การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องทุกที่ที่คุณขายในสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: หากคุณขายสินค้าทาง Shopify อยู่แล้ว ให้ดูที่ การอัปเดตฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหราชอาณาจักร แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปใน Shopify

คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หากคุณมีสถานะสำคัญในประเทศสมาชิกที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณอาจต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งแล้วลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น กระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่ใดและคุณขายที่ใด และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

สำหรับลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต่างๆ ให้ดูที่ ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหภาพยุโรป

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับประเทศที่เป็นสมาชิกของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมี หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณต้องดำเนินการงานนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ด้านข้างของ สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "ตั้งค่า"
  3. ในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
  5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
  6. ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  7. (ไม่บังคับ) เพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "เพิ่มการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม"

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถ สร้างการกำหนดภาษีเอง สำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี