Konfigurere pakker

Du kan legge til pakker i Frakt og leveranse-innstillingene i Shopify-administrator, slik at det er enkelt å velge når du kjøper Shopify Shipping-etiketter. Du kan også velge en standardpakke for butikken som brukes til å beregne fraktpriser i kassen, ved bruk av vektbaserte eller transportørberegnede priser.

Når du kjøper en fraktetikett, vil butikkens standardpakke være forhåndsvalgt hvis en foreslått pakke ikke er tilgjengelig.

Legg til en egendefinert pakke

Du kan legge til en egendefinert pakke med tilpassede mål og vekt.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I Lagrede pakker-seksjonen, klikker du på Legg til pakke.

 3. Gi pakken et navn i feltet Pakkenavn.

 4. Velg en pakketype i seksjonen Pakketype.

 5. Legg til pakkens mål og vekt.

 6. Valgfritt: Hvis du vil endre butikkens standardpakke til denne pakken, velger du Bruk denne pakken til å beregne priser i kassen.

 7. Klikk på Legg til pakke.

Legg til en transportørpakke

Du kan legge til en transportørpakke fra USPS, UPS eller Sendle. Transportørpakker har forhåndsbestemte mål. Finn ut mer om transportørpakker.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I Lagrede pakker-seksjonen, klikker du på Legg til pakke.

 3. Klikk på Transportørpakke.

 4. Velg USPS-pakke, UPS-pakke eller Sendle-pakke.

 5. Velg en pakketype.

 6. Valgfritt: Hvis du vil endre butikkens standardpakke til denne pakken, velger du Bruk denne pakken til å beregne priser i kassen.

 7. Klikk på Legg til pakke.

Administrere standardpakken i butikken

I Frakt og leveranse-innstillingene er pakken som brukes til å beregne fraktpriser i kassen indikert med følgende tekst: Denne pakken brukes til å beregne fraktpriser i kassen. Denne pakken brukes til å beregne fraktprisen kundene belastes i kassen ved bruk av vektbaserte eller transportørberegnede fraktpriser.

Hvis du har vektbaserte priser, legges vekten på denne pakken til vekten av produktene som sendes for å beregne hvilken vektbasert pris som skal belastes.

Eskemålene som oppgis av transportøren kan vise til de innvendige målene. Du må måle og bruke de ytre målene på fraktesken når du oppretter pakker, fordi de ytre målene brukes til å beregne fraktomkostninger.

La oss si at du har en standardpakkevekt på 0,1825 kg, og du har følgende vektbaserte fraktpriser:

 • 0 til 4,99 kg = en fraktpris på 3 USD
 • 5 til 9,99 kg = en fraktpris på 5 USD
 • 10 til 19,99 kg = en fraktpris på 10 USD

La oss si at en kunde kjøper produkter som veier totalt 4,9 kg. Når kunden kommer til kassen legges vekten på standardpakken, som er 0,1825 kg, til vekten av produktene. Fordi produktene og standardpakken har en kombinert vekt på 5,0825 kg blir kunden belastet fraktprisen på 5 USD, i stedet for fraktprisen på 3 USD.

Endre butikkens standardpakke

Bare én pakke kan velges til å beregne fraktpriser i kassen. Hvis du bare har lagt til én pakke i butikken, brukes den til å beregne fraktpriser. Når du legger til en ny pakke kan du velge å bruke denne pakken til å beregne priser i stedet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Rediger ved siden av pakken du vil bruke til å beregne fraktpriser i kassen i seksjonen Lagrede pakker.

 3. Velg Bruk denne pakken til å beregne priser i kassen.

 4. Valgfritt: Gjør eventuelle justeringer i pakkens type, størrelse eller vekt.

 5. Klikk på Lagre.

Foreslåtte pakker

Når du kjøper Shopify Shipping-etiketter, kan det hende en foreslått pakke velges automatisk. Denne foreslåtte pakken er basert på pakken du har valgt for lignende bestillinger tidligere. En foreslått pakke er tilgjengelig for flere bestillinger når du kjøper flere Shopify Shipping-etiketter.

Redigere pakker

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Rediger ved siden av pakken du vil redigere i seksjonen Lagrede pakker.

 3. Gjør eventuelle justeringer i pakkens type, størrelse eller vekt, og klikk deretter på Lagre.

Slette pakker

Hvis du ikke lenger trenger en pakke i fraktinnstillingene, kan du slette den. Du kan ikke slette pakken som brukes til å beregne fraktpriser i kassen. For å slette denne pakken må du gjøre en annen pakke til pakken som brukes til beregning av priser.

Pakken som brukes til beregning av priser i kassen er indikert med følgende tekst: Denne pakken brukes til å beregne fraktpriser i kassen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Rediger ved siden av pakken du vil slette i seksjonen Lagrede pakker.

 3. Klikk Slett pakke, og klikk deretter på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis