Podatki oparte na rejestracji we Francji

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify w celu prowadzenia sprzedaży we Francji, możesz zaktualizować ustawienia podatkowe, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe, dodając numer identyfikacji podatkowej VAT. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od Twoich produktów.

W przypadku aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej VAT Twojej firmy. Po jego dodaniu stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których jesteś zarejestrowanym podatnikiem, zostaną automatycznie ustawione.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się z organami podatkowymi lub doradcą podatkowym.

Co to jest numer identyfikacji podatkowej VAT? Czy go potrzebuję?

Numer identyfikacji podatkowej VAT, zwany również numerem identyfikacyjnym podatku od wartości dodanej (VATIN), jest identyfikatorem używanym we Francji i Unii Europejskiej. Jest on nadawany przez krajowy organ podatkowy po dokonaniu w nim rejestracji. Organy takie nadają ten numer, aby umożliwić sprzedawcom naliczanie podatku VAT.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować, aby naliczać podatek VAT we Francji?

Jeśli wartość sprzedanych towarów wyniesie 85 800 EUR lub wartość sprzedanych usług wyniesie 34 400 EUR, musisz się zarejestrować, aby naliczać podatek VAT. Możesz również zarejestrować się jako podatnik VAT przed przekroczeniem tych progów. Zawsze należy zasięgnąć porady w lokalnym urzędzie skarbowym lub u lokalnego doradcy podatkowego, aby upewnić się co do prawidłowości stawek podatku naliczanych klientom oraz składanych deklaracji podatkowych i odprowadzanych podatków.

Czy muszę zarejestrować się, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT w innych krajach UE?

Jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż do krajów w UE, możesz podlegać wymogowi rejestracji w urzędach skarbowych w tych regionach lub możesz zarejestrować się w systemie One-Stop Shop. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. Twoim obowiązkiem jest ustalenie miejsca, w którym musisz się zarejestrować, aby naliczać VAT.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków.

Jak zarejestrować się, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT?

 1. Uzyskaj formularz: Sprzedawcy e-commerce mogą wypełnić formularz, korzystając z portalu online francuskich organów podatkowych lub odwiedzając lokalny urząd skarbowy (Center des Impôts).
 2. Wypełnij formularz: Uzupełnij niezbędne informacje w formularzu, podając dokładne dane dotyczące Twojej firmy, takie jak nazwa, adres i dane kontaktowe.
 3. Zgromadź dokumenty potwierdzające: Dokumenty te mogą obejmować dowód tożsamości, potwierdzenie adresu, dokumenty rejestracyjne firmy i inne istotne dokumenty.
 4. Prześlij formularz: Przed przesłaniem wniosku do lokalnego urzędu skarbowego (Centre des Impôts) lub skorzystaniem z instrukcji dostarczonych przez francuskie władze podatkowe w celu złożenia wniosku online, jeśli są dostępne, upewnij się, że podałeś(-aś) wszystkie wymagane informacje.

Proces rejestracji trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, zanim francuskie organy podatkowe sprawdzą i rozpatrzą wniosek.

Po zatwierdzeniu rejestracji otrzymasz numer VAT od francuskich organów podatkowych. Numer ten jest niezbędny do pobierania podatku VAT od sprzedaży we Francji i przesyłania dotyczących go sprawozdań.

Proces rejestracji może wiązać się z dodatkowymi wymogami lub krokami w zależności od konkretnych okoliczności biznesowych. Twoim obowiązkiem jest skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą podatkowy lub lokalnymi organami podatkowymi w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości podczas procesu rejestracji.

Jak zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE?

Jeśli musisz zarejestrować się, aby naliczać podatki w kraju UE, możesz skontaktować się z organami podatkowymi tego kraju.

Po zarejestrowaniu dodaj swój numer identyfikacji podatkowej VAT na stronie Podatki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. W sekcji Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Wybierz kraj w którym jesteś zarejestrowany(-a).
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT.
 6. Kliknij Pobierz VAT.
 7. Opcjonalnie: Aby dodać więcej regionów i numerów kont, kliknij opcję Pobierz VAT.

Możesz usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont za pomocą przycisku ... obok nazwy kraju i numeru konta w sekcji Rejestracje podatkowe.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Więcej informacji znajduje się w sekcji Nadpisania i zwolnienia podatkowe.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Pomoc techniczna Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat konieczności wprowadzenia takich zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w krajach członkowskich, w których obowiązuje podatek VAT, i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych w poszczególnych krajach.

Co muszę wiedzieć o sprzedaży w Unii Europejskiej (UE)?

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, musisz się zarejestrować, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej VAT. Dla uproszczenia złożonego procesu rejestracji w celu uzyskania numeru VAT, zgłaszania sprzedaży i odprowadzania podatku VAT, Unia Europejska wprowadziła system One-Stop Shop (OSS) dla sprzedawców w UE i Import One-Stop Shop (IOSS) dla sprzedawców importujących do UE.Jeśli nie masz pewności, czy zgłosić się do OSS, skontaktuj się z lokalnym specjalistą podatkowym.

Po otrzymaniu numeru OSS musisz dodać go do rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify. Zanim dodasz swój numer OSS do rejestracji podatkowej, pamiętaj, by skonfigurować profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Jeśli nie naliczysz podatku VAT i cła podczas procesu realizacji zakupu, klient zapłaci te opłaty przewoźnikowi przy dostawie.

Konfigurowanie podatków

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. Na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Wybierz sposób rejestracji dla celów VAT.

  • Jeśli zarejestrowałeś(-aś) się w systemie OSS i planujesz przesłać pojedynczą deklarację podatku VAT z tytułu wszystkich transakcji sprzedaży do klientów w krajach członkowskich UE, wybierz opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop.
  • W sytuacji, gdy Twój sklep odnotowuje roczną sprzedaż w wysokości do 10 000 EUR i planujesz złożyć deklarację VAT w lokalnym urzędzie skarbowym, wybierz opcję Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw. Nie będziesz mieć możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli masz więcej niż jedną rejestrację dla celów VAT.
  • Jeśli planujesz planujesz złożyć deklarację VAT bezpośrednio w urzędach skarbowych w krajach członkowskich UE, do których wysyłasz zamówienia, wybierz opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju.
 5. Kliknij Dalej.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wybrałeś(-aś) opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop, wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji, po czym kliknij Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać kolejne rejestracje dla celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE.
  • Jeśli wybrałeś(-as) Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw, wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT ze swojego ojczystego kraju i kliknij Pobierz VAT.
  • Jeśli wybrałeś(-aś) opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju, wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji, po czym kliknij Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać rejestracje do celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj dostępną na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo