Fraktforsikring

Du kan beskytte bestillingene du sender ved å kjøpe en forsikringsdekning på opptil 5000 dollar. Du kan legge til en fraktforsikring og sende inn kravene direkte fra Shopify-administrator.

Shipsurance er forsikringsadministratoren for dekning, som du kjøper gjennom Shopify Shipping. Fordi enkelte betingelser gjelder, bør du sjekke dem for å sikre at produktene du sender kvalifiserer for dekning.

Kvalifisering

Forsendelsen må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert for fraktforsikring:

  • Forsendelsen må sendes fra USA.
  • Etiketten må kjøpes gjennom Shopify Shipping.
  • Etiketten må ha sporing inkludert.
  • Produktene må overholde Shipsurances vilkår for bruk.

Kjøp fraktforsikring

Du kan legge til fraktforsikring i forsendelsen når du kjøper en fraktetikett. Fraktetiketten må inkludere sporingsinformasjon for å være kvalifisert for fraktforsikring.

Når du kjøper en fraktetikett, angir du dekningsbeløpet du vil legge til for forsendelsen din under seksjonen FRAKTFORSIKRING. Dette beløpet kan inkludere hele eller deler av verdien til produktene i bestillingen og eventuelle fraktkostnader. Etter at du sender bestillingen, vil forsikringen være aktiv for forsendelsen din.

Forsikringspremier

Prisene for forsikringspremier for innenlandsforsendelser er:

  • 0,60 dollar fastpris for en dekning på opptil 50 dollar
  • 0,75 dollar fastpris for en dekning på opptil 100 dollar

Prisene for forsikringspremier for internasjonale forsendelser er:

  • 1 dollar fastpris for en dekning på opptil 50 dollar
  • 1,25 dollar fastpris for en dekning på opptil 100 dollar

For eksempel: Hvis du vil sørge for at varene med verdi på totalt 250 dollar og du bruker internasjonal frakt som koster 20,50 dollar, kan du legge til forsikring for 270,50 dollar til fraktetiketten. Prisen på forsikringspremien blir 1,25 ganger tre (per 100 dollar med dekning), som totalt blir 3,75 dollar.

Du kan også forsikre en del av bestillingens verdi. For eksempel kan fastprisen på 1 dollar for 50 dollars dekning på internasjonale bestillinger være nok for en bestilling på 75 dollar, eller for en bestilling der verdien av varene og frakten er lavere enn 50 dollar.

Når du registrerer et forsikringskrav, kan du ikke kreve mer enn beløpet av dekning du har betalt for.

Frakttjenester som inkluderer fraktforsikring

Noen budfirmaer har egen forsikringsdekning. Når du kjøper Shipsurance-forsikring gjennom Shopify for en bestilling som sendes av en frakttjeneste der forsikringsdekningen allerede er inkludert, legges ikke dekningen du kjøper til i dekningen som allerede er inkludert i frakttjenesten. Dette betyr at hvis dekningen som er inkludert i frakttjenesten ikke dekker hele verdien av forsendelsen, men du vil dekke den i sin helhet, må du kjøpe forsikring for den fulle verdien av forsendelsen og ikke bare forskjellen.

For eksempel, USPS Priority Mail inkluderer en forsikringsdekning på 100 dollar. Hvis du vil sikre hele verdien av en bestilling som er på 120 dollar og du benytter USPS Priority Mail, må du kjøpe nok forsikring til å dekke 120 dollar. Prisen på forsikringspremien er 0,75 ganger to (per dekning på 100 dollar), som totalt blir 1,5 dollar. Hvis du kjøper fraktforsikring fra Shipsurance, trenger du ikke å sende inn et krav med budfirmaet, det er tilstrekkelig med Shipsurance.

Du kan bare sende et forsikringskrav til én forsikringsleverandør. For eksempel, hvis USPS gir en dekning på 100 dollar på forsendelsen og du har kjøpt en dekning på 150 dollar fra Shipsurance, kan du kun sende inn et krav på 100 dollar til USPS eller et krav på 150 dollar til Shipsurance. Du kan ikke sende kravet til begge.

Hvis du kjøper en forsikring gjennom Shipsurance og du skal sende et forsikringskrav, kan du sende inn forsikringskravet direkte i Shopify-administrator. Hvis frakttjenesten inkluderer forsikringsdekning og du ikke har kjøpt forsikring gjennom Shipsurance, må du kontakte budfirmaet for å gjøre et forsikringskrav.

Send inn et fraktforsikringskrav

Du kan sende inn de fleste forsikringskrav 24 timer etter at en bestilling har blitt sendt.

For bestillinger som bruker USPS innenlandsfrakt, kan du sende inn et tapt pakke-krav 20 dager etter leveringsdatoen. For bestillinger som bruker USPS' internasjonale frakt, kan du sende inn et tapt pakke-krav 40 dager etter leveringsdatoen.

Etter 120 dager kan du ikke lenger sende inn et forsikringskrav for en forsendelse.

Trinn:

Sjekk statusen til et krav

Når du har sendt inn et krav, mottar du en e-post med en krav-ID og en kobling, som gir tilgang til Shipsurance Insurance Portal. Klikk på koblingen for å sjekke statusen til kravet. Du kan også sjekke statusen ved å klikke på kravinformasjonen på bestillingen. Hvis du trenger hjelp med et åpent krav, kan du kontakte Shipsurance direkte.

Annullere forsikring

Du kan annullere forsikringen ved å annullere fraktetiketten. Etter en fraktetikett med fraktforsikring er annullert, kan ikke et krav lenger sendes. Etiketter og fraktforsikring kan bare annulleres opptil 30 dager etter leveringsdatoen. Denne leveringsdatoen er den forventede datoen en forsendelse blir gitt til et budfirma, og angis når en etikett opprettes.

Når du annullerer forsikringen blir kreditt for fraktforsikring lagt til kontoen din. Kreditten kan kun brukes til fremtidige fraktforsikringskjøp. Fraktforsikringskreditt kan ikke brukes til å kjøpe etiketter eller betale for henting av pakker.

Fakturering for forsikringsdekning

Kostnader for fraktforsikrings- og fraktetiketter vises separat på Shopifys faktureringsside. Du ser fraktkostnadene fra faktureringssien i Shopify-administrator.

Få hjelp med et åpent krav

Hjelp med krav gis av Shipsurance. Shopify støtter ikke forsikringskrav. Du må kontakte Shipsurances brukerstøtte via e-post på shopifyclaims@shipsurance.com eller via telefon på 1-866-852-9956 for eventuelle forhold som er knyttet til kravet ditt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis