Rozliczenie Shopify Shipping

Opłaty związane z etykietami Shopify Shipping i korektami cen etykiet są pobierane z karty kredytowej zarejestrowanej na Twoim koncie Shopify. Wszystkie opłaty za Shopify Shipping są rozliczane w USD. Jeśli przebywasz w Kanadzie lub Australii, ceny etykiet wysyłkowych są wyświetlane w momencie ich zakupu w walucie lokalnej, ale opłata na fakturze jest podawana w USD.

Opłaty za etykiety wysyłkowe

Faktury za etykiety wysyłkowe są oparte na rozliczeniu progowym. Oznacza to, że po wydaniu określonej kwoty na etykiety wysyłkowe w danym cyklu rozliczeniowym, jest ona natychmiast fakturowana i pobierana z Twojego konta. Oczekując na przetworzenie płatności, możesz nadal kupować etykiety do momentu osiągnięcia 10% bieżącego progu. Po przetworzeniu faktury próg jest resetowany.

Jeśli nie osiągniesz tego progu w danym cyklu rozliczeniowym, opłaty za etykiety wysyłkowe zostaną dodane do miesięcznego rachunku za subskrypcję Shopify.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczania etykiet wysyłkowych na Twoim koncie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Znajdź opłaty za etykiety wysyłkowe

Opłaty za etykiety wysyłkowe można wyświetlić w sekcji Rachunki na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Zwroty za etykiety wysyłkowe

Wszelkie zwroty za etykiety wysyłkowe są dodawane do konta jako kredyt etykiet wysyłkowych. Kredyty są wykorzystywane przy kolejnych zakupach etykiet wysyłkowych.

Korekty cen

Korekta ceny etykiety wysyłkowej dokonywana jest wtedy, gdy kupujesz etykietę wysyłkową, a przewoźnik stwierdza, że podałeś(-aś) niepoprawne lub niedokładne informacje, które powodują wyliczenie nieprawidłowej stawki. Po wysłaniu zamówienia poprawność opłaty pocztowej jest weryfikowana przez przewoźnika. Jeśli zapłacisz nieprawidłową kwotę za wysłanie zamówienia, przewoźnik wpłaci różnicę na Twoje konto lub obciąży je. Twojej przesyłka może zostać dostarczona mimo dokonania korekty.

Korekta cenowa jest standardową praktyką stosowaną w branży i stosuje ją większość dostawców usług, dlatego ważne jest, aby etykiety wysyłkowe były prawidłowe.

Przykład korekty cenowej przesyłki USPS

W tej sekcji:

 • Powody korekt cenowych
 • Korekty za przekroczenie maksymalnych limitów
 • Unikanie korekt
 • Pytania dotyczące korekt

Powody korekt cenowych

Jeśli Twój przewoźnik ustali, że przesyłka wymaga korekty ceny, korekta taka pojawi się na osi czasu zamówienia. Na Twoim koncie Shopify dokonane zostanie uznanie lub obciążenie, które będzie widoczne na następnym rachunku.

Oto przykłady możliwych powodów korekt cenowych:

 • Waga paczki podana na etykiecie nie odpowiada rzeczywistej wadze przesyłki.
 • Wymiary paczki podane na etykiecie nie odpowiadają faktycznym wymiarom przesyłki.
 • Etykieta stawki zryczałtowanej jest używana z polem stawki zależnej od wagi lub etykieta stawki zależnej od wagi jest używana z polem stawki zryczałtowanej.
 • Podana klasa przesyłki jest niepoprawna (jeśli na przykład waga paczki przekracza maksymalny próg określony dla tej klasy przesyłki).
 • Zawartość paczki nie pasuje do ograniczeń klasy przesyłki.
 • Przewoźnik naliczył opłatę za przygotowanie Twojej przesyłki lub dokumentację inną niż celna.
 • Przewoźnik zmienił opłaty za zwrot do nadawcy.

Jeśli uważasz, że korekta cenowa została zastosowana niewłaściwie, możesz ją zakwestionować.

Korekty za przekroczenie maksymalnych limitów

Przewoźnicy mają ustalone maksymalne rozmiary i wagi paczek. Jeśli rozmiar lub waga przesyłki przekracza wartość maksymalną, mogą zostać naliczone wysokie opłaty.

Na przykład, jeśli korzystasz z UPS i Twoja paczka waży więcej niż 150 funtów (68 kg), możesz mieć naliczone opłaty za przekroczenie limitu wagi w wysokości 875,00 USD. Opłaty mogą też zostać naliczone, jeśli wymiary paczki przekroczą limity ustalone przez przewoźnika. Na stronie UPS znajdują się informacje dotyczące przekroczenia maksymalnych limitów.

Unikanie korekt

Możesz uniknąć dokonania za wysokiej lub za niskiej płatności za etykiety wysyłkowe, dbając o prawidłowość ustawień swojej wysyłki i produktu.

Jest kilka czynności, które możesz wykonać, aby zapewnić prawidłowość etykiet wysyłkowych:

Pytania dotyczące korekt

Korekty cenowe etykiet wysyłkowych są ustalane przez przewoźnika.

W przypadku pytań dotyczących korekty opłat za wysyłkę, musisz skontaktować się bezpośrednio z USPS lub Canada Post, aby złożyć reklamację. W przypadku UPS i DHL skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Shipping.

Podatki od etykiet wysyłkowych

W każdym kraju obowiązują inne przepisy podatkowe dotyczące etykiet wysyłkowych.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych podatki od etykiet wysyłkowych nie są pobierane.

Kanada

Canada Post nalicza podatki od przesyłek krajowych i międzynarodowych. Aby uzyskać informacje o konkretnych stawkach procentowych podatków, zapoznaj się z sekcją Podatki od produktów Canada Post.

Australia

Australijskie krajowe etykiety wysyłkowe podlegają opodatkowaniu, ale międzynarodowe etykiety wysyłkowe są z niego zwolnione. Nie zapłacisz jednak podatku, jeśli spełnisz wszystkie następujące warunki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo