การจัดการใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

หลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจะสามารถจัดการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณสามารถจัดการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • พิมพ์และพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใหม่อีกครั้งทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียว
  • ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียว
  • ติดตามสถานะการนำส่งของการจัดส่งของคุณ
  • กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดยผู้ขนส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด
  • สร้างและพิมพ์รายการสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด

หากต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่ Shopify รองรับ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี