เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่รองรับ

คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณต้องการใช้สำหรับการพิมพ์ใบจ่าหน้าในแต่ละครั้ง โดยคุณสามารถพิมพ์และเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในขั้นตอนการซื้อในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือที่การจัดส่งและส่งมอบ หน้าการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ Shopify รองรับเพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ Shopify รองรับ

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณซื้อใน Shopify ได้ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ Shopify รองรับ:

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า หมายเลขโมเดล พื้นที่ที่ให้บริการ ความเข้ากันได้
DYMO LabelWriter® 4XL (USB) 2002150 สหรัฐอเมริกาและแคนาดา Windows และ Mac
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Brother QL (แบบไร้สาย) QL-1110NWB สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย Windows, Mac, iOS และ Android
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Bixolon (USB) XD5-40dK/BEG สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ Windows และ Mac
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra (USB) ZD220 สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ Windows และ Mac
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra (แบบไร้สาย) ZD420 สหรัฐอเมริกาและแคนาดา Windows macOS Android และ iOS
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า ZSB ขนาด 4 นิ้ว (แบบไร้สาย) ZSB-DP12 สหรัฐอเมริกา Windows macOS Android และ iOS
เครื่องพิมพ์ป้ายจ่าหน้า ZSB ขนาด 4 นิ้ว (แบบไร้สาย) ZSB-DP14N สหรัฐอเมริกา Windows macOS Android และ iOS

Dymo LabelWriter 4XL

เครื่องพิมพ์ Dymo LabelWriter 4XL จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือ Mac ของคุณผ่าน USB

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Rollo

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Rollo จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB และไม่ต้องใช้ตลับหมึกหรือหมึกพิมพ์ในการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Rollo ของคุณ

 1. หากสวิตช์ของเครื่องพิมพ์เป็นเปิดอยู่ ก็ให้ปิดโดยกดสวิตช์ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Rollo ของคุณ
 3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ แล้วเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟ
 4. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ใส่ใบจ่าหน้าลงในเครื่องพิมพ์โดยหงายด้านใบจ่าหน้าขึ้น
 6. ปรับแท็บต่างๆ เพื่อให้ใบจ่าหน้าติดอยู่กับที่
 7. เปิดสวิตช์ไฟไปที่เปิด
 8. กดปุ่มสีม่วงที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าค้างไว้ จนกว่าจะได้ยินเสียงเตือน แล้วจึงปล่อย เครื่องพิมพ์ของคุณจะตรวจจับประเภทและขนาดของใบจ่าหน้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Rollo ของคุณ

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother QL

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother QL รองรับการเชื่อมต่อ USB และ WiFi

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother ของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งสวิตช์ไฟที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เป็นปิด
 2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีสายกราวด์
 3. ดึงคันโยกทั้งสองด้านของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดช่องใส่ใบจ่าหน้า
 4. ใส่ม้วนใบจ่าหน้าลงในตัวจัดคิวการม้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนม้วนอยู่ในตำแหน่งของตัวยึดอย่างแน่นหน้าแล้ว
 5. ป้อนม้วนใบจ่าหน้าผ่านเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า วางม้วนใบจ่าหน้าให้ตรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบจ่าหน้าเอียงหรือติด
 6. ปิดช่องใส่ใบจ่าหน้า
 7. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า
 8. กดปุ่มป้อนกระดาษเพื่อจัดตำแหน่งจุดสิ้นสุดของม้วนใบจ่าหน้า

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother ของคุณกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อป

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือ Mac ของคุณได้โดยใช้สาย USB, การเชื่อมต่อ LAN แบบมีสาย, Bluetooth หรือ WiFi โดยก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าดังกล่าว คุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าจากเว็บไซต์ของ Brother ก่อน จากนั้นจึงติดตั้งซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother QL-111ONWB จะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน WiFi โดยคุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้ากับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้โดยใช้ Airdrop หรือ WiFi Direct

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Biaxlon

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Biaxlon เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้หากคุณเป็นผู้ขายในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ โดยคุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ USB และไม่ต้องใช้ตลับหมึกหรือหมึกพิมพ์ในการพิมพ์ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าแบบบาร์โค้ด Zebra เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งด้วยเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Bixolon ได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Biaxlon ให้ดูที่คู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Biaxlon หรือไปที่หน้าความช่วยเหลือของ Biaxlon

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Biaxlon ของคุณ

วิธีการ:

 1. หากสวิตช์ของเครื่องพิมพ์เป็นเปิดอยู่ ก็ให้ปิดโดยกดสวิตช์ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Bixolon ของคุณ
 3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ แล้วเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟ
 4. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ใส่ใบจ่าหน้าลงในเครื่องพิมพ์โดยหงายด้านใบจ่าหน้าขึ้น
 6. ปรับแท็บต่างๆ เพื่อให้ใบจ่าหน้าติดอยู่กับที่
 7. เปิดสวิตช์ไฟไปที่เปิด
 8. กดปุ่มสีม่วงที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าค้างไว้ จนกว่าจะได้ยินเสียงเตือน แล้วจึงปล่อย เครื่องพิมพ์ของคุณจะตรวจจับประเภทและขนาดของใบจ่าหน้าโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งใน Mac OS X

วิธีการ:

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Bixolon เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ค้นหาและเปิดแพ็คเกจการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .pkg
 4. ทำตามคำแนะนำในตัวติดตั้ง

การติดตั้งใน Windows

วิธีการ:

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Bixolon เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ค้นหาและเปิดแพ็คเกจการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ทำตามคำแนะนำในตัวติดตั้ง

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra แบบไร้สาย (ZD420), เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra แบบ USB (ZD220), เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra รุ่น ZSB ขนาด 2 นิ้ว และเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra รุ่น ZSB ขนาด 4 นิ้ว เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณซื้อใน Shopify โดยเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้ USB, Bluetooth หรือ WiFi ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่น

หากคุณต้องการพิมพ์ฉลากด้วยเครื่องพิมพ์ของ Zebra รุ่น ZD220 หรือรุ่น ZD420 คุณจำเป็นต้องใช้ ฉลากของแบรนด์ Zebra ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • บาร์โค้ด - 10010037 (1.2" x 0.85")
 • บาร์โค้ด - 10010038 (1.25" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10010039 (2" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10015340 (2.25" x 0.75")
 • บาร์โค้ด - 10010043 (3" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10010044 (3" x 2")
 • การจัดส่ง - (4" x 6")

หากต้องการพิมพ์ฉลากด้วยเครื่องพิมพ์ Zebra ซีรีส์ ZSB คุณต้องใช้ ฉลากของแบรนด์ Zebra ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • Zebra Barcodes ZSB-LC6 (2.25 นิ้ว x 1 นิ้ว) - 57 มม. x 25 มม.
 • Zebra Multipurposs ZSB-LC7 (1.25 นิ้ว x 1.25 นิ้ว) - 32 มม. x 32 มม.
 • Zebra Jewelry ZSB-LC8 (2.25 นิ้ว x 0.5 นิ้ว) - 57 มม. x 13 มม.
 • การจัดส่ง Zebra XL รุ่น ZSB-LC1 (4" x 6") - 102 มม. x 152 มม.

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra ZD220 ของคุณ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra ZD220 คุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากเว็บไซต์การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra จากนั้นจึงติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการ:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ:

  1. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
  3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
  4. ตรวจสอบยืนยันว่าไฟแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟคิดอยู่
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า
 2. โหลดสื่อ:

  1. นำพลาสติกห่อออกจากม้วนสื่อ
  2. วางม้วนสื่อไว้บนช่องใส่
  3. ดันสื่อไว้ด้านล่างคู่มือ
  4. จัดเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้ตรงกลาง
  5. ปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดและปรับเทียบเครื่องพิมพ์ของคุณ

  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะจะแสดงไฟสีเขียว หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวแต่กะพริบ จะหมายความว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว หากต้องการออกจากโหมดหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มป้อน
  2. กดปุ่มฟีดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบสองครั้ง เครื่องพิมพ์จะป้อนกระดาษและวัดใบจ่าหน้าจำนวนมากช้าๆ หลังจากทำการปรับเทียบเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงสถานะจะแสดงไฟสีเขียวค้างไว้
  3. นำสื่อส่วนเกินออก
  4. กดปุ่มป้อนค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อทำการพิมพ์ทดสอบรายงานการกําหนดค่า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra ZD220 คู่มือการตั้งค่าฉบับย่อของ Zebra ZD220/ZD230

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra ZD420/ZD421 ของคุณ

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ:

  1. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
  3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
  4. ตรวจสอบยืนยันว่าไฟแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟคิดอยู่
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า
 2. โหลดสื่อ:

  1. นำพลาสติกห่อออกจากม้วนสื่อ
  2. วางม้วนสื่อไว้บนช่องใส่
  3. ดันสื่อไว้ด้านล่างคู่มือ
  4. จัดเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้ตรงกลาง
  5. ใส่แกนใส่กระดาษริบบอนและอุปกรณ์ของริบบอน
  6. ดึงกระดาษผ่านแกนใส่กระดาษ
  7. ปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดและปรับเทียบเครื่องพิมพ์ของคุณ

  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะจะแสดงไฟสีเขียว หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวแต่กะพริบ จะหมายความว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว หากต้องการออกจากโหมดหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มป้อน
  2. กดปุ่มฟีดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบสองครั้ง เครื่องพิมพ์จะป้อนกระดาษและวัดใบจ่าหน้าจำนวนมากช้าๆ หลังจากทำการปรับเทียบเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงสถานะจะแสดงไฟสีเขียวค้างไว้
  3. นำสื่อส่วนเกินออก
  4. กดปุ่มป้อนค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อทำการพิมพ์ทดสอบรายงานการกําหนดค่า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ดูคู่มือการตั้งค่าฉบับย่อฉบับใดฉบับหนึ่งดังต่อไปนี้:

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Zebra ZSB Series ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อ WiFi เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra ZSB Series ของคุณ

วิธีการ:

 1. เปิดเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของคุณ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ใบจ่าหน้าพร้อมคิวอาร์โค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้ครั้งแรก
 2. สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกล้องของอุปกรณ์ Android หรือ iOS จากนั้นดาวน์โหลดแอป ZSB Series
 3. สร้างบัญชีผู้ใช้ Zebra การสร้างบัญชีผู้ใช้จะไม่มีค่าธรรมเนียม
 4. ดำเนินการตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ZSB Series โปรดดูคู่มือการตั้งค่าฉบับย่อของเครื่องพิมพ์ ZSB Series

เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อปมาตรฐาน

คุณยังสามารถใช้เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อปมาตรฐานเพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณซื้อผ่าน Shopify ได้ หากต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ สามารถติดต่อช่องทางการช่วยเหลือที่ระบุไว้ในคำแนะนำของเครื่องพิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี