Leveringsforsikring

Du kan beskytte dine afsendte ordrer ved at købe en forsikringsdækning op til 5.000 USD. Du kan tilføje leveringsforsikring, og indsende dine krav direkte i Shopify-administratoren.

Shipsurance er forsikringsadministratoren for dækning, som du køber gennem Shopify Shipping. Da bestemte betingelser er gældende, skal du kontrollere, at dine afsendte produkter er kvalificeret til dækning.

Berettigelse

Din forsendelse skal opfylde følgende krav for at være kvalificeret til leveringsforsikring:

  • Forsendelsen skal leveres fra USA.
  • Labelen skal købes via Shopify Shipping.
  • Labelen skal inkludere sporing.
  • Produkterne skal være i overensstemmelse med Shipsurances servicevilkår.

Køb leveringsforsikring

Du kan føje leveringsforsikring til din forsendelse, når du køber en fragtlabel. Fragtlabelen skal indeholde sporingsoplysninger for at være kvalificeret til leveringsforsikring.

Når du køber en fragtlabel, skal du angive dækningsbeløbet, du vil føje til din forsendelse i afsnittet LEVERINGSFORSIKRING. Dette beløb kan inkludere hele eller en del af ordrens vareværdi og eventuelle leveringsomkostninger. Forsikringen er aktiv for din forsendelse, når du har afsendt ordren.

Forsikringspræmier

Priserne for forsikringspræmierne ved indenrigslevering er:

  • En fast pris på 0,60 USD ved en dækning på 50 USD eller lavere
  • 0,75 USD pr. dækning for 100 USD.

Priserne for forsikringspræmierne ved international forsendelse er:

  • En fast pris på 1,00 USD ved en dækning på 50 USD eller lavere
  • 1,25 USD pr. dækning på 100 USD.

Hvis du f.eks. vil forsikre dine varer til en samlet værdi på 250 USD og benytter international levering til 20,50 USD, kan du føje forsikring på 270,50 USD til din fragtlabel. Prisen på forsikringspræmien er 1,25 USD x 3 (pr. dækning på 100 USD) til en samlet pris på 3,75 USD.

Du kan også vælge at forsikre en del af ordrens værdi. En fast pris på 1,00 USD med en dækning på 50 USD ved international levering kan f.eks. være nok for en ordre på 75 USD eller til en ordre, hvor den samlede værdi af varerne og levering er under de 50 USD.

Når du anmelder et forsikringskrav, kan du ikke anmelde mere end det dækningsbeløb, du har betalt for.

Leveringstjenester, der inkluderer leveringsforsikring

Nogle fragtfirmaer inkluderer deres egen forsikringsdækning. Beløbet for din købte dækning føjes derfor ikke til det beløb, der allerede er inkluderet i leveringstjenesten, når denne allerede inkluderer en forsikringsdækning. Dette gælder, når du køber en Shipsurance-forsikring via Shopify. Det betyder også, at du skal købe en forsikring for hele forsendelsens værdi og ikke blot differencen, såfremt dækningen, der er inkluderet i leveringstjenesten ikke dækker forsendelsens værdi, og du ønsker at dække hele beløbet.

USPS Priority Mail inkluderer f.eks. en forsikringsdækning på 100 USD. Hvis du ønsker at forsikre hele ordrens værdi på 120 USD og sender med USPS Priority Mail, skal du derfor købe en forsikring, der er høj nok til at dække de 120 USD. Prisen på forsikringspræmien er 0,75 USD x 2 (pr. dækning på 100 USD) til en samlet pris på 1,50 USD. Hvis du køber leveringsforsikring fra Shipsurance, skal du derfor ikke anmelde et krav hos fragtfirmaet, men bare hos Shipsurance.

Du kan kun anmelde et forsikringskrav hos én forsikringsudbyder. Hvis USPS f.eks. inkluderer en dækning på 100 USD for din forsendelse, og du har købt en dækning på 150 USD hos Shipsurance, kan du kun anmelde et krav på 100 USD hos USPS eller på 150 USD hos Shipsurance – men ikke hos begge.

Hvis du køber en forsikring via Shipsurance og skal anmelde et forsikringskrav, kan du anmelde kravet direkte via Shopify-administratoren. Hvis din leveringstjeneste inkluderer forsikringsdækning, og du ikke har købt forsikring via Shipsurance, skal du kontakte fragtfirmaet for at anmelde forsikringskravet.

Anmeld et forsikringskrav for levering

Du kan indsende de fleste forsikringskrav 24 timer efter ordrens afsendelse.

Du kan anmelde en mistet pakke 20 dage efter datoen for afsendelse, hvis du har sendt ordren med USPS-indenrigslevering. Du kan anmelde en mistet pakke 40 dage efter datoen for afsendelse, hvis du har sendt ordren med USPS-international levering.

Du kan ikke anmelde forsikringskrav for forsendelser, når der er gået 120 dage.

Fremgangsmåde:

Kontrollér status for et krav

Når du har anmeldt dit krav, modtager du en mail med et kravs-id og et link til Shipsurances forsikringsportal. Klik på linket for at se status for dit krav. Du kan også se statussen ved at klikke på din ordres kravsoplysninger. Kontakt Shipsurance direkte, hvis du har brug for hjælp til et åbent krav.

Annuller forsikring

Du kan annullere en forsikring ved at annullere fragtlabelen. Når en fragtlabel med leveringsforsikring bliver annulleret, kan der ikke længere anmeldes krav. Labels og leveringsforsikring kan kun annulleres op til 30 dage efter datoen for afsendelse. Denne dato for afsendelse er den forventede dato for overdragelsen af en forsendelse til et fragtfirma og indstilles, når labelen oprettes.

Der føjes en kreditforsikringspræmie for levering til din konto, hvis du annullerer en forsikring. Kreditten kan kun bruges til at købe nye leveringsforsikringer. Kreditter for leveringsforsikring kan ikke bruges til at købe labels eller til betalig af pakkeafhentning.

Fakturering af forsikringsdækning

Beløbene for leveringsforsikring og fragtlabels fremgår separat på siden Fakturering i Shopify. Du kan se dine leveringsomkostninger på disen Fakturering i Shopify-administratoren.

Få hjælp til et åbent krav

Shipsurance giver hjælp til krav. Shopify yder ikke hjælp til forsikringskrav. Du skal kontakte Shipsurances support via mail på shopifyclaims@shipsurance.com eller telefon på 1-866-852-9956, hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring dit krav.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis