Shopify Shipping-fakturering

Shopify Shipping-fraktsedlar och prisjusteringar för etiketter debiteras det kreditkort som är aktiverat för ditt konto hos Shopify. Alla Shopifys leveranskostnader faktureras i USD. Om du befinner dig i Kanada eller Australien visas fraktsedelpriserna i din lokala valuta när du köper sedeln, men debiteringen på fakturan är i USD.

Leveransetikettavgifter

Fraktsedelfakturor är baserade på faktureringströskelvärde. Det innebär att du faktureras och debiteras omedelbart när du spenderar ett visst belopp på fraktsedlar inom din faktureringsperiod. Medan du väntar på att betalningen ska behandlas, kan du fortsätta att köpa etiketterna tills du når 10 % av din nuvarande tröskel. När fakturan har behandlats återställs ditt tröskelvärde.

Om du inte når denna tröskel inom din faktureringsperiod, läggs fraktsedelavgifter till i din månatliga Shopify-prenumerationsräkning.

Om du vill ha mer information om hur ditt specifika konto faktureras för fraktetiketter, kontakta Shopify-support.

Hitta dina fraktetikettavgifter

Du kan se dina fraktsedelavgifter i avsnittet fakturor på din faktureringssida i din Shopify-administratör.

Återbetalningar för fraktsedlar

Alla återbetalningar som utfärdas för fraktsedlar läggs till som en fraktsedelkredit till ditt konto. Krediter tillämpas för framtida inköp av fraktsedlar.

Prisjustering

Priset för en fraktsedel justeras när du köper en fraktsedel och budföretaget anser att du har tillhandahållit felaktig information, som har resulterat i ett felaktigt pris. Efter att du har skickat din order verifieras den korrekta fraktsedel-kostnaden av budföretaget. Om du betalar ett felaktigt belopp för att skicka ordern kommer budföretaget att kreditera eller debitera mellanskillnaden. Även om det görs en prisjustering kan ditt paket fortfarande komma att levereras.

Prisjusteringar är en standard branschpraxis och de flesta budföretag följer denna standard. För att undvika prisjusteringar bekräftar du att du anger rätt information när du köper en fraktsedel.

På grund av transportörens bearbetningstider är det inte ovanligt att det uppstår en fördröjning mellan när du köper fraktsedeln och när du mottar en avgift eller kredit för en prisjustering.

I detta avsnitt:

 • Skäl till prisjusteringar
 • Över maximala begränsningsjusteringar
 • Undvik justeringar
 • Frågor om justeringar

Skäl till prisjusteringar

Om transportföretaget anser att din sändning behöver prisjusteras så visas prisjusteringen i orderns tidslinje. Du kommer antingen att erhålla kredit till ditt Shopify-konto motsvarande mellanskillnaden eller behöva betala mellanskillnaden, vilken i sådana fall kommer att tas med i din nästa faktura.

Följande exempel är möjliga orsaker till prisjusteringar:

 • Den paketvikt som anges på sedeln matchar inte försändelsens faktiska vikt.
 • Paketets mått som anges på sedeln matchar inte försändelsens faktiska mått.
 • En sedel med fast avgift används med en viktbaserad låda, eller en viktbaserad prissedel används med en låda med fast avgift.
 • Den angivna postklassen är inkorrekt (till exempel om förpackningsvikten överstiger gränsvärdet för den aktuella postklassen).
 • Innehållet i ditt paket passar inte för postklassbegränsningar.
 • Transportföretaget debiterade en avgift för att förbereda din leverans- eller tulldeklarations-dokumentation.
 • Transportföretaget ändrade returavgifterna.

Om du har frågor om en prisjustering, eller tror att en prisjustering tillämpats felaktigt, kan du ta reda på vem du ska kontakta under frågor om justeringar.

Över maximala begränsningsjusteringar

Budföretag har maximala förpackningsstorlekar och vikter. Om en försändelse är större än den maximala storleken eller vikten kan de debitera dig höga avgifter.

Om du till exempel använder UPS och ditt paket väger mer än 150 pounds kan du debiteras mer än 875,00 USD för att paketet över deras viktgräns. Du kan även debiteras avgifter om paketmåtten överskrider budföretagets gränser. På UPS webbplats finns det information om deras högsta tillåtna gränser.

Undvik justeringar

Du kan undvika att betala för mycket eller för lite för dina fraktetiketter genom att säkerställa att dina leverans- och produktinställningar är korrekta.

Gör följande för att säkerställa att du uppger korrekt information på dina fraktetiketter:

Frågor om justeringar

Prisjusteringar för fraktetiketter fastställs av din transportör.

Granska följande tabell för att ta reda på vem du ska kontakta om du har frågor om leveransavgiftsjusteringar.

Vem du ska kontakta om du har frågor om leveransjusteringar
Transportör Vem du ska kontakta
Usps Kontakta Shopify Support
Canada Post Kontakta Canada Post
Sendle Kontakta Sendle
Ups Kontakta Shopify Support
DHL Kontakta Shopify Support

Skatter på fraktetiketter

Varje land har olika skatteregler för fraktetiketter.

USA

Förenta staterna debiterar inte skatt på fraktetiketter.

Kanada

Canada Post debiterar skatt på inrikes och internationella leveranser. Om du vill veta mer om specifika skattesatser, se skatt på Canada Posts produkter.

Australien

Australiska inhemska fraktetiketter är skattepliktiga men internationella fraktetiketter är inte det. Du betalar dock inte skatt om du uppfyller alla följande villkor:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis