การเรียกเก็บเงินสำหรับ Shopify Shipping

ระบบจะเรียกเก็บเงินใบจ่าหน้า Shopify Shipping และการปรับราคาใบจ่าหน้าไปยังบัตรเครดิตที่อยู่ในไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ โดยค่าธรรมเนียม Shopify Shipping ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และหากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส หรือสหราชอาณาจักร ราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะแสดงเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของคุณเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า แต่จะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในใบแจ้งหนี้ของคุณ

ค่าใช้จ่ายใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ใบแจ้งหนี้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะอิงตามขีดจำกัดการเรียกเก็บเงิน ซึ่งหมายความว่าทันทีที่คุณใช้จ่ายค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในรอบการเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนหนึ่ง ระบบจะออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินทันที ระหว่างที่รอระบบประมวลผลการชำระเงิน คุณยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าต่อไปได้จนกว่าจะจะเหลือเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน 10% หลังจากประมวลผลใบแจ้งหนี้เสร็จสิ้น ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

หากคุณยังไม่ถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังใบเรียกเก็บเงินรายเดือน Shopify ของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบเรียกเก็บเงินใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังบัญชีของคุณได้อย่างไร โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

วิธีดูค่าใช้จ่ายใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ

คุณสามารถดูค่าบริการสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

การคืนเงินใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การคืนเงินที่ออกสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะถูกเพิ่มเป็นเครดิตใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ เครดิตจะถูกนำไปใช้กับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในอนาคต

การปรับราคา

การแก้ไขราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและผู้ให้บริการขนส่งระบุว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลให้ราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผิดพลาด หลังจากคุณส่งสินค้าแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะตรวจสอบว่าราคาใบจ่าหน้าสำหรับการขนส่งถูกต้อง หากยอดชำระในการจัดส่งไม่ถูกต้อง ทางผู้ให้บริการขนส่งจะหักส่วนต่างนั้นจากบัญชีเครดิตหรือเดบิตของคุณ ทั้งนี้แม้ว่ามีจะการแก้ไข พัสดุของคุณอาจยังคงได้รับการจัดส่งตามปกติ

การปรับราคาคือการปฏิบัติทั่วไปในแวดวงธุรกิจและผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่ทำตามมาตรฐานนี้ หากต้องการหลีกเลี่ยงการแก้ไขราคาโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การเกิดความล่าช้าขึ้นระหว่างเวลาที่คุณสั่งซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงินหรือเครดิทเพราะการแก้ไขราคานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผู้ให้บริการขนส่งจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการ

ในส่วนนี้:

สาเหตุของการแก้ไขราคา

หากผู้ให้บริการขนส่งของคุณระบุว่าการจัดส่งของคุณต้องมีการปรับราคา การปรับจะแสดงในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินหรือหักบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ซึ่งจะแสดงในใบเรียกเก็บเงินถัดไปของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสาเหตุของการแก้ไขราคาที่อาจเกิดขึ้นได้:

 • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับน้ำหนักจริงของการจัดส่ง
 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับขนาดจริงของการจัดส่ง
 • ใช้ใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดส่งตายตัวกับอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก หรือใช้ใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดสั่งตามน้ำหนักกับกล่องที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว
 • ประเภทบริการจัดส่งที่ระบุไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น น้ำหนักของพัสดุมากเกินเกณฑ์สูงสุดของประเภทบริการจัดส่งดังกล่าว
 • ของที่ส่งไม่ได้บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษลังทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ของที่ส่งบรรจุอยู่ในวัสดุที่ไม่ปกติอย่างเหล็ก ไม้ พลาสติกแข็ง พลาสติกอ่อน หรือโฟม EPS
 • รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ของคุณไม่ตรงกับข้อจำกัดของประเภทบริการจัดส่ง
 • ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเตรียมการจัดส่งหรือเอกสารที่ไม่ผ่านศุลกากร
 • ผู้ให้บริการขนส่งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการส่งคืนให้ผู้ส่ง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับราคา หรือคิดว่ามีการนำการปรับราคาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถดูผู้ติดต่อได้ในข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับ

การปรับแต่งเกินขีดจำกัดสูงสุด

ผู้ให้บริการขนส่งล้วนกำหนดขนาดและน้ำหนักสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ไว้ หากพัสดุใหญ่เกินขนาดสูงสุดหรือหนักเกินน้ำหนักสูงสุด ผู้ให้บริการขนส่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับคุณเป็นเงินจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ UPS และบรรจุภัณฑ์ของคุณมีน้ำหนักมากกว่า 150 ปอนด์ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 875.00 ดอลลาร์ เนื่องจากน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เกินขีดจำกัด นอกจากนี้คุณยังอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากขนาดบรรจุภัณฑ์เกินขีดจำกัดของผู้ให้บริการขนส่ง เว็บไซต์ของ UPS มีข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสูงสุดที่กำหนด

การหลีกเลี่ยงการแก้ไข

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายเกินหรือต่ำกว่าราคาสำหรับใบจ่าหน้าการจัดส่งได้ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าของการจัดส่งและของสินค้าถูกต้องแล้ว

โดยคุณสามารถทำให้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งมีความถูกต้องมากขึ้นด้วยสองสามวิธีนี้:

คำถามเกี่ยวกับการปรับแต่ง

การแก้ไขราคาใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะกำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่งของคุณ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าต้องติดต่อใครเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าจัดส่ง

หากมีคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขการจัดส่งให้ติดต่อที่
ผู้ให้บริการขนส่ง ให้ติดต่อที่
USPS ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
Canada Post ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
Sendle ติดต่อ Sendle
UPS ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
DHL ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
Evri ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
Colissimo ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ภาษีสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

แต่ละประเทศมีกฎเกี่ยวกับภาษีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่แตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบกฎเกี่ยวกับภาษีของประเทศต้นทางที่คุณจัดส่งสินค้า

หากคุณจัดส่งไปยังสหภาพยุโรป คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงินสินค้าบางรายการได้ เพื่อให้ลูกค้าในสหภาพยุโรปไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อจัดส่ง

สหรัฐอเมริกา

การเรียกเก็บภาษีสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อในรัฐต่อไปนี้:

 • แอริโซนา
 • เขตโคลัมเบีย
 • ฮาวาย
 • นิวเม็กซิโก
 • เวสต์เวอร์จิเนีย

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะเสียภาษีตามอัตราที่คิดตามที่อยู่ปลายทางในใบจ่าหน้า ภาษีจะไม่รวมอยู่ในต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ณ เวลาที่ซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ภาษีจะถูกเพิ่มในใบแจ้งหนี้ของคุณพร้อมกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดส่งอีเมลไปที่ billing-tax-support@shopify.com เพื่อส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีของคุณ

แคนาดา

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะเสียภาษีตามอัตราที่คิดตามที่อยู่ปลายทางในใบจ่าหน้าภาษีจะไม่รวมอยู่ในต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ณ เวลาที่ซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณภาษีจะถูกเพิ่มในใบแจ้งหนี้ของคุณพร้อมกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงิน

ออสเตรเลีย

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งภายในประเทศออสเตรเลียต้องเสียภาษี แต่ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ต้องเสียภาษีหากมีคุณสมบัติทั้งหมดตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

สหราชอาณาจักร

ไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับใบจ่าหน้า Shopify Shipping ที่ซื้อในสหราชอาณาจักร

ฝรั่งเศส

ไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ที่ซื้อในประเทศฝรั่งเศส

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้าในสหภาพยุโรป

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 คุณสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงินจากลูกค้าในสหภาพยุโรป (EU) แทนการให้ลูกค้าของคุณจ่ายภาษีเมื่อจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อนี้ได้

หากคุณอยู่นอกสหภาพยุโรปและต้องการให้ร้านค้า Shopify ของคุณเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณต้องมีแผน One-Stop Shop (IOSS) หรือที่เรียกว่า NON-Union OSS และเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาและข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน IOSS:

 • ธุรกิจที่อยู่นอกสหภาพยุโรปที่จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรปไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน
 • ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงภาษีในสหภาพยุโรปของ IOSS เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณจะสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เมื่อใด
 • คุณต้องสมัครรับข้อมูล IOSS ผ่านสมาชิกในประเทศในสหภาพยุโรป หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • คุณต้องตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปก่อน จึงจะสามารถเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

เพิ่มหมายเลข IOSS ของคุณลงในส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี