Shopify Shipping-fakturering

Shopify Shipping-etiketter og prisetikettjusteringer belastes til det lagrede kredittkortet i Shopify-kontoen din. Alle Shopify Shipping-belastninger faktureres i USD. Hvis bedriften din ligger i Canada, Australia, Frankrike eller Storbritannia, vises fraktetikettpriser i din lokale valuta når du kjøper etiketten, mens belastningen på fakturaen er i USD.

Kostnader for fraktetiketter

Fakturaer for fraktetiketter er basert på terskelfakturering. Det betyr at når du har brukt et visst beløp på fraktetiketter innenfor din faktureringsperiode, blir du fakturert og belastet umiddelbart. Mens du venter på at betalingen skal behandles, kan du fortsette å kjøpe etiketter inntil du når 10 % av den gjeldende terskelverdien. Når fakturaen er behandlet, tilbakestilles terskelverdien.

Hvis du ikke når denne terskelen innenfor faktureringsperioden, vil fraktetikettbelastningene bli lagt til den månedlige abonnementsfakturaen for Shopify.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan akkurat din konto faktureres for fraktetiketter, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Finn belastninger for fraktetiketter

Du kan se fraktetikettomkostningene i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Refusjoner av fraktetiketter

Alle refusjoner som utstedes for fraktetiketter legges til som en fraktetikettkreditt i kontoen din. Kredittene brukes til fremtidige kjøp av fraktetiketter.

Prisjusteringer

En prisjustering av en fraktetikett oppstår når du kjøper en fraktetikett og transportøren vurderer at du har oppgitt feil eller unøyaktig informasjon som resulterer i feil pris på fraktetiketten. Etter at du har sendt bestillingen vil den riktige prisen for fraktetiketten bekreftes av transportøren. Hvis du har betalt feil beløp for å sende bestillingen, vil transportøren kreditere eller debitere deg for differansen. Pakken vil fortsatt kunne bli levert dersom det er en justering.

Prisjusteringer er en vanlig bransjepraksis, og de fleste transportører følger denne standarden. For å unngå prisjusteringer må du bekrefte at du oppgir riktig informasjon når du kjøper en fraktetikett.

På grunn av behandlingstider hos transportøren er det ikke uvanlig at det er en forsinkelse mellom når du kjøper en fraktetikett og når du mottar belastningen eller kreditten for en prisjustering.

I denne seksjonen:

Årsaker til prisjusteringer

Hvis transportøren vurderer at forsendelsen krever en prisjustering, vises justeringen i bestillingens tidslinje. Du mottar en belastning eller kreditt til Shopify-kontoen din, som vises på den neste fakturaen.

Følgende eksempler er mulige årsaker til prisjusteringer:

 • Pakkevekten som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med den faktiske vekten på forsendelsen.
 • Pakkens mål som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med de faktiske målene på forsendelsen.
 • En etikett for fastpris er brukt med en eske for vektbasert pris, eller en etikett for vektbasert pris er brukt med en eske for fastpris
 • Den angitte postklassen er feil. Pakkevekten er for eksempel høyere enn maksimumsgrensen for den aktuelle postklassen.
 • Forsendelsen er ikke helt innpakket i en pappeske. Forsendelsen er for eksempel pakket i et irregulært materiale, som metall, tre, hard plast, myk plast eller isopor.
 • Innholdet i pakken din strider med begrensninger for postklassen.
 • Budfirmaet har belastet et gebyr for å forberede forsendelsen eller annen dokumentasjon enn tollpapirer.
 • Transportøren belastet gebyrer for retur til avsender.

Hvis du har spørsmål om en prisjustering, eller mener at en prisjustering er feil, kan du finne ut hvem du må kontakte i spørsmål om justeringer.

Justeringer over maksimumsgrensen

Transportører har maksimale pakkestørrelser og vekter. Hvis en forsendelse er større enn maksimal størrelse eller vekt, kan du bli belastet betydelige gebyrer.

For eksempel, hvis du bruker UPS og pakken veier mer enn 68 kilo, kan du bli belastet mer enn $875,00 USD for å være over vektgrensen. Du kan også bli belastet kostnader dersom pakkestørrelsen overstiger budfirmaets grenser. UPS' nettsted har informasjon om de maksimale grensene.

Unngå justeringer

Du kan unngå å betale for mye eller for lite for fraktetikettene dine ved å sørge for at frakt- og produktinnstillingene er riktige.

Det er et par ting du kan gjøre for å gjøre fraktetikettene mer nøyaktige:

Spørsmål om justeringer

Prisjusteringer av fraktetikett avgjøres av budfirmaet.

Gå gjennom tabellen nedenfor for å finne ut hvem du kan kontakte med spørsmål om justeringer av fraktavgifter.

Hvem du kan kontakte med spørsmål om fraktjusteringer
Budfirma Hvem du skal kontakte
USPS Kontakt Shopifys brukerstøtte
Canada Post Kontakt Shopifys brukerstøtte
Sendle Kontakt Sendle
UPS Kontakt Shopifys brukerstøtte
DHL Kontakt Shopifys brukerstøtte
Evri Kontakt Shopifys brukerstøtte
Colissimo Kontakt Shopifys brukerstøtte

Avgifter på fraktetiketter

Hvert enkelt land har ulike avgiftsregler for fraktetiketter. Gå gjennom avgiftsreglene for landet du sender produkter fra.

Hvis du sender til EU, kan du registrere deg for å samle inn MVA i kassen på visse bestillinger slik at kunder i EU ikke må betale avgifter ved levering.

USA

Avgifter belastes for fraktetiketter som kjøpes i følgende stater:

 • Arizona
 • District Of Columbia
 • Hawaii
 • New Mexico
 • Vest-Virginia

Fraktetiketter avgiftsbelegges basert på den gjeldende prisen på etikettens destinasjon. Avgifter er ikke inkludert i kostnaden for fraktetiketten ved kjøpstidspunktet i Shopify-administrator. Avgifter legges til på fakturaen din sammen med kjøpet av fraktetiketter når du faktureres. Hvis du mener at du kvalifiserer for et skattefritak, kan du sende en e-postmelding til billing-tax-support@shopify.com og legge ved fritakssertifikatet.

Canada

Fraktetiketter avgiftsbelegges basert på satsen som gjelder for etikettens destinasjon. Avgifter er ikke inkludert i kostnaden for fraktetiketten ved kjøpstidspunktet i Shopify-administrator. Avgifter legges til fakturaen sammen med fraktetikettkjøpet når du faktureres.

Australia

Australske innenlandske fraktetiketter er avgiftsbelagte, mens internasjonale fraktetiketter ikke er det. Du betaler imidlertid ikke avgifter hvis du oppfyller alle følgende krav:

Storbritannia

Ingen avgifter belastes på Shopify Shipping-etiketter som er kjøpt i Storbritannia.

Frankrike

Ingen avgifter belastes for Shopify Shipping-etiketter som kjøpes i Frankrike.

Samle inn MVA i kassen for kunder i EU

Fra 1. juli 2021 kan du samle inn MVA i kassen fra kundene dine i EU, i stedet for at kundene dine betaler skatt ved levering av bestillingen.

Hvis du befinner deg utenfor EU og ønsker at Shopify-butikken din skal samle inn MVA i kassen, trenger du en Import One-Stop Shop (IOSS)-ordning, også kalt et Non-Union-OSS, og du må legge til IOSS-nummeret ditt i Shopify-administrator.

Før du begynner

Gå gjennom følgende vurderinger og krav for innsamling av MVA gjennom IOSS:

 • Bedrifter utenfor EU som sender til kunder i EU trenger ikke å samle inn MVA i kassen.
 • Gå gjennom skattereferansen for IOSS EU for å forstå når du kan samle inn MVA.
 • Du må søke om IOSS gjennom et medlemsland i EU. Når du har mottatt IOSS-nummeret ditt, må du legge det til i avgiftsregistrering i Shopify-administrator.
 • Før du kan legge til IOSS-nummeret ditt i Shopify-administrator må du sette opp en fraktprofil for EU.

Legg til IOSS-nummeret ditt i Shopify-administrator

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. I seksjonen Skatteregioner, ved siden av EU, klikker du på Administrer.
 3. I Sende til EU-seksjonen, ved siden av MVA på salg til EU, klikker du på Samle inn MVA.
 4. Fra Registreringsland velger du landet du er registrert for IOSS i.
 5. I IOSS MVA-nummer angir du IOSS-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis