Fraktforsikring

Du kan beskytte bestillingene du sender ved å kjøpe forsikringsdekning på inntil 5000 USD. Du kan legge til fraktforsikring og sende inn krav direkte fra Shopify-administrator.

Shipsurance er forsikringsadministratoren for dekning, som du kjøper gjennom Shopify Shipping. Fordi enkelte betingelser gjelder, bør du sjekke dem for å sikre at produktene du sender kvalifiserer for dekning.

Kvalifisering

Forsendelsen må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert for fraktforsikring:

  • Forsendelsen må sendes fra USA.
  • Etiketten må kjøpes gjennom Shopify Shipping.
  • Etiketten må ha sporing inkludert.
  • Produktene må overholde Shipsurances vilkår for bruk.

Kjøp fraktforsikring

Du kan legge til fraktforsikring for forsendelsen når du kjøper en fraktetikett. Fraktetiketten må inneholde sporingsinformasjon for å være berettiget for fraktforsikring.

Når du kjøper en fraktetikett, angir du dekningsbeløpet du vil legge til for forsendelsen din under seksjonen FRAKTFORSIKRING. Dette beløpet kan inkludere hele eller deler av verdien til produktene i bestillingen og eventuelle fraktkostnader. Etter at du sender bestillingen, vil forsikringen være aktiv for forsendelsen din.

Forsikringspremier

Prisene for forsikringspremier for innenlandsforsendelser er:

  • En fastpris på 0,60 USD for en dekning på opptil 50 USD og under
  • En fastpris på 0,75 USD per 100 USD i dekning.

Prisene for forsikringspremier for internasjonale forsendelser er:

  • En fastpris på 1,00 USD for en dekning på opptil 50 USD og under
  • En fastpris på 1,25 USD per 100 USD i dekning.

Hvis du for eksempel vil forsikre varene dine som er verdsatt til 250 USD totalt og bruker internasjonal frakt som koster 20,50 USD, kan du legge til forsikring på 270,50 USD for fraktetiketten. Kostnaden for forsikringspremien er 1,25 USD x 3 (per 100 USD i dekning), totalt 3,75 USD.

Du kan også forsikre deler av bestillingens verdi. Fastprisen på 1,00 USD for 50 USD i dekning på internasjonale bestillinger kan for eksempel være tilstrekkelig for en bestilling på 75 USD, eller for en bestilling der verdien på varene og frakten er mindre enn 50 USD.

Når du registrerer et forsikringskrav, kan du ikke kreve mer enn beløpet av dekning du har betalt for.

Frakttjenester som inkluderer fraktforsikring

Noen budfirmaer har egen forsikringsdekning. Når du kjøper Shipsurance-forsikring gjennom Shopify for en bestilling som sendes av en frakttjeneste der forsikringsdekningen allerede er inkludert, legges ikke dekningen du kjøper til i dekningen som allerede er inkludert i frakttjenesten. Dette betyr at hvis dekningen som er inkludert i frakttjenesten ikke dekker hele verdien av forsendelsen, men du vil dekke den i sin helhet, må du kjøpe forsikring for den fulle verdien av forsendelsen og ikke bare forskjellen.

USPS Priority Mail inkluderer for eksempel 100 USD i forsikringsdekning. Hvis du ønsker å forsikre hele bestillingens verdi, som er 120 USD, og den sendes med USPS Priority Mail, må du kjøpe forsikringsdekning på 120 USD. Kostnaden for forsikringspremien er 0,75 USD x 2 (per 100 USD i dekning), totalt 1,50 USD. Hvis du kjøper forsikringsdekning fra Shipsurance, trenger du ikke å sende inn et krav til transportøren, bare til Shipsurance.

Du kan bare sende inn et forsikringskrav til én forsikringsleverandør. Hvis USPS for eksempel gir 100 USD i dekning på forsendelsen og du har kjøpt en dekning på 150 USD gjennom Shipsurance, kan du bare sende inn et krav på 100 USD gjennom USPS eller et krav på 150 USD gjennom Shipsurance, ikke begge deler.

Hvis du kjøper en forsikring gjennom Shipsurance og du skal sende et forsikringskrav, kan du sende inn forsikringskravet direkte i Shopify-administrator. Hvis frakttjenesten inkluderer forsikringsdekning og du ikke har kjøpt forsikring gjennom Shipsurance, må du kontakte budfirmaet for å gjøre et forsikringskrav.

Send inn et fraktforsikringskrav

Du kan sende inn de fleste forsikringskrav 24 timer etter at en bestilling har blitt sendt.

For bestillinger som bruker USPS innenlandsfrakt, kan du sende inn et tapt pakke-krav 20 dager etter leveringsdatoen. For bestillinger som bruker USPS' internasjonale frakt, kan du sende inn et tapt pakke-krav 40 dager etter leveringsdatoen.

Etter 120 dager kan du ikke lenger sende inn et forsikringskrav for en forsendelse.

Trinn:

Sjekk statusen til et krav

Når du har sendt inn et krav, mottar du en e-post med en krav-ID og en kobling, som gir tilgang til Shipsurance Insurance Portal. Klikk på koblingen for å sjekke statusen til kravet. Du kan også sjekke statusen ved å klikke på kravinformasjonen på bestillingen. Hvis du trenger hjelp med et åpent krav, kan du kontakte Shipsurance direkte.

Annullere forsikring

Du kan annullere forsikringen ved å annullere fraktetiketten. Når en fraktetikett med fraktforsikring annulleres, kan det ikke lenger sendes inn et krav. Etiketter og fraktforsikring kan bare annulleres inntil 30 dager etter forsendelsesdatoen. Denne forsendelsesdatoen er den forventede datoen en forsendelse vil leveres til transportøren, og angis når en etikett opprettes.

Når du annullerer forsikringen blir kreditt for fraktforsikring lagt til kontoen din. Kreditten kan kun brukes til fremtidige fraktforsikringskjøp. Fraktforsikringskreditt kan ikke brukes til å kjøpe etiketter eller betale for henting av pakker.

Fakturering for forsikringsdekning

Kostnader for fraktforsikrings- og fraktetiketter vises separat på Shopifys faktureringsside. Du ser fraktkostnadene fra faktureringssien i Shopify-administrator.

Få hjelp med et åpent krav

Hjelp med krav gis av Shipsurance. Shopify støtter ikke forsikringskrav. Du må kontakte Shipsurances brukerstøtte via e-post på shopifyclaims@shipsurance.com eller via telefon på 1-866-852-9956 for eventuelle forhold som er knyttet til kravet ditt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis