Konfigurowanie podatków w UE

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z platformy Shopify, zanim rozpoczniesz sprzedaż, musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatku. Konieczne może być zarejestrowanie się w różnych urzędach skarbowych. Następnie możesz skonfigurować podatki w Shopify, co pomoże Ci zapewnić naliczanie prawidłowych stawek niezależnie od miejsca prowadzenia sprzedaży w Unii Europejskiej.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie podatków UE w Shopify

Musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatków. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z lokalnymi organami podatkowymi lub doradcą podatkowym. Zazwyczaj, jeśli zamierzasz sprzedawać do innych krajów w UE, musisz zarejestrować się w organach podatkowych we własnym kraju, aby naliczać podatek VAT.

Jeśli przekroczysz określony próg sprzedaży do innego kraju w UE lub jeśli prowadzisz tam działalność na znaczną skalę, możesz zarejestrować się w systemie One-Stop Shop (OSS) bądź skontaktować z jedną z kompetentnych w tym temacie agencji i zarejestrować się za jej pośrednictwem. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. O wysokości opłat, które naliczać będziesz swoim klientom decyduje miejsce, w którym się zarejestrowałeś(-aś), aby pobierać VAT.

 • Dla klientów w Twoim ojczystym kraju naliczany jest lokalny podatek VAT.
 • Dla klientów zamieszkałych w krajach UE, poza Twoim krajem, stawka ustalana jest w zależności od tego, czy przekroczysz próg rejestracji wynoszący 10 000 EUR.
  • Jeśli nie przekroczysz tego progu, naliczony zostanie lokalny podatek VAT.
  • Jeśli przekroczysz ten próg, naliczona zostanie stawka VAT obowiązująca w kraju Twojego klienta. Aby naliczyć stawkę VAT obowiązującą w kraju docelowym, musisz zarejestrować się w tym kraju w systemie OSS, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej VAT.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na znaczną skalę w danym kraju skontaktuj się z organem podatkowym w tym kraju, aby sprawdzić, czy musisz się zarejestrować w celu pobierania podatków. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy Twoja firma przekracza próg sprzedaży wysyłkowej.

Naliczanie podatku VAT za pomocą OSS

System One-Stop Shop (znany również pod nazwą Unijny OSS) jest przeznaczony dla sprzedawców z lokalizacjami w Unii Europejskiej, którzy w związku ze sprzedażą do innych krajów członkowskich UE mają obowiązek pobierania i odprowadzania podatku VAT w zależności od krajów docelowych. Ze względu na podwójny status Irlandii Północnej sprzedawcy z lokalizacjami w NI mogą również korzystać z systemu OSS.

Jeśli wartość Twojej rocznej sprzedaży do pozostałych krajów członkowskich UE nie przekracza kwoty 10 000 EUR, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw i naliczać lokalną stawkę VAT lub zarejestrować się w systemie OSS i naliczać stawkę VAT na podstawie lokalizacji swoich klientów.

Możesz korzystać z systemu OSS pod warunkiem, że Twój sklep korzysta z podatków opartych na rejestracji. Jeśli nie zaktualizowałeś(-aś) ustawień umożliwiających korzystanie z podatków opartych na rejestracji, zaktualizuj stawki podatku ręcznie, używając stawek podatku opartych na lokalizacji.

Skonfiguruj rejestracje dla celów VAT

Po zarejestrowaniu w krajach członkowskich, w których obowiązuje VAT, i otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT UE możesz skonfigurować podatki. Musisz wykonać to zadanie tylko raz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Unia Europejska.
 3. Na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Wybierz sposób rejestracji dla celów VAT.

  • Jeśli zarejestrowałeś(-aś) się w systemie OSS i planujesz przesłać pojedynczą deklarację podatku VAT z tytułu wszystkich transakcji sprzedaży do klientów w krajach członkowskich UE, wybierz opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop.
  • W sytuacji, gdy Twój sklep odnotowuje roczną sprzedaż w wysokości do 10 000 EUR i planujesz przesłać zwrot podatku VAT do lokalnego urzędu podatkowego, wybierz opcję Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw. Nie będziesz mieć możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli masz więcej niż jedną rejestrację dla celów VAT.
  • Jeśli planujesz planujesz złożyć deklarację VAT bezpośrednio w urzędach skarbowych w krajach członkowskich UE, do których wysyłasz zamówienia, wybierz opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju.
 5. Kliknij Dalej.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wybrałeś(-aś) opcję Rejestracja w systemie One Stop Shop, wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji, po czym kliknij Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać kolejne rejestracje dla celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE.
  • Jeśli wybrałeś(-as) Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw, wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej VAT ze swojego ojczystego kraju i kliknij Pobierz VAT.
  • Jeśli wybrałeś(-aś) opcję Rejestracja właściwa dla danego kraju, wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT obowiązujący w kraju, w którym dokonałeś(-aś) rejestracji, po czym kliknij Pobierz VAT. Jeśli potrzebujesz dodać rejestracje do celów VAT, kliknij opcję Dodaj kraj dostępną na stronie Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo