Shopify Shipping-fakturering

Shopify Shipping-etiketter og prisetikettjusteringer belastes til det lagrede kredittkortet i Shopify-kontoen din. Alle Shopify Shipping-belastninger faktureres i USD. Hvis du er i Canada eller Australia, vises fraktetikettpriser i din lokale valuta når du kjøper etiketten, men belastningen på fakturaen din er i USD.

Fraktetikettomkostninger

Fakturaer for fraktetiketter er basert på terskelfakturering. Det betyr at så snart du bruker et visst beløp på fraktetiketter innenfor din faktureringsperiode, blir du umiddelbart fakturert og belastet. Mens du venter på at betalingen skal behandles, kan du fortsatt kjøpe etiketter frem til du når 10 % av den gjeldende terskelen. Når fakturaen er behandlet, vil terskelen bli nullstilt.

Hvis du ikke når denne terskelen innenfor faktureringsperioden, vil fraktetikettbelastningene bli lagt til den månedlige abonnementsfakturaen for Shopify.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan akkurat din konto faktureres for fraktetiketter, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Finn dine fraktetikettomkostninger

Du kan se fraktetikettomkostningene i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Refusjon av fraktetiketter

Alle refusjoner som utstedes for fraktetiketter legges til som en fraktetikettkreditt i kontoen din. Kredittene brukes til fremtidige kjøp av fraktetiketter.

Prisjusteringer

En prisjustering av en fraktetikett oppstår når du kjøper en fraktetikett og transportøren vurderer at du har oppgitt feil eller unøyaktig informasjon som resulterer i feil pris på fraktetiketten. Etter at du har sendt bestillingen vil den riktige prisen for fraktetiketten bekreftes av transportøren. Hvis du har betalt feil beløp for å sende bestillingen, vil transportøren kreditere eller debitere deg for differansen. Pakken vil fortsatt kunne bli levert dersom det er en justering.

Prisjusteringer er en vanlig bransjepraksis, og de fleste transportører følger denne standarden. For å unngå prisjusteringer må du bekrefte at du oppgir riktig informasjon når du kjøper en fraktetikett.

På grunn av behandlingstider hos transportøren er det ikke uvanlig at det er en forsinkelse mellom når du kjøper en fraktetikett og når du mottar belastningen eller kreditten for en prisjustering.

I denne seksjonen:

 • Årsaker for prisjusteringer
 • Justeringer av maksimumsgrensen
 • Unngå justeringer
 • Spørsmål om justeringer

Årsaker for prisjusteringer

Hvis budfirmaet mener at forsendelsen må prisjusteres, vises justeringen på bestillingens tidslinje. Du mottar en belastning eller kreditt til Shopify-kontoen din, som vises på den neste fakturaen.

Følgende eksempler er mulige årsaker til prisjusteringer:

 • Pakkevekten som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med den faktiske vekten på forsendelsen.
 • Pakkens mål som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med de faktiske målene på forsendelsen.
 • En etikett for fastpris er brukt med en eske for vektbasert pris, eller en etikett for vektbasert pris er brukt med en eske for fastpris
 • Den angitte postklassen er feil (for eksempel hvis emballasjevekten er over maksimumsgrensen for den aktuelle postklassen).
 • Innholdet i pakken din strider med begrensninger for postklassen.
 • Budfirmaet har belastet et gebyr for å forberede forsendelsen eller annen dokumentasjon enn tollpapirer.
 • Budfirmaet endret returner-til-avsender-avgiftene.

Hvis du har spørsmål om en prisjustering, eller mener at en prisjustering er feil, kan du finne ut hvem du må kontakte i spørsmål om justeringer.

Justeringer av maksimumsgrensen

Budfirmaer har maksimale pakkestørrelser og -vekter. Hvis en forsendelse er større enn maksimal størrelse eller vekt, kan du bli belastet betydelige kostnader.

For eksempel, hvis du bruker UPS og pakken veier mer enn 68 kilo, kan du bli belastet mer enn $875,00 USD for å være over vektgrensen. Du kan også bli belastet kostnader dersom pakkestørrelsen overstiger budfirmaets grenser. UPS' nettsted har informasjon om de maksimale grensene.

Unngå justeringer

Du kan unngå å betale for mye eller for lite for fraktetikettene dine ved å sørge for at frakt- og produktinnstillingene er riktige.

Det er et par ting du kan gjøre for å gjøre fraktetikettene mer nøyaktige:

Spørsmål om justeringer

Prisjusteringer av fraktetikett avgjøres av budfirmaet.

For eventuelle spørsmål om justeringer av fraktkostnader må du kontakte USPS eller Canada Post direkte for å sende inn et krav. Kontakt brukerstøtte for Shopify Shipping for UPS og DHL.

Avgifter på fraktetiketter

Hvert land har ulike avgiftsregler for fraktetiketter.

USA

USA belaster ikke avgifter på fraktetiketter.

Canada

Canada Post belaster avgifter på nasjonale og internasjonale forsendelser. For å finne de spesifikke avgiftsprosentene, kan du se avgifter på Canada Post-produkter.

Australia

Australske innenlandske fraktetiketter er avgiftsbelagte, mens internasjonale fraktetiketter ikke er det. Du betaler imidlertid ikke avgifter hvis du oppfyller alle følgende krav:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis