Opłaty

Na Twoim rachunku mogą pojawić się różne opłaty w zależności od tego, gdzie znajduje się Twój sklep i z jakich usług korzysta. Twoje rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności. Opłaty za rachunki Shopify są wyświetlane na wyciągu jako: SHOPIFY * <9-cyfrowy numer rachunku>.

Opłaty za subskrypcje

Opłaty za subskrypcję zależą od Twojego planu i okresu rozliczeniowego subskrypcji.

Strona Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify zawiera listę płatnych subskrypcji z opłatami okresowymi. Lista obejmuje subskrypcję planu Shopify oraz wszelkie inne subskrypcje, takie jak subskrypcje aplikacji. Wyszczególnione są również subskrypcje aplikacji, które są obecnie dostępne w darmowej wersji próbnej. Aplikacje objęte planem bezpłatnej subskrypcji nie są natomiast uwzględnione.

Ponadto możesz zarządzać płatnymi subskrypcjami na tej liście. Jeśli masz kilka sklepów, możesz zarządzać subskrypcjami tylko w jednym sklepie na raz.

Wyświetl opłaty z tytułu płatnych subskrypcji w panelu administracyjnym Shopify

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

  1. W sekcji Subskrypcje znajduje się lista aplikacji, które zostały ostatnio zainstalowane.
 2. Aby wyświetlić wszystkie płatne subskrypcje, kliknij opcję Wyświetl wszystkie.

 3. Aby wyświetlić informacje o subskrypcji planu Shopify, kliknij ... obok subskrypcji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj. Przejdź do strony Plan w panelu administracyjnym Shopify.

 4. Aby zarządzać aplikacją, kliknij ... obok subskrypcji, a następnie opcję Zarządzaj. Wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • Jeśli wybierzesz subskrypcję aplikacji Shopify, przejdź do odpowiedniej strony w panelu administracyjnym Shopify.
  • Jeśli wybierzesz subskrypcję aplikacji firmy zewnętrznej, przejdź do strony ustawień tej aplikacji.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Po zakupie etykiety wysyłkowej za pomocą usługi Shopify Shipping koszt jest rozliczany za pośrednictwem Twojego konta Shopify. Wykupione ubezpieczenie wysyłki lub korekty kosztów wysyłki naliczane przez przewoźnika są również rozliczane za pośrednictwem konta Shopify.

Opłaty za wysyłkę są wystawiane oddzielnie od subskrypcji Shopify. Jeśli anulujesz etykietę wysyłkową, jej koszt zostanie zwrócony jako kredyt do wykorzystania przy kolejnych zakupach etykiet. Koszt nie jest zwracany bezpośrednio na Twoje konto Shopify.

W każdym kraju obowiązują inne przepisy podatkowe dotyczące opłat za wysyłkę. Aby sprawdzić, w jaki sposób w Twoim kraju naliczane są podatki od opłat za wysyłkę, zapoznaj się z sekcją Podatki od etykiet wysyłkowych.

Jeśli osiągniesz swój dzienny próg rozliczeniowy przy zakupie etykiet wysyłkowych, możesz nadal kupować etykiety wysyłkowe o wartości równej 10% kwoty Twojego progu podczas generowania rachunku. Możesz sprawdzić wartość progową swojego konta w sekcji Rachunki strony Rozliczenia w swoim pulpicie administracyjnym Shopify. Wszelkie zakupy dokonane w tym czasie są uwzględniane w następnym rachunku. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie naliczania opłat za etykiety wysyłkowe, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Zewnętrzne opłaty transakcyjne to opłaty, które dotyczą każdej transakcji w przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy płatności podczas przyjmowania płatności od klientów. Opłaty transakcyjne pokrywają koszt integracji Shopify z zewnętrznymi dostawcami płatności i różnią się w zależności od wybranego planu.

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, nie ponosisz opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności w przypadku zamówień przetwarzanych w ramach usługi Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Installments lub PayPal Express i nie są Ci naliczane opłaty transakcyjne w przypadku ręcznych metod płatności, takich jak gotówka, płatność przy odbiorze i przelewy bankowe.

Sprzedawcy Shopify Plus, którzy używają Shopify Payments jako głównej bramki płatniczej, zostaną zwolnieni z opłat transakcyjnych za wszystkie inne używane metody płatności.

Sposób naliczania opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności dla Twojego konta zależy od wolumenu transakcji w Twoim sklepie, cyklicznych opłat za aplikacje i dostawcy płatności, z którego usług korzystasz.

Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania w przypadku zamówień POS ani ręcznych metod płatności, które obejmują płatność przy odbiorze, wpłaty bankowe, czeki, zamówienia testowe i wersje robocze zamówień oznaczone jako opłacone lub oczekujące. Opłaty transakcyjne firm zewnętrznych nie są zwracane po dokonaniu zwrotu kosztów zamówienia.

Opłaty transakcyjne są dodatkiem do opłat za przetwarzanie pobieranych przez zewnętrznego dostawcę płatności.

Oblicz opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Shopify używa tego wzoru do obliczania opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności dla okresu 30 dni:

 [(koszt produktów - rabaty) + podatek + opłaty za wysyłkę] x stawka 

Wysokość opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności różni się w zależności od planu cenowego.

Zobacz zestawienie opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Kliknij rachunek, który chcesz wyświetlić w sekcji Wcześniejsze rachunki.

 3. Jeśli rachunek zawiera opłaty transakcyjne, sekcja Opłaty transakcyjne będzie zawierała linki do powiązanych zamówień. Kliknij, aby zobaczyć informacje.

W otwartym panelu możesz wyświetlić szczegóły opłaty transakcyjnej dla każdego zamówienia objętego tym rachunkiem.

Kliknij zamówienie, aby zobaczyć pełne szczegóły transakcji.

Opłaty za domeny, szablony i jednorazowe opłaty za aplikacje

Otrzymasz rachunek z jednorazową opłatą za działania takie jak rejestracja domeny, zakup szablonu lub zakup aplikacji. Możesz przeglądać historię swojego konta w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Zakupy szablonów nie podlegają zwrotowi.

Tap to Pay on iPhone

Możesz używać funkcji Tap to Pay on iPhone do akceptowania zbliżeniowych kart kredytowych lub debetowych i wszystkich portfeli cyfrowych bez konieczności korzystania z urządzeń płatniczych. Więcej informacji znajduje się w sekcji Akceptuj płatności za pomocą funkcji Tap to Pay on iPhone

Usługa Tap to Pay podlega dodatkowym opłatom. Sklepy mogą przetwarzać do 100 transakcji Tap to Pay w miesiącu kalendarzowym bez dodatkowych opłat. Po przekroczeniu tego progu naliczana będzie opłata w wysokości 0,25 USD za transakcję przez pozostałą część miesiąca. Wszystkie transakcje podlegają standardowym stawkom za transakcje kartą kredytową i debetową w Shopify Payments.

Opłaty za usługę Tap to Pay pojawiają się jako osobna pozycja na rachunku Shopify.

Shopify Tax

Rozwiązanie Shopify Tax jest dostępne dla wszystkich sprzedawców, którzy sprzedają produkty klientom w Stanach Zjednoczonych. Opłaty Shopify Tax pojawią się na Twoim rachunku, jeśli wszystkie poniższe oświadczenia są prawdziwe:

 • Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub jesteś sprzedawcą online sprzedającym produkty klientom w USA.
 • Pobierasz podatek w stanach, w których masz obowiązek podatkowy.
 • Wybrałeś(-aś) Shopify Tax jako usługę podatkową.
 • Twój sklep dokonał sprzedaży na kwotę równą lub większą niż 100 000 USD w jednym roku kalendarzowym.

Jeśli łączna wartość sprzedaży w Twoim sklepie wynosi co najmniej tyle, co próg opłat, naliczana jest procentowa opłata za zrealizowane w Twoim sklepie transakcje, dla których obliczono podatek.

 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,35% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify i Advanced Shopify.
 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,25% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Plus.

Opłata dotyczy zamówień ze stanów, w których włączono pobieranie podatku, w tym zamówień, w których nie jest naliczany podatek ze względu na produkty lub klientów, którzy są zwolnieni z podatku. Opłata nie jest stosowana w przypadku:

 • zamówień ze stanów, w których nie pobierasz podatku
 • zamówienia, które pochodzą z kraju innego niż Stany Zjednoczone i są wysyłane do kraju innego niż Stany Zjednoczone
 • zamówień importowanych spoza Shopify
 • zamówień lub części zamówień opłaconych kartą prezentową

Opłaty nie mają zastosowania do sprzedaży w stanach, w których nie pobierasz podatku. Ponadto obowiązują następujące limity opłat:

 • Limit 0,99 USD za zamówienie. Bez względu na sumę zamówienia nie zostanie Ci naliczona opłata wyższa niż 0,99 USD za zamówienie.
 • Limit roczny 5000 USD. Bez względu na wielkość sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego nie zostanie Ci naliczona opłata wyższa niż 5000 USD rocznie.

Dowiedz się więcej o Shopify Tax.

Adres e-mail Shopify

Wszyscy sprzedawcy z planami Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus mają na początku każdego miesiąca 10 000 darmowych wiadomości e-mail do wysłania. Koszt wiadomości e-mail obliczany jest według następujących reguł:

 • Wiadomości e-mail są liczone na podstawie konkretnego adresu e-mail, na który wysyłane jest działanie e-mail. Na przykład, wysłanie 1 promocyjnej wiadomości e-mail do 800 subskrybentów liczy się jako 800 wiadomości e-mail.
 • Niewykorzystane wiadomości e-mail nie są przenoszone na następny miesiąc.
 • Po wysłaniu 10 000 darmowych wiadomości e-mail możesz wysłać maksymalnie dodatkowych 300 000 e-maili w cenie 1 USD za 1000 e-maili. Po wysłaniu 300 000 e-maili cena wyniesie 0,65 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Po wysłaniu 750 000 e-maili cena wyniesie 0,55 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Opłata za dodatkowe wiadomości e-mail zostanie naliczona dopiero wtedy, gdy koszt wyniesie 0,005 USD.
 • Funkcja Shopify Email jest dostępna w planach Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus. Opłata pobierana jest tylko za wysłane e-maile.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania e-mail, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Podatki

Jeśli Twoja firma znajduje się w jurysdykcji kanadyjskiej lub amerykańskiej, w której firma Shopify prowadzi działalność, wówczas firma Shopify jest prawnie zobowiązana do naliczenia odpowiednich podatków od Twojej subskrypcji. Shopify nalicza podatki tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez organy podatkowe w Twojej jurysdykcji. Podatki te są związane z subskrypcją Shopify i nie mają na nie wpływu sprzedawane produkty lub usługi.

Shopify to kanadyjska firma działająca w Kanadzie zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży w poniższych stanach i dystryktach USA.

Stany i dystrykty w Stanach Zjednoczonych, w których Shopify ma obowiązek pobierania podatku od sprzedaży.
 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • Kalifornia
 • Connecticut
 • Kolorado
 • Floryda
 • Georgia
 • Hawaje
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Luizjana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • Nowy Meksyk
 • Nowy Jork
 • Karolina Północna
 • Dakota Północna
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pensylwania
 • Rhode Island
 • Karolina Południowa
 • Dakota Południowa
 • Tennessee
 • Teksas
 • Utah
 • Vermont
 • Wirginia
 • Waszyngton D.C.
 • Waszyngton
 • Wirginia Zachodnia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie lub w jednym z wymienionych stanów lub okręgów, wówczas Twoja subskrypcja może zostać obciążona obowiązującymi podatkami (HST/PST/GST lub stanowymi/lokalnymi/gminnymi). Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą lub stanami i okręgami, w których Shopify ma obowiązek odprowadzania podatków, od opłaty za subskrypcję nie będą naliczane podatki.

Podatki pojawiają się w osobnej linii na rachunku.

Podatki od opłat za konto

Jeśli mieszkasz w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na fakturze Shopify.

GST naliczany w Indiach

Jeśli Twój sklep znajduje się w Indiach, począwszy od 15 grudnia 2021 zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od towarów i usług (GST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. Aby uzyskać zwolnienie z podatku GST, musisz podać numer GST (GSTIN).

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 3. W sekcji GSTIN kliknij opcję Dodaj GSTIN.
 4. Wprowadź GSTIN, a następnie kliknij opcję Dodaj GSTIN.

GST naliczany w Singapurze

Jeśli Twój sklep znajduje się w Singapurze, począwszy od grudnia 2019, zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od towarów i usług (GST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. W tej chwili nie możesz podać swojego numeru GST do zwolnienia podatkowego.

SST naliczany w Malezji

Jeśli Twój sklep znajduje się w Malezji, począwszy od października 2021, zostaniesz obciążony(-a) podatkiem od sprzedaży i usług (SST) od opłat Shopify. Opłata ta będzie widoczna w miesięcznych rachunkach Shopify. W tej chwili nie możesz podać swojego numeru SST do zwolnienia podatkowego.

Numer VAT dla sklepów w Europie

Jeśli Twój sklep jest zlokalizowany w Europie, musisz podać numer podatku od wartości dodanej (VAT) lub potwierdzić, że go nie masz.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Numer VAT podaj informacje o VAT:

  • Jeśli masz numer identyfikacji podatkowej VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Zapisz.
  • Jeśli nie masz numeru identyfikacji podatkowej VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie opcję Potwierdź. Numer identyfikacji podatkowej VAT będzie wyświetlany jako nd..
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Shopify zweryfikuje Twój numer identyfikacji podatkowej VAT poprzez system wymiany informacji VAT (VIES) i zmieni jego status z oczekującego na zweryfikowany po zakończeniu weryfikacji.

VAT naliczany w Irlandii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Irlandii, naliczona zostanie opłata w wysokości 23% podatku VAT od odpowiednich opłat Shopify. Opłata ta jest odzwierciedlona we wszystkich miesięcznych rachunkach po 1 czerwca 2019 roku.

VAT naliczany w Szwajcarii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Szwajcarii, naliczone zostanie 7,7% podatku VAT od odpowiednich opłat Shopify. Opłata ta jest widoczna we wszystkich miesięcznych rachunkach po 1 sierpnia 2021 roku.

VAT naliczany dla sklepów w Chile

Jeśli Twój sklep znajduje się w Chile, od 4 stycznia 2022 roku będzie Ci naliczany podatek VAT w wysokości 19%. Jeśli posiadasz numer RUT (Rol Único Tributario), Twój rachunek Shopify może być zwolniony z podatku VAT. Musisz wprowadzić prawidłowy numer RUT w panelu administracyjnym Shopify i oświadczyć, że jesteś płatnikiem VAT.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Dodaj RUT.
 4. W polu RUT wprowadź swój numer RUT.
 5. Zaznacz pole Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT w Chile.
 6. Kliknij opcję Dodaj RUT.

VAT naliczany dla sklepów w Arabii Saudyjskiej

Jeśli Twój sklep znajduje się w Arabii Saudyjskiej, od 19 listopada 2022 roku będzie Ci naliczany 15% VAT. Jeśli posiadasz numer identyfikacji podatkowej VAT, Twój rachunek w Shopify może zostać zwolniony z opłat VAT. Musisz wprowadzić prawidłowy 15-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify i oświadczyć, że jesteś płatnikiem VAT.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij Wprowadź numer identyfikacji podatkowej.
 4. Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej.
 5. Wybierz opcję Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT w Arabii Saudyjskiej i na życzenie mogę przedstawić zaświadczenie VAT.
 6. Kliknij Dodaj numer identyfikacji podatkowej.

VAT naliczany dla sklepów w ZEA

Jeśli Twój sklep znajduje się w ZEA, od 19 listopada 2022 roku naliczany jest podatek VAT w wysokości 5%. Jeśli posiadasz numer identyfikacji podatkowej VAT, Twój rachunek w Shopify może zostać zwolniony z opłat VAT. Musisz wprowadzić prawidłowy 15-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify i oświadczyć, że jesteś płatnikiem VAT.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij Wprowadź numer identyfikacji podatkowej.
 4. Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej.
 5. Wybierz opcję Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT w ZEA i na życzenie mogę przedstawić zaświadczenie VAT.
 6. Kliknij Dodaj numer identyfikacji podatkowej.

VAT naliczany dla sklepów w Tajlandii

Jeśli Twój sklep znajduje się w Tajlandii, od 20 listopada 2022 roku będzie Ci naliczany 7% VAT. Jeśli posiadasz numer identyfikacji podatkowej VAT, Twój rachunek w Shopify może zostać zwolniony z opłat VAT. Musisz wprowadzić ważny 13-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify i zaświadczyć, że jesteś podatnikiem VAT.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij Wprowadź numer identyfikacji podatkowej.
 4. Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej.
 5. Wybierz opcję Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT w Tajlandii i na życzenie mogę przedstawić zaświadczenie VAT.
 6. Kliknij Dodaj numer identyfikacji podatkowej.

Numer VAT dla sklepów w RPA

Jeśli Twój sklep znajduje się w RPA, zostaniesz obciążony(-a) 15-procentowym podatkiem VAT (podatek od towarów i usług). Możesz podać numer identyfikacji podatkowej VAT lub poinformować, że go nie posiadasz.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Rejestracja podatkowa podaj informacje dotyczące podatku VAT:

  • Jeśli masz numer identyfikacji podatkowej VAT, kliknij opcję Dodaj numer VAT, wprowadź go w wymaganym miejscu i kliknij opcję Dodaj numer VAT.
  • Jeśli nie masz numeru identyfikacji podatkowej VAT, kliknij opcję Nie mam numeru VAT, a następnie opcję Potwierdź.

Zwolnienie z australijskiego GST w ramach subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep znajduje się w Australii, Twoja subskrypcja Shopify oraz etykiety Shopify Shipping podlegają australijskiemu podatkowi od towarów i usług (GST) w wysokości 10%. Jednakże Shopify nie pobierze podatku GST od Twoich płatności, jeśli zarejestrujesz się jako płatnik podatku GST i dodasz swój numer ABN (Australian Business Number) do swojego sklepu Shopify.

Twój ABN to 11-cyfrowy numer używany przez rząd Australii do identyfikacji Twojej firmy. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w australijskim GST, dodaj swój ABN, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST. Dodanie ABN do sklepu Shopify i rejestracja w australijskim GST są niezbędne do uzyskania zwolnienia z GST wTwojej subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) do GST.

 4. Wprowadź swój ABN, a następnie kliknij Dodaj ABN.

Zwolnienie z nowozelandzkiego GST w ramach subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep znajduje się w Nowej Zelandii, od 1 lipca 2020 roku Shopify dolicza 15-procentowy podatek od towarów i usług (GST) do rachunku Shopify. Jeżeli jednak zarejestrujesz się w Nowej Zelandii dla celów GST i dodasz otrzymany numer IRD (Inland Revenue Department) do swojego sklepu Shopify, Shopify nie będzie pobierać podatku GST od Twoich płatności.

Twój IRD to 8- lub 9-znakowy numer używany przez rząd Nowej Zelandii w celu identyfikacji Twojej firmy. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w nowozelandzkim systemie GST, dodaj swój numer IRD, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST.

Możesz dodać swój numer IRD przed dniem 1 lipca 2020 roku, aby przygotować firmę do zmiany. Dodanie swojego numeru IRD do sklepu Shopify i dokonanie rejestracji w nowozelandzkim systemie GST są niezbędne, aby zakwalifikować się do zwolnienia z GST w ramach subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) do GST.

 4. Wprowadź swój numer IRD, a następnie kliknij Dodaj IRD.

Zwolnienie z tureckiego podatku VAT od subskrypcji Shopify

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Turcji, od 1 sierpnia 2021 roku firma Shopify będzie zobowiązana do dodawania podatku VAT do rachunku Shopify. Jednakże Twoje rachunki Shopify mogą być zwolnione z podatku VAT, jeśli podasz 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (Vergi Numarasi).

Dodanie numeru identyfikacji podatkowej do sklepu Shopify jest niezbędne, aby uzyskać zwolnienie z podatku VAT od subskrypcji Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.

 3. W sekcji Rejestracja podatkowa kliknij opcję Tak, jestem zarejestrowany(-a) jako płatnik VAT.

 4. Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej, a następnie kliknij opcję Dodaj numer identyfikacji podatkowej.

Kredyty rozliczeniowe

Kredyty związane z Twoim kontem są pogrupowane w następujące kategorie:

 • Kredyt subskrypcyjny jest stosowany jako rabat do opłat za subskrypcję.
 • Kredyt aplikacyjny jest stosowany jako rabat do opłat za aplikację.
 • Kredyt wysyłkowy jest stosowany jako rabat do opłat za wysyłkę.
 • Kredyt transakcyjny jest stosowany jako rabat do opłat transakcyjnych.

Kredyty są uwzględniane w następnym rachunku w odpowiedniej kategorii. Kredytów z jednej kategorii nie można zastosować do innej.

Sprawdź dostępne kredyty rozliczeniowe

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. Jeśli masz dostępny kredyt w dowolnej kategorii kredytów, w sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Wyświetl pozostałe kredyty.

 3. W oknie dialogowym Kredyty na Twoim koncie wyświetl kredyty dostępne w dowolnej kategorii kredytów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo