanadyjskiej lub amerykańskiej, w której firma Shopify prowadzi działalność, wówczas firma Shopify jest prawnie zobowiązana do naliczenia odpowiednich podatków od Twojej subskrypcji. Shopify nalicza podatki tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez organy podatkowe w Twojej jurysdykcji. Podatki te są związane z subskrypcją Shopify i nie mają na nie wpływu sprzedawane produkty lub usługi.

Shopify to kanadyjska firma działająca w Kanadzie, obecna w następujących stanach i okręgach USA:

 • Arizona
 • Miasto Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Miasto Denver, Kolorado
 • Hawaje
 • Indiana
 • Kentucky
 • Massachusetts
 • Nowy Meksyk
 • Nowy Jork
 • Ohio
 • Pensylwania
 • Rhode Island
 • Karolina Południowa
 • Dakota Południowa
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Waszyngton D.C.
 • Waszyngton
 • Wirginia Zachodnia

Jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie lub w jednym z wymienionych stanów lub okręgów, wówczas Twoja subskrypcja zostanie obciążona obowiązującymi podatkami (HST/PST/GST lub stanowymi/lokalnymi/gminnymi). Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą lub stanami i okręgami, w których Shopify prowadzi działalność, od opłaty za subskrypcję nie będą naliczane podatki.

Podatki pojawiają się w osobnej linii na rachunku.

Podatki od opłat za konto

Jeśli mieszkasz w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na fakturze Shopify.

Podatek GST naliczany w Singapurze

Jeśli Twój sklep znajduje się w Singapurze, począwszy od grudnia 2019, zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od towarów i usług (GST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. W tej chwili nie możesz podać swojego numeru GST do zwolnienia podatkowego.

Numer VAT dla sklepów w Europie

Jeśli Twój sklep jest zlokalizowany w Europie, musisz podać numer podatku od wartości dodanej (VAT) lub potwierdzić, że go nie masz.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Numer VAT podaj informacje o VAT:

- Jeśli masz numer VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Zapisz. - Jeśli nie masz numeru VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie Potwierdź. Numer VAT będzie wyświetlany jako nd..

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Shopify weryfikuje Twój numer VAT poprzez system wymiany informacji VAT (VIES) i zmieni jego status z pending na verified po zakończeniu weryfikacji.

VAT naliczany w Irlandii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Irlandii, naliczona zostanie opłata w wysokości 23% podatku VAT od odpowiednich opłat Shopify. Opłata ta jest odzwierciedlona we wszystkich miesięcznych rachunkach po 1 czerwca 2019 roku.

Numer VAT dla sklepów w RPA

Jeśli Twój sklep znajduje się w RPA, w 2020 roku zostaniesz obciążony(-a) 15-procentowym podatkiem od wartości dodanej (VAT). Możesz podać numer VAT lub poinformować, że go nie posiadasz.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Rejestracja podatkowa podaj informacje dotyczące podatku VAT: - Jeśli masz numer VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Dodaj numer VAT.
  • Jeśli nie masz numeru VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie Potwierdź.

Zwolnienie z GST w Australii

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Australii, australijski podatek od towarów i usług (GST) ma zastosowanie dla Twojej subskrypcji Shopify w wysokości 10%. Jednakże Shopify nie pobierze GST od Twoich płatności, jeśli zarejestrujesz się w australijskim systemie GST i dodasz swój australijski numer biznesowy (ABN) do swojego sklepu Shopify.

Twój ABN to 11-cyfrowy numer używany przez rząd Australii do identyfikacji Twojej firmy. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w australijskim GST, dodaj swój ABN, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST. Dodanie ABN do sklepu Shopify i rejestracja w australijskim GST są niezbędne do uzyskania zwolnienia z GST.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Rejestracja firmy kliknij opcję Dodaj ABN, a następnie wprowadź swój ABN.

 3. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w australijskim GST, kliknij przycisk Jestem zarejestrowany(-a) w GST.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Kredyty rozliczeniowe

Kredyty związane z Twoim kontem są pogrupowane w następujące kategorie:

 • Kredyt subskrypcyjny jest stosowany jako rabat do opłat za subskrypcję.
 • Kredyt aplikacyjny jest stosowany jako rabat do opłat za aplikację.
 • Kredyt wysyłkowy jest stosowany jako rabat do opłat za wysyłkę.
 • Kredyt transakcyjny jest stosowany jako rabat do opłat transakcyjnych.

Kredyty są uwzględniane w następnym rachunku w odpowiedniej kategorii. Kredytów z jednej kategorii nie można zastosować do innej.

Sprawdź dostępne kredyty rozliczeniowe

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Przejrzyj dostępne kredyty w sekcji Kredyty.

.Jeśli masz kredyt dostępny w jakiejkolwiek kategorii kredytowej, jest on wyświetlany w tabeli Kategoria kredytowa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo