Thiết lập bao bì

Bạn có thể thêm bao bì vào cài đặt Vận chuyển và giao hàng của Trang quản trị Shopify để dễ dàng lựa chọn khi mua nhãn Shopify Shipping. Bạn cũng có thể chọn bao bì mặc định của cửa hàng sẽ dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán nếu bạn sử dụng phí theo trọng lượng hoặc phí do hãng vận chuyển tính.

Khi bạn mua nhãn vận chuyển, bao bì mặc định của cửa hàng sẽ được chọn sẵn cho bạn nếu không có sẵn bao bì đề xuất.

Thêm bao bì tùy chỉnh

Bạn có thể thêm bao bì tùy chỉnh có kích thước và trọng lượng tùy chỉnh.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Trong trường Tên bao bì, đặt tên cho bao bì.

 4. Trong mục Loại bao bì, chọn loại bao bì.

 5. Thêm kích thước và trọng lượng của bao bì.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thay đổi bao bì mặc định của cửa hàng thành bao bì này, chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 7. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Thêm bao bì của hãng vận chuyển

Bạn có thể thêm bao bì của hãng vận chuyển từ USPS, UPS hoặc Sendle. Bao bì của hãng vận chuyển có kích thước được đặt sẵn. Tìm hiểu thêm về bao bì của hãng vận chuyển.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Nhấp vào Bao bì của hãng vận chuyển.

 4. Chọn Bao bì USPS, Bao bì UPS hoặc Bao bì Sendle.

 5. Chọn loại bao bì.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thay đổi bao bì mặc định của cửa hàng thành bao bì này, chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 7. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Quản lý bao bì mặc định của cửa hàng

Trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng, bao bì dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán sẽ có chỉ báo bằng văn bản sau: Bao bì này được dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán. Bao bì này được dùng để xác định phí vận chuyển sẽ tính cho khách hàng trong quá trình thanh toán khi sử dụng phí vận chuyển theo trọng lượng hoặc phí giao hàng do hãng vận chuyển tính.

Nếu bạn tính phí vận chuyển theo trọng lượng thì trọng lượng của bao bì này sẽ được cộng vào trọng lượng của sản phẩm được vận chuyển để xác định mức phí vận chuyển theo trọng lượng.

Kích thước hộp vận chuyển do hãng vận chuyển quảng cáo có thể là phần bên trong của bao bì. Bạn cần đo và sử dụng kích thước bên ngoài của hộp vận chuyển khi tạo bao bì vì kích thước bên ngoài được sử dụng để tính chi phí vận chuyển.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định là 0,1825 kg và bạn có mức phí vận chuyển theo trọng lượng như sau:

 • 0 - 4,99 kg = phí vận chuyển 3 USD
 • 5 - 9,99 kg = phí vận chuyển 5 USD
 • 10 - 19,99 kg = phí vận chuyển 10 USD

Giả sử một khách hàng mua sản phẩm có tổng trọng lượng là 4,9 kg. Khi khách hàng đến bước thanh toán, trọng lượng bao bì mặc định 0,1825 kg sẽ được thêm vào trọng lượng sản phẩm. Vì các sản phẩm và bao bì mặc định có tổng trọng lượng là 5,0825 kg, khách hàng sẽ bị tính phí vận chuyển 5 USD thay vì phí vận chuyển 3 USD.

Thay đổi bao bì mặc định của cửa hàng

Bạn chỉ có thể chọn một bao bì để tính phí vận chuyển khi thanh toán. Nếu bạn chỉ thêm một bao bì vào cửa hàng thì bao bì này sẽ được dùng để tính phí vận chuyển. Khi thêm bao bì mới, bạn có thể chọn sử dụng bao bì đó để tính phí thay vì bao bì cũ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Bao bì đã lưu, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn sử dụng để tính phí vận chuyển khi thanh toán.

 3. Chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 4. Không bắt buộc: Thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết đối với loại, cỡ hoặc trọng lượng của bao bì.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bao bì đề xuất

Khi bạn mua nhãn Shopify Shipping, bao bì được Đề xuất có thể sẽ được chọn tự động. Bao bì được Đề xuất này dựa trên bao bì bạn đã chọn cho đơn hàng tương tự trước đây. Bạn có thể chọn bao bì Đề xuất cho nhiều đơn hàng hơn sau khi mua thêm nhãn Shopify Shipping.

Chỉnh sửa bao bì

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Bao bì đã lưu, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết đối với loại, cỡ hoặc trọng lượng của bao bì rồi nhấp vào Lưu.

Xóa bao bì

Nếu không cần một bao bì trong cài đặt vận chuyển nữa thì bạn có thể xóa bao bì đó. Bạn không thể xóa bao bì dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán. Để xóa bao bì này, bạn cần chọn một bao bì khác làm bao bì dùng để tính phí.

Bao bì dùng để tính phí khi thanh toán sẽ có chỉ báo bằng văn bản sau: Bao bì này được dùng để tính phí vận chuyển khi thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Bao bì đã lưu, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào Xóa bao bì rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí