Zarządzaj podatkami w UE

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z nowych funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz edytować swoje rejestracje w dowolnym momencie, aby dodawać, usuwać lub zmieniać rejestracje lub numery kont.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Konfiguruj lub Edytuj.
 3. W sekcji Rejestracje dla celów VAT wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby skonfigurować nową rejestrację dla celów VAT, kliknij opcję Dodaj rejestrację dla celów VAT.
  2. Aby edytować istniejącą rejestrację dla celów VAT, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim ma zastosowanie nadpisanie, oraz jego stawkę.

Kroki:

 1. Utwórz kolekcję, wykonując następujące czynności:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.
  3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.
  4. Kliknij Zapisz kolekcję.
 2. Utwórz nadpisanie, wykonując następujące czynności:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.
  2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij opcję Edytuj obok nazwy odpowiedniego kraju.
  3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie produktu.
  4. Wybierz kolekcję.
  5. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
  6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
  7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.
 2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz opcje, które mają zastosowanie.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej, podatki były zaokrąglane w Shopify na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatkowych i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykład

Załóżmy, że klient złoży zamówienie na 42 różne artykuły, a cena każdego z nich wynosi 14,99 EUR i podlega podatkowi w wysokości 13%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 EUR) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487 EUR.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przykładzie suma wynosiłaby 81,8454 EUR, a po zaokrągleniu 81,85 EUR.

Obecnie Shopify zaokrągla kwoty podatku na poziomie pozycji pojedynczej, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Wynik 1,9487 jest zaokrąglany do kwoty 1,95 EUR, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wyniosłaby 81,90 EUR.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo