AB vergilerinizi yönetme

Yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra, kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleriniz de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtlarınızı veya hesap numaralarınızı istediğiniz zaman ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

Mikro işletme muafiyetiniz varsa ve daha sonra başka ülkelerde KDV kaydı yaptırmanız gerekirse, artık muafiyet için gerekli niteliklere sahip olmazsınız. Ek KDV kayıtları, mikro işletme muafiyetinde desteklenmez. Ek kayıtlar eklemeniz gerekirse önce kayıt türünüzü One-Stop Shop kaydı veya Ülkeye özel kayıt olarak değiştirmelisiniz.

Not: Brexit Geçiş Dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Sonuç olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Birleşik Krallık ve AB arasında yapılan satışlarda yeni kurallar geçerli hâle geldi. İşletmenizdeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Ülkeler/bölgeler bölümünde Avrupa Birliği'ne tıklayın.
 3. AB içerisindeki satışlarda KDV bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mevcut bir KDV kaydını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... düğmesine tıklayın.
  • Yeni bir KDV kaydı ayarlamak için Ülke ekle'ye tıklayın.
  • Kayıt türlerinizi değiştirmek için Kaydı değiştir'e tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Ürünler için geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı vergi oranına sahip ürünleri içeren koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılmanın hangi bölgeye uygulanacağını ve kullanılacak vergi oranını belirtirsiniz.

Adımlar:

 1. Aşağıdakileri uygulayarak bir koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin.
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Aşağıdakileri uygulayarak geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
  2. Ülkeler/bölgeler bölümünde geçersiz kılma oluşturmak istediğiniz bölgeye tıklayın.
  3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Ürün geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
  4. Koleksiyonu seçin.
  5. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  6. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  7. Geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları, Vergiler ve gümrük vergileri ayarları sayfasından yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Vergi hesaplamaları bölümünde geçerli seçenekleri belirleyin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Vergi yuvarlama

Vergiler daha önce, siparişin alt toplamındaki vergilerin hesaplanıp sonuçların yuvarlanmasıyla fatura düzeyinde yuvarlanıyordu. Yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durumda, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonuç yuvarlanır ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamlar birbirine eklenerek toplam vergi değeri hesaplanır.

Vergileri satır düzeyinde yuvarlamak, farklı vergi oranlarının hesaplanmasını iyileştirip vergiye tabi ve vergiye tabi olmayan ürünler içeren siparişlere ilişkin vergileri hesaplamayı kolaylaştırır.

Fatura düzeyinde ve satır öğesi düzeyinde vergi yuvarlama örneği

Müşterinizin her biri 14,99 EUR fiyatında olan ve %20 oranında vergiye tabi olan 42 farklı ürün içeren bir sipariş verdi. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99 EUR) ile vergi oranı (0,20) çarpılarak elde edilir. Sonuç 2,998 EUR tutarıdır.

Önceden her bir satır öğesi toplanır ve toplamı yuvarlanırdı. Bu durumda, eklenen toplam 125,916 EUR'dir. Bu da 125,92 EUR'ye yuvarlanır.

Vergi, artık satır öğesi düzeyinde yuvarlanmaktadır. Bu da, vergi tutarının her ürün için ayrı ayrı yuvarlandığı anlamına gelir. 2,998 EUR sonucu, 3,00 EUR olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 126,00 EUR'dir.

AB karşı taraf ödemeli vergi muafiyeti

AB karşı taraf ödemeli vergi muafiyeti, siparişin gönderimini gerçekleştirdiğiniz ülke dışındaki herhangi bir AB ülkesinde bulunan bir B2B müşterisine gönderilen siparişin KDV'den muaf olmasını sağlar. Örneğin, Fransa'daki bir gönderim konumundan İrlanda'daki bir B2B müşterisine gönderilen bir siparişe muafiyet uygulanabilir. Bu, Mağaza ayrıntılarınızdaki mağaza adresinizi değil, gönderim konumunuzu temel alır.

AB karşı taraf ödemeli vergi muafiyetinin doğru şekilde uygulanabilmesi için etkin bir AB konumu gereklidir. Birden fazla gönderim konumunuz varsa muafiyetin amacına uygun şekilde uygulanmasına olanak sağlamak için siparişin gönderim konumunu, müşterinin kargo ülkesi dışındaki bir konumla değiştirebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene