การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องทุกที่ที่คุณขายในสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: หากคุณขายสินค้าทาง Shopify อยู่แล้ว ให้ดูที่ การอัปเดตฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหราชอาณาจักร แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากยอดขายไปยังประเทศอื่นใน EU ของคุณนั้นเกินกว่าข้อกำหนด หรือคุณมีธุรกิจในปริมาณมากคุณอาจต้องติดต่อตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละรายและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณอยู่ในพื้นที่ไหนและขายสินค้าในพื้นที่ใด และตามข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง พื้นที่ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่
  • หากไม่เกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราท้องถิ่นของคุณ
  • หากเกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราของประเทศของลูกค้าของคุณ คุณต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศเป้าหมายจึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีด้วยอัตราของประเทศนั้น ๆ ได้

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิจารณาว่าธุรกิจของคุณค้าขายเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับประเทศที่เป็นสมาชิกของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมี หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณต้องดำเนินการงานนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ด้านข้างของ สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "ตั้งค่า"
 3. ในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 6. ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 7. (ไม่บังคับ) เพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถ สร้างการกำหนดภาษีเอง สำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี