In nhãn Shopify Shipping và chứng từ vận chuyển

Bạn có thể in nhãn vận chuyển, biểu mẫu hải quanphiếu giao hàng theo những cách sau:

 • in từng nhãn hoặc hàng loạt khi bạn mua nhãn vận chuyển
 • riêng lẻ hoặc hàng loạt trên trang Nhãn vận chuyển bất kỳ lúc nào sau khi bạn mua nhãn
 • in từng chiếc một trong trang đơn hàng

Để in chứng từ vận chuyển, bạn cần sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được Shopify hỗ trợ.

In nhãn vận chuyển cùng biểu mẫu hải quan và phiếu giao hàng

Bạn có thể in riêng giấy tờ vận chuyển hoặc kết hợp và thay đổi kích thước giấy tờ cho vừa với định dạng giấy in đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn in nhãn vận chuyển cùng phiếu giao hàng bằng định dạng in A4 thì phiếu giao hàng sẽ được thay đổi kích thước để vừa vặn vào cùng một trang với nhãn vận chuyển.

Bạn có thể chọn một trong các định dạng giấy sau để in giấy tờ vận chuyển:

 • Giấy in nhiệt (4 x 6 inch/100 x 150 mm/A6) dành cho máy in nhãn
 • Khổ letter (8,5 x 11 inch / 216 x 279 mm) dành cho máy in để bàn
 • A4 (8,3 x 11,7 inch / 210 x 297 mm) dành cho máy in để bàn

Xem ví dụ sau đây về nhãn vận chuyển được in kết hợp với phiếu đóng gói trên khổ letter.

Ví dụ về định dạng chữ cái của nhãn vận chuyển kết hợp và phiếu giao hàng

In nhãn vận chuyển sau khi mua nhãn

Sau khi mua nhãn vận chuyển, bạn có thể in từng nhãn vận chuyển, phiếu giao hàng và biểu mẫu hải quan riêng lẻ hoặc in hàng loạt bất cứ lúc nào trên trang Nhãn vận chuyển. Bạn cũng có thể in lại chứng từ vận chuyển. Bạn có thể hủy giá trị tối đa 100 nhãn vận chuyển cùng một lúc.

Nhãn vận chuyển có thể có trạng thái Đã in hoặc Chưa in để cho biết bạn đã in nhãn vận chuyển hay chưa.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
 2. Chọn nhãn vận chuyển bạn muốn in.
 3. Nhấp vào In giấy tờ.
 4. Chọn chứng từ vận chuyển bạn muốn in, chẳng hạn như nhãn vận chuyển, phiếu giao hàng hoặc biểu mẫu hải quan.
 5. Chọn cỡ chứng từ phù hợp với máy in bạn dùng để in nhãn rồi nhấp vào In tài liệu XX.

Bạn có thể in từng nhãn vận chuyển, phiếu giao hàng và biểu mẫu hải quan trên trang đơn hàng. Bạn có thể in riêng giấy tờ vận chuyển và không thể kết hợp các giấy tờ này.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn in phiếu giao hàng.

 3. Nhấp vào Thao tác khác > In phiếu giao hàng.

 4. In hoặc lưu phiếu giao hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí