Phí vận chuyển dự phòng

Nếu phí vận chuyển do bên thứ ba tính toán, ví dụ như hãng vận chuyển hoặc ứng dụng vận chuyển, thì đôi khi bên thứ ba có thể gặp tình trạng thời gian ngừng hoạt động hoặc không thể trả về phí vận chuyển đủ nhanh. Khi xảy ra tình trạng này, phí vận chuyển sẽ không hiển thị trên trang thanh toán và khách hàng sẽ không thể hoàn tất đơn hàng.

Nếu bên thứ ba không trả về phí thì giá vận chuyển dự phòng sẽ hiển thị. Như vậy, khách hàng vẫn có thể thanh toán và tiếp tục hoàn tất đơn hàng chứ không phải bỏ dở đơn hàng do phí vận chuyển không xuất hiện.

Những điều cần cân nhắc đối với phí vận chuyển dự phòng

Theo mặc định, giá vận chuyển dự phòng do Shopify cung cấp được kích hoạt trong cửa hàng Shopify đối với tất cả hồ sơ giao hàng và khu vực vận chuyển có bao gồm phí vận chuyển của bên thứ ba. Nếu giá vận chuyển dự phòng mặc định không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì bạn có thể tùy chỉnh giá vận chuyển dự phòng bằng giá trị đơn hàng hoặc điều kiện trọng lượng mặt hàng. Bạn bắt buộc phải có giá vận chuyển dự phòng nếu phụ thuộc vào bên thứ ba để tính toán phí vận chuyển khi thanh toán.

Khi một đơn hàng sử dụng giá vận chuyển dự phòng, một biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang đơn hàng trong trang quản trị Shopify của bạn và cho biết mức phí dự phòng được dùng và bên thứ ba nào không cung cấp phí vận chuyển.

Giá Phí vận chuyển dự phòng do Shopify cung cấp

Để đảm bảo bạn có phí dự phòng chính xác và đầy đủ, giá vận chuyển dự phòng do Shopify cung cấp đã bao gồm Shopify Shipping cũng như Phí dự phòng theo từng quốc gia.

Giá vận chuyển dự phòng của Shopify Shipping

Tại khu vực vận chuyển có Shopify Shipping hoạt động, mức phí Shopify Shipping hiển thị là giá vận chuyển dự phòng khi thanh toán. Bạn có thể tính và xem trước phí Shopify Shipping bằng Máy tính Shopify Shipping. Bạn có thể mua nhãn tương ứng qua Shopify Shipping.

Theo mặc định, phí dự phòng hỗ trợ các hãng vận chuyển Shopify Shipping sau đây và hiển thị dịch vụ giá cả hợp lý nhất trong một bối cảnh cụ thể khi thanh toán.

Quốc gia Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ USPS
Canada Canada Post
Úc Sendle
Vương quốc Anh Evri
Pháp Chronopost
Ý Poste Italiane
Tây Ban Nha Correos

Tìm hiểu thêm về cách mua nhãn Shopify Shipping.

Giá vận chuyển dự phòng theo từng quốc gia

Trong khu vực vận chuyển không có phí Shopify Shipping, mức phí theo từng quốc gia sẽ hiển thị làm giá vận chuyển dự phòng.

Các tiêu chí sau đây có thể xác định phí dự phòng trên trang thanh toán:

 • địa chỉ và mức độ ưu tiên của địa điểm thực hiện đơn hàng
 • địa chỉ giao hàng của khách hàng
 • đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng
 • trọng lượng mặt hàng
 • tổng giá trị đơn hàng

Phí dự phòng theo từng quốc gia dựa trên dữ liệu lịch sử với mục đích đưa ra phí chính xác khi thanh toán.

Nếu mức phí dự phòng do Shopify cung cấp không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì bạn có thể đặt phí dự phòng tùy chỉnh bằng giá trị đơn hàng hoặc điều kiện trọng lượng mặt hàng.

Tùy chỉnh giá vận chuyển dự phòng

Phí dự phòng do Shopify cung cấp sẽ được thêm vào mọi hồ sơ giao hàng và khu vực vận chuyển đã được định cấu hình phí giao hàng thực tính. Bạn có thể tùy chỉnh phí dự phòng bằng cách làm theo các bước sau.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí dự phòng.

 3. Trong khu vực vận chuyển, chọn Mức phí hãng vận chuyển và ứng dụng rồi nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa phí dự phòng.

 4. Sử dụng mức phí dự phòng mặc định của Shopify được chọn theo mặc định. Những mức phí này sẽ là phí Shopify Shipping hoặc phí theo từng quốc gia, tùy thuộc vào khu vực vận chuyển. Để tùy chỉnh phí dự phòng, chọn một trong những tùy chọn sau và đặt điều kiện:

  1. Xác định mức phí dự phòng tùy chỉnh theo giá trị đơn hàng: đặt điều kiện dựa trên giá trị đơn hàng.
  2. Xác định mức phí dự phòng tùy chỉnh theo trọng lượng mặt hàng: đặt điều kiện dựa trên trọng lượng mặt hàng.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong).

 6. Nhấp vào Lưu để lưu mức phí dự phòng.

Truy cập lịch sử phí dự phòng

Để truy cập lịch sử phí dự phòng trong 30 ngày liên tiếp, truy cập Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng, sau đó nhấp vào khu vực vận chuyển. Trong hồ sơ giao hàng bất kỳ, nhấp vào phí dự phòng. Lịch sử phí dự phòng cho biết số lượng đơn hàng và doanh số đã thu được sau khi chấp nhận phí dự phòng. Phí dự phòng không cho biết tần suất hiển thị phí dự phòng với khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí