Thay đổi và hủy giá trị nhãn Shopify Shipping

Nếu cần thay đổi nhãn vận chuyển, bạn có thể hủy nhãn vận chuyển bằng cách hủy giá trị nhãn, thay đổi thông tin chi tiết đơn hàng rồi mua lại nhãn. Bạn có thể hủy giá trị nhãn vận chuyển theo những cách sau:

  • in từng nhãn hoặc hàng loạt khi bạn mua nhãn vận chuyển
  • riêng lẻ hoặc hàng loạt trên trang Nhãn vận chuyển
  • in từng chiếc một trong trang đơn hàng

Bạn có thể hủy giá trị nhãn vận chuyển tồn tại không quá 30 ngày kể từ ngày mua nhãn và nếu nhãn không có sự kiện theo dõi nào.

Định dạng của nhãn vận chuyển

Định dạng của nhãn vận chuyển phụ thuộc vào hãng vận chuyển và hạng dịch vụ mà bạn chọn khi mua nhãn. Bạn không thể chỉnh sửa định dạng nhãn vì mỗi hãng vận chuyển có yêu cầu riêng đối với nhãn của họ.

Nếu bạn mua nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping, nhãn đó sẽ bao gồm mã đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn. Bạn có thể dùng mã đơn hàng trên nhãn để dễ so khớp gói hàng với đơn hàng hơn. Các hãng vận chuyển có cách đặt mã đơn hàng khác nhau.

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

Hủy giá trị từng nhãn vận chuyển riêng lẻ và hàng loạt

Bạn có thể hủy giá trị từng nhãn vận chuyển riêng lẻ hoặc hàng loạt trên trang Nhãn vận chuyển. Bạn có thể hủy giá trị tối đa 100 nhãn vận chuyển cùng lúc.

Sau khi vô hiệu hóa một nhãn vận chuyển, chi phí cho nhãn đó sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Số tiền này sẽ áp dụng cho chi phí của bất cứ nhãn vận chuyển nào bạn mua trong tương lai. Nếu đã gửi gói hàng, hãy liên hệ với hãng vận chuyển kèm theo số tham chiếu của gói hàng để được hỗ trợ.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
  2. Chọn nhãn vận chuyển bạn muốn hủy giá trị.
  3. Nhấp vào Hủy giá trị nhãn vận chuyển.
  4. Chọn lý do hủy giá trị nhãn.
  5. Nhấp vào Hủy giá trị nhãn XX.

Hủy giá trị nhãn vận chuyển trên trang chi tiết đơn hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí