Leveransförsäkring för dina Shopify-fraktsedlar

Om du levererar ordrar från USA och du köper Shopify-fraktsedlar kan du skydda dina ordrar genom att köpa leveransförsäkring för ett försäkringsskydd på upp till 5 000 USD. En leveransförsäkring skyddar dina leveranser mot förlust, stöld eller skada.

Du kan försäkra din försändelse när du köper fraktsedlar och skicka in dina fordringar direkt från Shopify-admin.Shipsurance är försäkringsadministratören för det skydd som du köper via Shopify.

Behörighet till leveransförsäkring

Du måste uppfylla följande krav för att vara berättigad till leveransförsäkring:

För att få en inkluderad leveransförsäkring på upp till 200 USD för varje berättigad sedel utan kostnad måste du även uppfylla följande krav:

 • Aktivera Shopify Payments i din butik.
 • Din butik måste ha planen Shopify, Advanced Shopify eller Plus.

Inkluderad leveransförsäkring

Om du har en Shopify-, Advanced Shopify- eller Plus-plan och du har aktiverat Shopify Payments ingår automatiskt, och utan kostnad, en leveransförsäkring på 200 USD för varje berättigad sedel. Den inkluderade leveransförsäkringen gäller endast sedlar som köps via Shopify Shipping.

När du köper en fraktsedel visas den inkluderade fraktförsäkringen i avsnittet LEVERANSFÖRSÄKRING. Om orderns värde överstiger 200 USD kan du köpa en försäkring för hela leveransens värde eller lägga till ett anpassat belopp.

Bekräfta att en fraktsedel har en inkluderad försäkring

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Klicka på den order som du vill köpa fraktsedel för.
 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.
 4. Bekräfta att Shopify-leveransförsäkringen ingår i avsnittet LEVERANSFÖRSÄKRING.
 5. Valfritt: Om du vill köpa ytterligare försäkring väljer du Försäkra för fullt leveransvärde eller Försäkra för anpassat belopp. Läs mer om leveransförsäkringspremiepriser.

Köpa leveransförsäkring

Om du inte är berättigad till den inkluderade leveransförsäkringen kan du ange den mängd leveransförsäkringsskydd som du vill lägga till i din försändelse i avsnittet LEVERANSFÖRSÄKRING.

Överväg följande innan du köper en leveransförsäkring:

 • Du kan köpa leveransförsäkringar i steg om 100 USD. Om du till exempel vill försäkra dina artiklar som är värderade till totalt 250 USD och du använder internationell frakt som kostar 20,50 USD, kan du lägga till en försäkring för 270,50 USD på din fraktsedel. Kostnaden för försäkringspremien är 1,29 USD x 3 (per 100 USD som ska täckas), vilket ger totalt 3,87 USD.
 • Dina leveransförsäkringsavgifter och din fraktsedel listas separat på faktureringssidan i Shopify-administratören.
 • Du kan annullera leveransförsäkringen genom att annullera den oanvända fraktsedeln upp till 30 dagar efter köpet av fraktsedeln. När du annullerar försäkringen kan du inte längre lämna in en fordran längre och du erhåller en fraktförsäkringspremiekredit. Denna kredit kan endast användas för framtida leveransförsäkringsköp.
 • USPS First Class Mail-leveranstjänst är inte berättigad till försäkring.

Fraktförsäkringspremier

Granska följande tabell för mer information om försäkringspremier:

Försäkringspremie
Leveranstyp Försäkringspremie
Inrikesleveranser 0,89 USD per 100 USD försäkringsskydd
Internationella leveranser 1,29 USD per 100 USD försäkringsskydd

Köp leveransförsäkring

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Ordrar.
 2. Klicka på den order som du vill köpa fraktsedel för.
 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.
 4. I avsnittet LEVERANSFÖRSÄKRING anger du hur försäkringsskyddsbeloppet.

Skicka in en fraktförsäkringsfordran

Du kan skicka in ett fraktförsäkringskrav för försvunna, skadade och stulna försändelser direkt i din Shopify-admin.

Överväg följande innan du skickar in ett fraktförsäkringskrav:

 • Om leveransförsäkring köptes eller inkluderades för en fraktsedel som även har täckning som tillhandahålls av transportören, ska eventuella anspråk på försvunna, skadade eller stulna leveranser lämnas in till Shipsurance och inte transportören.
 • Du kan skicka in ett fraktförsäkringskrav för de flesta leveranser 24h efter det att en order har skickats och upp till 120 dagar från leveransdatumet.

Skicka in ett anspråk

När du har skickat in ett krav får du ett e-postmeddelande med krav-ID och en länk för att komma åt portalen för Shipsurance-försäkring. Du kan klicka på länken för att kontrollera statusen för ditt krav. Du kan även kontrollera status genom att klicka på skadeinformationen i ordern.

Få support för ett öppet anspråk

Shopify stödjer inte försäkringskrav. Om du har köpt en fraktförsäkring och behöver hjälp måste du kontakta Shipsurance-supporten direkt:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis