Zarządzaj podatkami w UE

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z nowych funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz dodać, usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont w dowolnym momencie.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia dla mikroprzedsiębiorstw, a później zaczniesz podlegać obowiązkowi rejestracji dla celów VAT w innych krajach, przestaniesz kwalifikować się do tego zwolnienia. Dodatkowe rejestracje dla celów VAT nie są przyznawane firmom korzystającym ze zwolnienia dla mikroprzedsiębiorstw. Jeśli musisz dodać kolejne rejestracje, musisz najpierw zmienić typ rejestracji na rejestrację w systemie One Stop Shop lub rejestrację właściwą dla danego kraju.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. W sekcji VAT od sprzedaży w ramach UE wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować istniejącą rejestrację dla celów VAT, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
  • Aby skonfigurować nową rejestrację dla celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj.
  • Aby zmienić typ rejestracji, kliknij opcję Zmień rejestrację.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Utwórz nadpisanie podatku od produktu

Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw tworzy się kolekcję, która zawiera produkty z inną stawką podatku. Następnie określa się region, w jakim ma obowiązuje nadpisanie, oraz stawkę podatku do zastosowania.

Kroki:

 1. Utwórz kolekcję, wykonując następujące czynności:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.
  3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.
  4. Kliknij Zapisz kolekcję.
 2. Utwórz nadpisanie, wykonując następujące czynności:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Kraje/regiony kliknij region, aby utworzyć nadpisanie.
  3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie produktu.
  4. Wybierz kolekcję.
  5. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
  6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
  7. Kliknij Dodaj nadpisanie.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz opcje, które mają zastosowanie.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w UE kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatku i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykładowe zaokrąglenie podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, a cena każdej z nich wynosi 14,99 EUR i podlega podatkowi w wysokości 20%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99 EUR) przez stawkę podatku (0,20), co daje w wyniku 2,998 EUR.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przypadku suma wyniosła 125,916 EUR, a po zaokrągleniu 125,92 EUR.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji 2,998 EUR jest zaokrąglana do kwoty 3,00 EUR, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wynosi 126,00 EUR.

Zwolnienie z odwrotnego obciążenia w UE

Unijne zwolnienie z odwrotnego obciążenia całkowicie zwalnia z podatku VAT każde zamówienie wysyłane do klienta B2B w UE do dowolnego kraju niebędącego krajem, z którego realizujesz zamówienie. Przykład: zwolnienie dotyczy zamówienia wysłanego do klienta B2B w Irlandii z lokalizacji realizacji we Francji. Podstawą jest tu lokalizacja realizacji, a nie adres sklepu z danych sklepu.

Aby zwolnienie z odwrotnego obciążenia w UE działało prawidłowo, wymagana jest aktywna lokalizacja w UE. Jeśli masz kilka lokalizacji realizacji, możesz zmienić lokalizację realizacji zamówienia na inną lokalizację poza krajem wysyłki klienta, aby zwolnienie działało zgodnie z przeznaczeniem.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo