Hẹn lịch nhận hàng, tạo bản kê khai vận chuyển và theo dõi lô hàng Shopify Shipping

Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng của các lô hàng, hẹn lịch để hãng vận chuyển đến lấy hàng đối với nhãn vận chuyển đủ điều kiện, tạo và in bản kê khai cho nhãn vận chuyển đủ điều kiện trên trang Nhãn vận chuyển.

Theo dõi trạng thái giao hàng của lô hàng

Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng của lô hàng trong mục Trạng thái giao hàng trên trang Nhãn vận chuyển. Lô hàng của bạn có thể có các trạng thái sau:

 • Do hãng vận chuyển lấy hàng
 • Đang vận chuyển
 • Đã gửi đi để giao hàng
 • Đã giao
 • Đã đến giao hàng
 • Giao hàng không thành công

Nếu lô hàng ghi Chưa có trạng thái thì nghĩa là hãng vận chuyển vẫn chưa quét lô hàng. Bạn cũng có thể nhấp vào mã theo dõi của hãng vận chuyển trong cột Dịch vụ vận chuyển để được chuyển hướng đến trang web của hãng vận chuyển và xem thêm chi tiết về lô hàng.

Lên lịch để hãng vận chuyển đến lấy hàng

Một số hãng vận chuyển có cung cấp dịch vụ nhận lô hàng. Bạn có thể hẹn lịch để hãng vận chuyển đến lấy hàng đối với nhãn vận chuyển đủ điều kiện trên trang Nhãn vận chuyển. Hãng vận chuyển sẽ đến tận nơi lấy hàng, bạn không cần rời khỏi nhà hoặc doanh nghiệp để mang gói hàng ra điểm tập kết.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
 2. Nhấp vào Hẹn lịch hoặc xem thông tin nhận hàng.
 3. Tùy thuộc vào hãng vận chuyển mà bạn muốn hẹn lịch nhận hàng, nhấp vào Hẹn lịch nhận hàng với UPS, Hẹn lịch nhận hàng với USPS, Hẹn lịch nhận hàng với Sendle, Hẹn lịch nhận hàng với Canada Post hoặc Hẹn lịch nhận hàng với DHL Express.
 4. Làm theo lời nhắc để hẹn lịch nhận hàng. Mỗi hãng vận chuyển đều có quy trình hẹn lịch nhận hàng khác nhau.

Tạo và in bản kê khai vận chuyển

Nếu bạn đang sử dụng USPS với Shopify Shipping hoặc đã kết nối tài khoản Canada Post với Shopify, bạn có thể tạo và in bản kê khai vận chuyển trên trang Nhãn vận chuyển.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
 2. Nhấp vào Nhận hàng và bản kê khai rồi nhấp vào Tạo bản kê khai.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Shipping Manifests, hãy cài đặt ứng dụng này vào trang quản trị Shopify.
 4. Trong ứng dụng Shipping Manifests, nhấp vào Tạo bản kê khai.
 5. Chọn địa điểm thực hiện đơn hàng. Tất cả nhãn vận chuyển có sẵn tại địa điểm thực hiện đơn hàng sẽ được thêm vào bản kê khai vận chuyển.
 6. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
 7. Nhấp vào In bảng kê khai hàng hóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí