การนัดหมายเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่ง การสร้างรายการจัดส่ง และการติดตามการจัดส่งจาก Shopify Shipping

คุณสามารถติดตามสถานะการนำส่งของการจัดส่งของคุณ กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดยผู้ขนส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด ตลอดจนสร้างและพิมพ์รายการจัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดได้จากหน้า ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การติดตามสถานะการนำส่งของการจัดส่ง

คุณสามารถติดตามสถานะการนำส่งของการจัดส่งได้ในสถานะการจัดส่ง จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การจัดส่งของคุณอาจปรากฏสถานะดังต่อไปนี้ได้:

 • ผู้ขนส่งเข้ารับสินค้าแล้ว
 • อยู่ระหว่างทาง
 • เตรียมจัดส่งแล้ว
 • จัดส่งแล้ว
 • จัดส่งไม่ถึงมือลูกค้า
 • การจัดส่งล้มเหลว

หากการจัดส่งของคุณมีสถานะ ยังไม่มีสถานะ หมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งยังไม่สแกนการจัดส่งของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่หมายเลขติดตามพัสดุของผู้ขนส่งได้ในคอลัมน์บริการจัดส่ง เพื่อให้ระบบเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์ของผู้ขนส่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ง

นัดหมายเวลาให้ผู้ขนส่งเข้ารับสินค้า

ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะให้บริการการรับสินค้าที่จะจัดส่ง โดยคุณสามารถกำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดยผู้ขนส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดได้จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งจะมารับสินค้าที่จะจัดส่งจากที่บ้าน แทนที่คุณจะต้องออกจากบ้านหรือที่ทำงานเพื่อไปส่งสินค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” > “ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 2. คลิก “กำหนดเวลาหรือดูการรับสินค้าที่จะจัดส่ง
 3. คลิกที่ “กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดย UPS”, “กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดย USPS”, “กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดย Sendle”, “กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดย Canada Post” หรือ “กำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งโดย DHL Express” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขนส่งที่คุณต้องการให้รับสินค้าที่จะจัดส่ง
 4. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อกำหนดเวลารับสินค้าที่จะจัดส่ง โดยผู้ขนส่งที่ต่างกันก็จะมีกระบวนการในการกำหนดเวลาการรับสินค้าที่จะจัดส่งที่แตกต่างกันไปด้วย

สร้างและพิมพ์รายการจัดส่ง

หากคุณใช้ USPS กับ Shopify Shipping หรือคุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณกับ Shopify คุณจะสามารถสร้างและพิมพ์รายการจัดส่งได้จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” > “ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 2. คลิก “การรับสินค้าและรายการ” จากนั้นคลิกที่ “สร้างรายการ
 3. ตัวเลือกเสริม: หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งแอป Shipping Manifests ให้ติดตั้งแอปดังกล่าวในส่วนผู้ดูแล Shopify
 4. จากแอป Shipping Manifests ให้คลิก “สร้างรายการ
 5. เลือกตำแหน่งในการจัดการคำสั่งซื้อ ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานจากตำแหน่งในการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการจัดส่ง
 6. คลิก “สร้างรายการ
 7. คลิก “พิมพ์รายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี