EU:n verojen hallinnointi

Kun olet päivittänyt kauppasi niin, että se käyttää EU:n uusia vero-ominaisuuksia, voit hallinnoida veroasetuksiasi, kuten rekisteröintejä, ohituksia ja asiakkaiden verovapautuksia.

Hallinnoi alueita, joissa olet rekisteröitynyt

Voit lisätä, poistaa tai muuttaa rekisteröintejäsi tai tilinumeroitasi milloin tahansa.

Jos sinuun sovelletaan mikroyrityksen vapautusta ja myöhemmin edellytät ALV-rekisteröitymistä muissa maissa, et ole enää oikeutettu vapautukseen. Mikroyrityksen vapautusta ei tueta ALV-lisärekisteröintien yhteydessä. Jos sinun on lisättävä lisärekisteröintejä, sinun on ensin muutettava rekisteröintityyppisi One-Stop Shop ‑rekisteröinniksi tai maakohtaiseksi rekisteröinniksi.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Maat/alueet-osiossa Euroopan unioni.
 3. Tee EU-myynnin arvonlisävero ‑osiossa yksi seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat muokata olemassa olevaa ALV-rekisteröintiä, klikkaa muokattavan alueen vieressä olevaa ... -painiketta.
  • Jos haluat määrittää uuden ALV-rekisteröinnin, valitse Lisää maa.
  • Jos haluat muuttaa rekisteröintityyppiäsi, valitse Vaihda rekisteröintiä.
 4. Päivitä alueesi ja tilinumerosi.

 5. Klikkaa Tallenna.

Verojen ohittaminen

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Tietyntyyppiset lastenvaatteet voidaan esimerkiksi vapauttaa veroista tai niillä voi olla pienempi verokanta. Mutta jos oletushintoja ei sovelleta, sinun on luotava ohitus.

Tuoteveron ohituksen luominen

Tuotteen ohituksen luominen on kaksivaiheinen prosessi. Luot ensin kokoelman, joka sisältää ne tuotteet, joilla on eri verokanta. Tämän jälkeen määrität, millä alueella ohitusta sovelletaan, ja käytettävän verokannan.

Tee näin:

 1. Luo kokoelma tekemällä seuraavat toimet:

  1. Siirry Shopifyn Admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  2. Klikkaa Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.
  3. Valitse Kokoelman tyyppi ‑kohdasta Manuaalinen.
  4. Klikkaa Tallenna kokoelma.
 2. Luo ohitus tekemällä seuraavat toimet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
  2. Valitse klikkaamalla Maat/alueet-osiossa sitä aluetta, jolle haluat luoda ohituksen.
  3. Klikkaa Verojen ohitukset -osiossa Lisää tuotteen ohitus.
  4. Valitse kokoelma.
  5. Valitse alue, jossa ohitusta sovelletaan.
  6. Anna kokoelmaan kyseisellä alueella sovellettava verokanta.
  7. Valitse Lisää ohitus.

Verolaskelmiesi hallitseminen

Voit hallinnoida asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi vero lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihisi, veloitetaanko arvonlisäveroa digitaalisista tuotteista ja sovelletaanko veroa toimituskuluihin. Voit hallinnoida näitä asetuksia Verot ja tullit -asetussivulla. Tutustu kohtaan Verojen ohitukset ja vapautukset, jos haluat lisätietoja.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Verotuslaskelmat-kohdasta soveltuvat vaihtoehdot.
 3. Klikkaa Tallenna.

Veron pyöristys

Aiemmin verot pyöristettiin laskutasolla laskemalla tilauksen välisummaan perustuvat verot ja pyöristämällä sitten tulokset. Kun olet päivittänyt asetuksesi niin, että voit käyttää EU:n vero-ominaisuuksia, verosummat pyöristetään rivikohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisvero lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, minkä jälkeen tulos pyöristetään ja välisummat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tilauksen kokonaismäärä.

Verojen pyöristysmäärä rivitasolla parantaa erilaisten verokantojen laskentaa ja helpottaa verojen laskemista tilauksista, jotka sisältävät verollisia ja verottomia tuotteita.

Esimerkki verojen pyöristämisestä lasku- ja rivitasolla

Asiakas tilaa 42 tuotetta, joista jokaisen hinta on 14,99 £ ja joihin kaikkiin sovelletaan 20 prosentin veroa. Kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99) verokannalla (0,20), jolloin saadaan tulokseksi 2,998 euroa.

Aiemmin kunkin rivikohdan verot laskettiin yhteen ja kokonaissumma pyöristettiin. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu kokonaissumma oli 125,916 €, joka pyöristyksen jälkeen oli 125,92 €.

Verot pyöristetään nyt rivikohtaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että veromäärä pyöristetään jokaisen tuotteen kohdalla erikseen. Rivikohtien veromäärä 2,998 euroa pyöristetään 3,00 euroon, joka sitten lisätään kokonaissummaan. Tässä tapauksessa veron kokonaissummaksi tulisi 126,00 euroa.

Vapautus EU:n käännetystä verovelvollisuudesta

EU:n käännetty vapautus verovelvollisuudesta vapauttaa arvonlisäverosta kaikki tilaukset, jotka lähetetään B2B-asiakkaalle EU:n sisällä mihin tahansa maahan, joka on eri kuin maa, josta tilaus jaellaan. Verovapautus koskee esimerkiksi tilausta, joka lähetetään Irlannissa olevalle B2B-asiakkaalle Ranskassa sijaitsevasta jakelusijainnista. Tämä perustuu omaanjakelusijaintiisi, ei Kauppasi tiedoissa olevaan kaupan osoitteeseen.

EU:n käännetty vapautus verovelvollisuudesta edellyttää aktiivista EU:ssa olevaa sijaintia. Jos sinulla on useita jakelusijainteja, voit vaihtaa tilauksen jakelusijainnin toiseksi asiakkaan toimitusosoitteen maan ulkopuolella olevaksi sijainniksi, jotta vapautus verovelvollisuudesta toimisi suunnitellulla tavalla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi