skattereferanse for EU

Land i EU og Storbritannia belaster en omsetningsavgift, eller MVA. MVA i EU beregnes basert på destinasjonsbaserte kilder, som betyr at skatten belastes en kunde basert på deres plassering. Minsteverdien av skatten er 15 %, men hvert medlemsland angir sine egne satser.

Et MVA-nummer, også kalt et identifikasjonsnummer for omsetningsavgift (value-added tax identification number, VATIN), kreves for å belaste MVA. Dette tildeles deg av skattemyndighetene i et medlemsland når du registrerer deg hos dem.

Skattereferanse for EUs medlemsland og Storbritannia

Vanligvis må du registrere deg hos skattemyndighetene i ditt eget land for å belaste MVA hvis du har planer om å selge til andre land i EU. Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et annet land i EU, eller passerer en viss grense av salg til dette landet, kan det være at du må registrere deg i dette landet i tillegg. Hva som utgjør grensen i hvert enkelt land kan variere.

OBS: Den følgende referanseveiledningen er kun til informasjonsformål, og er ikke ment som en erstatning av profesjonelle skatteråd. Hvis du har ytterligere spørsmål om hvorvidt noen skattelovgivning gjelder for deg, bør du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Europa

Liste over EUs medlemsland
Østerrike Belgia Bulgaria Kroatia Kypros
Tsjekkia Danmark Estland Finland Frankrike
Tyskland Hellas Ungarn Irland Italia
Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland
Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia
Spania Sverige

Storbritannia

Storbritannia
Storbritannia

Østerrike

Skatteinformasjon for Østerrike.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Republikken Østerrikes føderale finansdepartement 35 000 EUR

Belgia

Skatteinformasjon for Belgia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Federal Public Service - Finans 35 000 EUR

Bulgaria

Skatteinformasjon for Bulgaria.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det nasjonale skattebyrået i Republikken Bulgaria 70 000 BGN

Kroatia

Skatteinformasjon for Kroatia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Finansdepartementet i Republikken Kroatia - Skatteadministrasjon 270 000 HRK

Kypros

Skatteinformasjon for Kypros.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Skatteetaten i Kypros 35 000 EUR

Tsjekkia

Skatteinformasjon for Tsjekkia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Finansadministrasjonen for Tsjekkia 1 140 000 CZK

Danmark

Skatteinformasjon for Danmark.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det danske skattekontoret 280 000 DKK

Estland

Skatteinformasjon for Estland.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Skatte- og tolletaten i Estland 35 000 EUR

Finland

Skatteinformasjon for Finland.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Den finske skatteadministrasjonen 35 000 EUR

Frankrike

Skatteinformasjon for Frankrike.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Frankrikes finansdepartement 35 000 EUR

Tyskland

Skatteinformasjon for Tyskland.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det tyske føderale skattekontoret 100 000 EUR

Hellas

Skatteinformasjon for Hellas.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Den uavhengige myndigheten for offentlige inntekter 35 000 EUR

Ungarn

Skatteinformasjon for Ungarn.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Nasjonal skatte- og tolladministrasjon 8 800 000 HUF

Irland

Skatteinformasjon for Irland.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Irsk skatt og toll 35 000 EUR

Italia

Skatteinformasjon for Italia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det italienske finansdepartementet 35 000 EUR

Latvia

Skatteinformasjon for Latvia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Latvias statlige skattetjenester 35 000 EUR

Litauen

Skatteinformasjon for Litauen.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det statlige skattetilsynet under finansdepartementet i Litauen 35 000 EUR

Luxembourg

Skatteinformasjon for Luxembourg.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Luxembourg Inland Revenue 100 000 EUR

Malta

Skatteinformasjon for Malta.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Inntektskommissæren 35 000 EUR

Nederland

Skatteinformasjon for Nederland.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Skatte- og tolladministrasjonen 100 000 EUR

Norge

Skatteinformasjon for Norge.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Den norske skatteetaten Ikke aktuelt

Polen

Skatteinformasjon for Polen.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Nasjonal inntektsadministrasjon 160 000 PLN

Portugal

Skatteinformasjon for Portugal.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Portugisisk skatte- og tollmyndigheter 35 000 EUR

Romania

Skatteinformasjon for Romania.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det nasjonale byrået for økonomiadministrasjon 118 000 RON

Slovakia

Skatteinformasjon for Slovakia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Finansadministrasjonen for den slovakiske republikk 35 000 EUR

Slovenia

Skatteinformasjon for Slovenia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Finansadministrasjonen i Slovenia 35 000 EUR

Spania

Skatteinformasjon for Spania.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Det spanske skattekontoret 35 000 EUR

Sverige

Skatteinformasjon for Sverige.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
Den svenske skatteetaten 320 000 SEK

Storbritannia

Skatteinformasjon for Storbritannia.
Skattenettsted for medlemsland MVA-terskel for avstandssalg
HM Revenue and Customs Ikke aktuelt.

Finn ut mer om britiske skatter og Brexit.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis