AB vergilerinizi yönetme

Not: Bu kılavuz, Avrupa Birliği'nde satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra, kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleriniz de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtları veya hesap numaralarınızı eklemek, silmek veya değiştirmek için kaydınızı dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Avrupa Birliği'nin yanındaki Vergi bölgeleri bölümünde Ayarla'ya veya Düzenle'ye tıklayın.
 3. KDV kayıtları bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  1. Yeni bir KDV kaydı ayarlamak için KDV kaydı ekle'ye tıklayın.
  2. Mevcut bir KDV kaydını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... düğmesine tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Ürün için vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Ürünler için geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı vergi oranına sahip ürünleri içeren koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılma işleminin hangi bölgeye uygulandığını ve oranını belirtirsiniz.

Adımlar:

 1. Aşağıdakileri uygulayarak bir koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Aşağıdakileri uygulayarak geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  2. Vergi bölgeleri bölümünde, uygun ülke adının yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.
  3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Ürün geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
  4. Koleksiyonu seçin.
  5. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  6. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  7. Kaydet'e tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları Vergiler ayar sayfasında yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Vergi hesaplamaları bölümünde geçerli seçenekleri belirleyin.
 3. Kaydet'e tıklayın.

Vergi yuvarlama

Daha önce Shopify, siparişin alt toplamındaki vergileri hesaplayarak ve ardından sonuçları yuvarlayarak vergileri fatura düzeyinde yuvarlıyordu. Yeni AB vergi özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durumda, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonuç yuvarlanır ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamlar birbirine eklenerek toplam vergi değeri hesaplanır.

Vergileri satır düzeyinde yuvarlamak, farklı vergi oranlarının hesaplanmasını iyileştirip vergiye tabi ve vergiye tabi olmayan ürünler içeren siparişlere ilişkin vergileri hesaplamayı kolaylaştırır.

Örnek

Müşterinizin, her biri 14,99 EUR fiyatında ve %13 oranında vergiye tabi 42 farklı ürün içeren bir sipariş verdiğini farz edelim. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99 EUR) ile vergi oranı (0,13) çarpılarak elde edilir. Sonuç 1,9487 EUR'dir.

Önceden her bir satır öğesinin vergisi toplanır ve toplamı yuvarlanırdı. Bu örnekte, toplam 81,8454 EUR olur ve 81,85 EUR'ye yuvarlanır.

Shopify artık, satır öğesi düzeyinde vergi tutarlarını yuvarlar. Böylece, her ürün için bireysel olarak vergi tutarı yuvarlanır. 1,9487 EUR sonucu, 1,95 EUR olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 81,90 EUR olur.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene