skattereferanse for EU

Land i EU og Storbritannia belaster en omsetningsavgift, eller MVA. MVA i EU beregnes basert på destinasjonsbaserte kilder, som betyr at skatten belastes en kunde basert på deres plassering. Minsteverdien av skatten er 15 %, men hvert medlemsland angir sine egne satser.

Et MVA-nummer, også kalt et identifikasjonsnummer for omsetningsavgift (value-added tax identification number, VATIN), kreves for å belaste MVA. Dette tildeles deg av skattemyndighetene i et medlemsland når du registrerer deg hos dem.

Fra 1. juli 2021 gjelder ikke avstandssalgsgrenser for individuelle land lenger. I stedet gjelder én enkelt avstandssalgsgrense for hele EU.

 • For kunder i hjemlandet ditt blir det belastet lokal MVA-sats.
 • For kunder i EU-land utenfor ditt eget vil satsen avgjøres av hvorvidt du overstiger grensen for registrering.
  • Hvis dine kombinerte salg til alle andre EU-medlemsland er under 10 000 EUR totalt, kan du velge å belaste MVA-satsen for ditt hjemland til andre EU-land, og innbetale MVA til myndighetene i ditt hjemland. Hvis du velger å belaste hjemlandets MVA-sats for alle EU-salg, kan det være at du må søke om unntaket for mikrobedrifter hos lokale skattemyndigheter. Hvis du er usikker på om du må søke, må du snakke med lokale skattemyndigheter eller en skatteekspert.
  • Hvis de kombinerte salgene dine til alle andre medlemsland i EU tilsvarer eller er større enn 10 000 EUR totalt, belaster du MVA-satsen i kundens plassering for alle salg til andre land.

Et nytt One-Stop Shop-program (OSS) er tilgjengelig fra 1. juli 2021. OSS-programmet lar forhandlere samle inn og innbetale MVA for salg i alle EU-medlemsland, i stedet for å registrere seg i hvert enkelt land individuelt.

Skattereferanse for EUs medlemsland og Storbritannia

Europa

Liste over EUs medlemsland og skattemyndigheter
Medlemsland Skattemyndigheter
Østerrike Republikken Østerrikes føderale finansdepartement
Belgia Federal Public Service - Finans
Bulgaria Det nasjonale skattebyrået i Republikken Bulgaria
Kroatia Finansdepartementet i Republikken Kroatia - Skatteadministrasjon
Kypros Skatteetaten i Kypros
Tsjekkia Finansadministrasjonen i Tsjekkia
Danmark Det danske skattekontoret
Estland Skatte- og tolletaten i Estland
Finland Den finske skatteadministrasjonen
Frankrike Frankrikes finansdepartement
Tyskland Det tyske føderale skattekontoret
Hellas Den uavhengige myndigheten for offentlige inntekter
Ungarn Nasjonal skatte- og tolladministrasjon
Irland Irsk skatt og toll
Italia Det italienske finansdepartementet
Latvia Latvias statlige skattetjenester
Litauen Det statlige skattetilsynet under finansdepartementet i Litauen
Luxembourg Luxembourg Inland Revenue
Malta Inntektskommissæren
Nederland Skatte- og tolladministrasjonen
Norge Den norske skatteetaten
Polen Nasjonal inntektsadministrasjon
Portugal Portugisisk skatte- og tollmyndigheter
Romania Det nasjonale byrået for økonomiadministrasjon
Slovakia Finansadministrasjonen for den slovakiske republikk
Slovenia Finansadministrasjonen i Slovenia
Spania Det spanske skattekontoret
Sverige Den svenske skatteetaten

Storbritannia

Britiske skattemyndigheter
Land Skattemyndigheter
Storbritannia HM Revenue and Customs

One-Stop Shop-programmer

Fra 1. juli 2021 er One Stop Shop-programmene tilgjengelige som lar forhandlere forenkle belastning og innbetaling av MVA for salg til medlemsland i EU.

 • One-Stop Shop (OSS)-programmet, også kalt Union OSS, er for forhandlere i EU hvis salg til andre medlemsland i EU krever at de belaster og innbetaler MVA basert på destinasjonsland. Etter 1. juli 2021 kan du bruke OSS-programmet dersom det årlige salget ditt til alle andre medlemsland i EU tilsvarer eller er større enn 10 000 EUR.

  • Hvis de årlige salgene dine til alle andre medlemsland i EU er mindre enn 10 000 EUR, kan du enten bruke unntaket for mikrobedrifter til å belaste den lokale MVA-satsen, eller registrere deg for OSS hvis du vil belaste MVA basert på plasseringen til kundene.
 • Import One-Stop Shop (IOSS)-programmet, også kalt Ikke-union OSS, er for forhandlere utenfor EU som selger til kunder lokalisert i et hvilket som helst medlemsland i EU. Etter 1. juli 2021 kan du bruke IOSS-programmet hvis du er lokalisert utenfor EU og selger til kunder lokalisert i et medlemsland i EU, og du ikke ønsker at kundene skal bli belastet avgifter ved levering.

  • Ved hjelp av IOSS kan du velge å samle inn MVA på bestillinger som tilsvarer eller er mindre enn 150 EUR i kassen, slik at kundene dine ikke betaler skatt ved levering.

Du har for eksempel en lokalisasjon i Sverige og en lokalisasjon i USA. Du kan bruke OSS-programmet for bestillinger som sendes fra Sverige til kunder i EU, og IOSS-programmet for bestillinger som sendes fra USA til kunder i EU.

Angi OSS-registreringen din i Shopify-administrator. Bruk av OSS og IOSS samtidig støttes ikke, så alternativet for å samle inn MVA på bestillinger som sendes fra utenfor EU til kunder i EU med IOSS er deaktivert.

Belast, rapporter og innbetal MVA med OSS

Steg:

 1. Registrer deg for OSS hos skattemyndighetene i ditt eget land.
 2. Oppdater skatteregistreringene dine.
 3. Rapporter salg og innbetal MVA til OSS, i stedet for å registrere deg for et MVA-nummer hos individuelle medlemsland i EU.

Det er valgfritt å registrere seg for OSS. Hvis du ikke registrerer deg for OSS, vil du fortsette å registrere deg for MVA i individuelle medlemsland i EU.

Finn ut mer om IOSS på ec.europa.eu.

Belaste, rapportere og betale MVA med IOSS

Hvis du befinner deg utenfor EU og selger til kunder i EU, er du for øyeblikket ikke pålagt å samle inn MVA på bestillinger under 22 EUR. Etter 1. juli 2021 vil bestillinger som tilsvarer eller er mindre enn 150 EUR bli tillagt MVA, og bestillinger som er større enn 150 EUR har import-MVA og tollavgifter lagt til.

Du er ikke pålagt å samle inn MVA uavhengig av bestillingsbeløpene. Ved hjelp av IOSS kan du velge å samle inn MVA på bestillinger som tilsvarer eller er mindre enn 150 EUR i kassen, slik at kundene dine ikke betaler skatt ved levering.

Steg:

 1. Registrer deg for IOSS hos skattemyndighetene i et av EUs medlemsland.
 2. Belast MVA basert på destinasjonslandet.
 3. Rapporter salg og innbetal MVA til IOSS.

Registrering av IOSS er valgfritt, men det er påkrevd hvis du har planer om å belaste MVA i betalingsprosessen. Hvis du ikke belaster disse avgiftene i kassen, betaler kunden dem direkte til transportøren ved levering.

Finn ut mer om IOSS på ec.europa.eu.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis