Registreringsbaserte avgifter i Frankrike

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i Frankrike, kan du oppdatere avgiftsinnstillingene for å gjenspeile skatteregistreringene dine ved å legge til et MVA-nummer. Denne endringen påvirker ikke hvordan avgifter belastes på produktene dine.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi bedriftens MVA-nummer. Når du har lagt det til, angis skattesatsene automatisk i de områdene du er registrert for.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillinger i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillinger, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine, må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Hva er et MVA-nummer? Trenger jeg et?

Et MVA-nummer, også kalt et identifikasjonsnummer for omsetningsavgift (VATIN), er en identifikator som brukes i Frankrike og EU. Det tildeles deg av skattemyndighetene i et land når du registrerer deg hos dem. Dette nummeret utstedes av land for at forhandlere kan belaste merverdiavgift.

Hvordan vet jeg om jeg må registrere meg for å belaste MVA i Frankrike?

Hvis salget ditt av varer når 85 800 EUR eller salget av tjenester når 34 400 EUR, må du registrere deg for å belaste MVA. Du kan også registrere deg for MVA før du når disse terskelverdiene. Det er ditt ansvar å rådføre deg med lokale skattemyndigheter eller en skatteekspert for å bekrefte at du belaster kundene de riktige avgiftssatsene, og for å sikre at du innrapporterer og innbetaler avgifter på riktig måte.

Må jeg registrere meg for et MVA-nummer i andre land i EU?

Hvis du har planer om å selge til land i EU, kan det hende du må registrere deg hos skattemyndighetene i disse regionene, eller du kan registrere deg for One-Stop Shop. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav. Det er ditt ansvar å avgjøre hvor du må registrere deg for å belaste MVA.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte skattemyndighetene i dette landet for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn skatter.

Hvordan registrerer jeg meg for et MVA-nummer?

 1. Hent skjemaet: E-handelsforhandlere kan fylle ut skjemaet gjennom franske skattemyndigheters nettportal, eller ved å besøke det lokale skattekontoret (Centre des Impôts).
 2. Fyll ut skjemaet: Fyll ut den nødvendige informasjonen i skjemaet, og oppgi nøyaktige detaljer om bedriften, som navn, adresse og kontaktopplysninger.
 3. Innhent støttedokumentasjon: Disse dokumentene kan inkludere identifikasjonsbevis, dokumentasjon på adresse, bedriftens registreringsdokumenter og andre relevante papirer.
 4. Send inn skjemaet: Sørg for at du har inkludert alle nødvendige opplysninger før du sender det til lokale skattemyndigheter (Centre des Impôts) eller ved hjelp av instruksjonene som franske skattemyndigheter har gitt for nettbasert innsending, hvis det er tilgjengelig.

Registreringsprosessen tar vanligvis to til fire uker mens franske skattemyndigheter gjennomgår og behandler søknaden.

Når registreringen er godkjent, mottar du MVA-nummeret ditt fra franske skattemyndigheter. Dette nummeret er viktig for å innhente og innrapportere MVA for salg i Frankrike.

Registreringsprosessen kan inkludere ytterligere krav eller trinn avhengig av dine spesifikke bedriftsbehov. Det er ditt ansvar å rådføre deg med en skatteekspert eller lokale skattemyndigheter hvis du har bestemte spørsmål eller bekymringer knyttet til registreringsprosessen.

Hvordan registrerer jeg meg for å belaste skatter i et EU-land?

Hvis du må registrere deg for å belaste skatter i et EU-land kan du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Når du har registrert deg legger du til MVA-nummeret på Skatter-siden.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. Klikk på Samle inn MVA på siden MVA på salg i EU.
 4. Velg et land du er registrert i.
 5. I MVA-nummer angir du MVA-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.
 7. Valgfritt: For å legge til flere regioner og kontonumre klikker du på Innhent MVA.

Du kan slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine med ...-knappen ved siden av landets navn og kontonummer i Skatteregistreringer-seksjonen.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. For mer informasjon kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke gi deg råd om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos MVA-medlemsland og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også kontakte de enkelte landenes skattemyndigheter direkte.

Hva må jeg vite om salg i EU?

Hvis du ønsker å samle inn MVA i kassen, må du registrere deg for et MVA-nummer. For å gjøre det enklere å håndtere kompleksiteten ved å registrere seg for et MVA-nummer, rapportere salg og innbetale MVA, har EU introdusert One-Stop Shop-programmet (OSS) for forhandlere i EU, og Import One-Stop Shop-programmet (IOSS) for forhandlere som importerer til EU. Hvis du er usikker på om du bør søke om OSS, må du kontakte en lokal skatteekspert.

Når du har mottatt OSS-nummeret ditt, må du legge det til i skatteregistreringen i Shopify-administrator. Før du legger til OSS-nummeret ditt i skatteregistreringen, må du sjekke at du har satt opp en fraktprofil for EU.

Hvis du ikke belaster MVA og tollplikter i betalingsprosessen, betaler kunden dem til transportøren ved levering.

Konfigurere avgifter

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. Klikk på Samle inn MVA på siden MVA på salg i EU.
 4. Velg hvordan du er registrert for MVA.

  • Hvis du har registrert deg for OSS-programmet og planlegger å sende inn én enkelt MVA-rapportering for alle salg til kunder i EUs medlemsland, velger du One-Stop Shop-registrering.
  • Hvis butikken din har årlige salg på 10 000 EUR eller mindre og du planlegger å sende en MVA-rapport til dine lokale skattemyndigheter, velger du Unntak for mikrobedrifter. Unntaket for mikrobedrifter er ikke tilgjengelig hvis du har mer enn én MVA-registrering.
  • Hvis du planlegger å sende inn en MVA-rapportering direkte til skattemyndighetene i EU-medlemslandene du sender til, velger du Landspesifikk registrering.
 5. Klikk på Neste.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du valgte One-Stop Shop-registrering angir du MVA-nummeret ditt fra landet du er registrert i, og klikker på Samle inn MVA. Hvis du har behov for å legge til ytterligere MVA-registreringer, klikker du på Legg til land på siden MVA på salg i EU.
  • Hvis du valgte Unntak for mikrobedrifter angir du MVA-nummeret fra hjemlandet ditt og klikker på Samle inn MVA.
  • Hvis du har valgt Landspesifikk registrering angir du MVA-nummeret ditt fra landet du er registrert i, og klikker på Samle inn MVA. Hvis du må legge til flere MVA-registreringer, klikker du på Legg til land på siden MVA på salg i EU.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis