Opłaty

Rachunek wykazuje różne opłaty w zależności od lokalizacji sklepu i usług w nim używanych. Obciążenia rachunku Shopify pojawią się na wyciągu Twojej karty kredytowej jako: Shopify * <bill number>.

Opłaty za subskrypcję

Opłaty za subskrypcję zależą od Twojego planu i okresu rozliczeniowego subskrypcji.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Po zakupie etykiety wysyłkowej za pomocą usługi Shopify Shipping koszt jest rozliczany za pośrednictwem Twojego konta Shopify. Wykupione ubezpieczenie wysyłki lub korekty kosztów wysyłki naliczane przez przewoźnika są również rozliczane za pośrednictwem konta Shopify.

Rachunki za wysyłkę są wystawiane oddzielnie od subskrypcji Shopify. Jeśli anulujesz etykietę wysyłkową, jej koszt zostanie zwrócony jako kredyt do wykorzystania przy kolejnych zakupach etykiet. Koszt nie jest zwracany bezpośrednio na konto Shopify.

W każdym kraju obowiązują inne przepisy podatkowe dotyczące opłat za wysyłkę. Aby sprawdzić, w jaki sposób w Twoim kraju naliczane są podatki od opłat za wysyłkę, zapoznaj się z sekcją Podatki od etykiet wysyłkowych.

Jeśli osiągniesz swój dzienny próg rozliczeniowy przy zakupie etykiet wysyłkowych, możesz nadal kupować etykiety wysyłkowe o wartości równej 10% kwoty Twojego progu podczas generowania rachunku. Możesz sprawdzić wartość progową swojego konta w sekcji Rachunki strony Rozliczenia w swoim pulpicie administracyjnym Shopify. Wszelkie zakupy dokonane w tym czasie są uwzględniane w następnym rachunku. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczania etykiet wysyłkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Opłaty transakcyjne

W przypadku korzystania z Shopify Payments nie nalicza się opłat transakcyjnych dla zamówień w sklepach zlokalizowanych w większości krajów. Ponadto opłaty transakcyjne nie mają zastosowania dla ręcznych metod płatności, które obejmują płatność przy odbiorze, wpłaty na konto, czeki, zamówienia testowe i wersje robocze zamówień oznaczone jako zapłacone lub oczekujące. Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania dla zamówień POS.

Jeśli nie korzystasz z Shopify Payments lub ręcznej metody płatności, dla zamówień oprócz opłaty manipulacyjnej pobieranej przez dostawcę płatności mają zastosowanie opłaty transakcyjne.

Sposób rozliczania konta zależy od wolumenu transakcji w sklepie, okresowych opłat za aplikacje oraz dostawcy płatności, z usług którego korzystasz.

Oblicz swoje opłaty transakcyjne

Shopify używa tego wzoru do obliczania opłat transakcyjnych za okres 30 dni:

 [(koszt produktów - rabaty) + podatek + opłaty za wysyłkę] x stawka 

Stawka za opłaty transakcyjne różni się w zależności od Twojego planu cenowego.

Zobacz zestawienie opłat transakcyjnych

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. Kliknij rachunek, który chcesz wyświetlić w sekcji Rachunki.

 2. Jeśli rachunek zawiera opłaty transakcyjne, to sekcja Opłaty transakcyjne będzie zawierała linki do powiązanych zamówień. Kliknij, aby zobaczyć informacje.

W otwartym panelu możesz wyświetlić szczegóły opłaty transakcyjnej dla każdego zamówienia objętego tym rachunkiem.

Kliknij zamówienie, aby zobaczyć pełne szczegóły transakcji.

Opłaty za domeny, szablony i jednorazowe opłaty za aplikacje

Otrzymasz rachunek z jednorazową opłatą za działania takie jak rejestracja domeny, zakup szablonu lub zakup aplikacji. Możesz przeglądać historię swojego konta w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Zakupy szablonów nie podlegają zwrotowi.

Używaj środków z salda Shopify, aby opłacać rachunki

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i masz wystarczające środki na koncie Shopify Payments, Twoje saldo Shopify jest wybrane jako domyślna metoda płatności za zakupy szablonów i jednorazowe zakupy aplikacji. Jeśli chcesz płacić cykliczne opłaty za pomocą środków z salda Shopify, musisz je włączyć w ustawieniach Rozliczenia.

Jeśli opłaty przekroczą środki na koncie Shopify Payments, płatność nie zostanie pobrana z salda. W tym przypadku pełna kwota rachunku jest pobierana z karty kredytowej, którą masz w pliku.

Shopify Email

Na początku każdego miesiąca wszyscy sprzedawcy z płatnym planem Shopify mają przyznany limit 2500 darmowych wiadomości e-mail do wysłania. Koszt wiadomości e-mail obliczany jest według następujących zasad:

 • Wiadomości e-mail są liczone na podstawie konkretnego adresu e-mail, na który wysyłane jest działanie e-mail. Na przykład, wysłanie 1 promocyjnej wiadomości e-mail do 800 subskrybentów liczy się jako 800 wiadomości e-mail.
 • Niewykorzystane wiadomości e-mail nie są przenoszone na następny miesiąc.
 • Po wyczerpaniu limitu 2500 darmowych e-maili możesz wysyłać dodatkowe e-maile w cenie 0,001 USD za każdą dodatkową wiadomość. Przykładowo za każde 1000 dodatkowych e-maili zapłacisz 1 USD. Za dodatkowe e-maile obciążony(-a) zostaniesz dopiero wtedy, gdy ich koszt wyniesie 0,005 USD.
 • Nie ma dodatkowego planu subskrypcji i Shopify Email pobiera opłaty tylko za to, co wysyłasz.
 • Możesz wysłać maksymalnie pięć działań kampanii na tydzień. Są resetowane co 7 dni o północy czasu UTC.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Koszt Shopify Email.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania e-mail, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Podatki

Jeśli Twoja firma znajduje się w jurysdykcji kanadyjskiej lub amerykańskiej, w której firma Shopify prowadzi działalność, wówczas firma Shopify jest prawnie zobowiązana do naliczenia odpowiednich podatków od Twojej subskrypcji. Shopify nalicza podatki tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez organy podatkowe w Twojej jurysdykcji. Podatki te są związane z subskrypcją Shopify i nie mają na nie wpływu sprzedawane produkty lub usługi.

Shopify to kanadyjska firma działająca w Kanadzie zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży w następujących stanach i dystryktach USA:

 • Arizona
 • Miasto Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Miasto Denver, Kolorado
 • Floryda
 • Hawaje
 • Indiana
 • Kentucky
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Minnesota
 • Nevada
 • Nowy Meksyk
 • Nowy Jork
 • Ohio
 • Pensylwania
 • Rhode Island
 • Karolina Południowa
 • Dakota Południowa
 • Tennessee
 • Teksas
 • Utah
 • Waszyngton D.C.
 • Waszyngton
 • Wirginia Zachodnia

Jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie lub w jednym z wymienionych stanów lub okręgów, wówczas Twoja subskrypcja zostanie obciążona obowiązującymi podatkami (HST/PST/GST lub stanowymi/lokalnymi/gminnymi). Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą lub stanami i okręgami, w których Shopify prowadzi działalność, od opłaty za subskrypcję nie będą naliczane podatki.

Podatki pojawiają się w osobnej linii na rachunku.

Podatki od opłat za konto

Jeśli mieszkasz w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na fakturze Shopify.

Podatek GST naliczany w Singapurze

Jeśli Twój sklep znajduje się w Singapurze, począwszy od grudnia 2019, zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od towarów i usług (GST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. W tej chwili nie możesz podać swojego numeru GST do zwolnienia podatkowego.

SST naliczany w Malezji

Jeśli Twój sklep znajduje się w Singapurze, począwszy od października 2021, zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od sprzedaży i usług (SST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. W tej chwili nie możesz podać swojego numeru SST do zwolnienia podatkowego.

Numer VAT dla sklepów w Europie

Jeśli Twój sklep jest zlokalizowany w Europie, musisz podać numer podatku od wartości dodanej (VAT) lub potwierdzić, że go nie masz.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Numer VAT podaj informacje o VAT:

- Jeśli masz numer VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Zapisz. - Jeśli nie masz numeru VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie Potwierdź. Numer VAT będzie wyświetlany jako nd..

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Shopify weryfikuje Twój numer VAT poprzez system wymiany informacji VAT (VIES) i zmieni jego status z pending na verified po zakończeniu weryfikacji.

VAT naliczany w Irlandii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Irlandii, naliczona zostanie opłata w wysokości 23% podatku VAT od odpowiednich opłat Shopify. Opłata ta jest odzwierciedlona we wszystkich miesięcznych rachunkach po 1 czerwca 2019 roku.

VAT naliczany w Szwajcarii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Szwajcarii, naliczone zostanie 7,7% podatku VAT od odpowiednich opłat Shopify. Opłata ta jest widoczna we wszystkich miesięcznych rachunkach po 1 sierpnia 2021 roku.

Numer VAT dla sklepów w RPA

Jeśli Twój sklep znajduje się w RPA, w 2020 roku zostaniesz obciążony(-a) 15-procentowym podatkiem od wartości dodanej (VAT). Możesz podać numer VAT lub poinformować, że go nie posiadasz.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rejestracja podatkowa podaj informacje dotyczące podatku VAT:

- Jeśli masz numer VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Dodaj numer VAT. - Jeśli nie masz numeru VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie Potwierdź.

Zwolnienie z australijskiego GST w ramach subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep znajduje się w Australii, Twoja subskrypcja Shopify oraz etykiety Shopify Shipping podlegają australijskiemu podatkowi od towarów i usług (GST) w wysokości 10%. Jednakże Shopify nie pobierze podatku GST od Twoich płatności, jeśli zarejestrujesz jako płatnik podatku GST i dodasz swój numer ABN (Australian Business Number) do swojego sklepu Shopify.

Twój ABN to 11-cyfrowy numer używany przez rząd Australii do identyfikacji Twojej firmy. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w australijskim GST, dodaj swój ABN, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST. Dodanie ABN do sklepu Shopify i rejestracja w australijskim GST są niezbędne do uzyskania zwolnienia z GST wTwojej subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) do GST.

 2. Wprowadź swój ABN, a następnie kliknij Dodaj ABN.

Zwolnienie z nowozelandzkiego GST w ramach subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep znajduje się w Nowej Zelandii, od 1 lipca 2020 roku Shopify dolicza 15-procentowy podatek od towarów i usług (GST) do rachunku Shopify. Jeżeli jednak zarejestrujesz się w Nowej Zelandii dla celów GST i dodasz otrzymany numer IRD (Inland Revenue Department) do swojego sklepu Shopify, Shopify nie będzie pobierać podatku GST od Twoich płatności.

Twój IRD to 8- lub 9-znakowy numer używany przez rząd Nowej Zelandii w celu identyfikacji Twojej firmy. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w nowozelandzkim systemie GST, dodaj swój numer IRD, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST.

Możesz dodać swój numer IRD przed dniem 1 lipca 2020 roku, aby przygotować firmę do zmiany. Dodanie swojego numeru IRD do sklepu Shopify i dokonanie rejestracji w nowozelandzkim systemie GST są niezbędne, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST w ramach subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) do GST.

 2. Wprowadź swój numer IRD, a następnie kliknij Dodaj IRD.

Zwolnienie z tureckiego podatku VAT od subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Turcji, od 1 sierpnia 2021 roku firma Shopify będzie zobowiązana do dodawania podatku VAT do rachunku Shopify. Jednakże Twoje rachunki Shopify mogą być zwolnione z podatku VAT, jeśli podasz 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (Vergi Numarasi).

Dodanie numeru identyfikacji podatkowej do sklepu Shopify jest niezbędne, aby uzyskać zwolnienie z podatku VAT od subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) jako płatnik VAT.

 2. Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej, a następnie kliknij opcję Dodaj numer identyfikacji podatkowej.

Kredyty rozliczeniowe

Kredyty związane z Twoim kontem są pogrupowane w następujące kategorie:

 • Kredyt subskrypcyjny jest stosowany jako rabat do opłat za subskrypcję.
 • Kredyt aplikacyjny jest stosowany jako rabat do opłat za aplikację.
 • Kredyt wysyłkowy jest stosowany jako rabat do opłat za wysyłkę.
 • Kredyt transakcyjny jest stosowany jako rabat do opłat transakcyjnych.

Kredyty są uwzględniane w następnym rachunku w odpowiedniej kategorii. Kredytów z jednej kategorii nie można zastosować do innej.

Sprawdź dostępne kredyty rozliczeniowe

Kroki:

 1. Przejdź do strony rozliczania:

- Stany Zjednoczone: W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Rozliczenie.

- Pozostałe kraje: Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 1. Przejrzyj dostępne kredyty w sekcji Kredyty.

.Jeśli masz kredyt dostępny w jakiejkolwiek kategorii kredytowej, jest on wyświetlany w tabeli Kategoria kredytowa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo