การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องทุกที่ที่คุณขายในสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: หากคุณขายสินค้าทาง Shopify อยู่แล้ว ให้ดูที่ การอัปเดตฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหราชอาณาจักร แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากยอดขายไปยังประเทศอื่นใน EU ของคุณนั้นเกินกว่าข้อกำหนด หรือคุณมีธุรกิจในปริมาณมากคุณอาจต้องติดต่อตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละรายและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณอยู่ในพื้นที่ไหนและขายสินค้าในพื้นที่ใด และตามข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง พื้นที่ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศใน EU นอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีจะขึ้นกับว่ารายการของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนหรือไม่ - หากไม่เกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราท้องถิ่นของคุณ
  • หากเกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราของประเทศของลูกค้าของคุณ คุณต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศเป้าหมายจึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีด้วยอัตราของประเทศนั้น ๆ ได้

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจของคุณขายสินค้าเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับประเทศที่เป็นสมาชิกของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมี หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณต้องดำเนินการงานนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ด้านข้างของ สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "ตั้งค่า"
 3. ในส่วนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ หากคุณขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ โดยคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อได้รับหมายเลขดังกล่าว
 6. คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชี ให้คลิกที่ "เริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถ สร้างการกำหนดภาษีเอง สำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี