Thiết lập bao bì

Bạn có thể thêm bao bì vào cài đặt Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify để dễ dàng lựa chọn khi mua nhãn Shopify Shipping. Bạn cũng có thể thiết lập bao bì mặc định dùng để xác định phí vận chuyển sẽ tính cho khách hàng trong quá trình thanh toán khi sử dụng phí theo trọng lượng hoặc phí do hãng vận chuyển tính.

Thêm bao bì tùy chỉnh

Bạn có thể thêm bao bì tùy chỉnh có kích thước và trọng lượng tùy chỉnh.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Trong trường Tên bao bì, đặt tên cho bao bì.

 4. Trong mục Loại bao bì, chọn loại bao bì.

 5. Thêm kích thước và trọng lượng của bao bì.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt bao bì này làm bao bì mặc định, hãy chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 7. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Thêm bao bì của hãng vận chuyển

Bạn có thể thêm bao bì của hãng vận chuyển từ USPS, UPS hoặc Sendle. Bao bì của hãng vận chuyển có kích thước được đặt sẵn. Tìm hiểu thêm về bao bì của hãng vận chuyển.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Nhấp vào Bao bì của hãng vận chuyển.

 4. Chọn Bao bì USPS, Bao bì UPS hoặc Bao bì Sendle.

 5. Chọn loại bao bì.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt bao bì này làm bao bì mặc định, hãy chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 7. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Quản lý bao bì mặc định

Bao bì mặc định được dùng để xác định phí vận chuyển sẽ tính cho khách hàng trong quá trình thanh toán khi sử dụng phí giao hàng do hãng vận chuyển tính. Nếu bạn tính phí vận chuyển theo trọng lượng thì trọng lượng của bao bì mặc định sẽ được cộng vào trọng lượng của sản phẩm được vận chuyển để xác định mức phí vận chuyển theo trọng lượng.

Bao bì mặc định cũng được tự động chọn khi bạn mua nhãn Shopify Shipping.

Kích thước hộp do hãng vận chuyển quảng cáo có thể là phần bên trong của bao bì. Bạn cần đo và sử dụng kích thước bên ngoài của hộp khi tạo bao bì vì kích thước bên ngoài được sử dụng để tính chi phí vận chuyển.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định là 0,1825 kg và bạn có mức phí vận chuyển theo trọng lượng như sau:

 • 0 - 4,99 kg = phí vận chuyển 3 USD
 • 5 - 9,99 kg = phí vận chuyển 5 USD
 • 10 - 19,99 kg = phí vận chuyển 10 USD

Giả sử một khách hàng mua sản phẩm có tổng trọng lượng là 4,9 kg. Khi khách hàng đến bước thanh toán, trọng lượng bao bì mặc định 0,1825 kg sẽ được thêm vào trọng lượng sản phẩm. Vì các sản phẩm và bao bì mặc định có tổng trọng lượng là 5,0825 kg, khách hàng sẽ bị tính phí vận chuyển 5 USD thay vì phí vận chuyển 3 USD.

Thiết lập bao bì mặc định

Bao bì đầu tiên được tạo trong cửa hàng của bạn sẽ trở thành bao bì mặc định. Bạn có thể đặt bất kỳ bao bì nào làm bao bì mặc định, nhưng bạn chỉ có thể có một bao bì mặc định tại từng thời điểm. Bao bì mặc định hiện tại của bạn được biểu thị bằng văn bản sau: Bao bì này được dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn đặt làm bao bì mặc định.

 3. Chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 4. Không bắt buộc: Thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết đối với loại, cỡ hoặc trọng lượng của bao bì.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa bao bì

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết đối với loại, cỡ hoặc trọng lượng của bao bì rồi nhấp vào Lưu.

Xóa bao bì

Nếu không cần một bao bì trong cài đặt vận chuyển nữa thì bạn có thể xóa bao bì đó. Bạn không thể xóa bao bì mặc định. Để xóa bao bì mặc định, bạn cần đặt một bao bì khác làm bao bì mặc định.

Bao bì mặc định hiện tại của bạn được biểu thị bằng văn bản sau: Bao bì này được dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào Xóa bao bì rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí