การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องทุกที่ที่คุณขายในสหภาพยุโรป

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากยอดขายไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปของคุณนั้นเกินกว่าข้อกำหนดหรือคุณมีธุรกิจที่สำคัญและใหญ่มากในประเทศดังกล่าว คุณอาจต้องลงทะเบียนแผน One-Stop Shop (OSS) หรือติดต่อตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละรายและลงทะเบียนกับพวกเขา ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง โดยพื้นที่ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศในสหภาพยุโรปนอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีที่เรียกเก็บจะขึ้นกับว่ายอดขายของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนที่ 10,000 ยูโรหรือไม่
  • หากไม่เกินขีดจำกัด จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราท้องถิ่นของคุณ
  • หากเกินขีดจำกัด ระบบจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราของประเทศของลูกค้าของคุณ คุณต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มกับ OSS หรือประเทศปลายทางจึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีด้วยอัตราของประเทศนั้นๆ ได้

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจของคุณขายสินค้าเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย OSS

แผน One-Stop Shop หรือที่เรียกว่า Union OSS มีไว้สำหรับผู้ขายซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งในสหภาพยุโรปที่ต้องเรียกเก็บและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากประเทศปลายทางเมื่อทำการขายกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ผู้ขายที่มีตำแหน่งที่ตั้งในไอร์แลนด์เหนือยังสามารถใช้ OSS ได้เนื่องด้วยสถานะแบบสองชั้นของไอร์แลนด์เหนือ

หากยอดขายรายปีของคุณในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ยูโร คุณสามารถใช้การยกเว้นภาษีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราท้องถิ่นของคุณ หรือลงทะเบียน OSS หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

คุณสามารถใช้ OSS ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการจดทะเบียน หากคุณยังไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้งานภาษีตามการจดทะเบียน ให้อัปเดตอัตราภาษีด้วยตนเองโดยใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับประเทศที่เป็นสมาชิกของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และมี หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณต้องดำเนินการงานนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหภาพยุโรป
 3. ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. เลือกวิธีการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • หากคุณได้จดทะเบียนในแผน OSS และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครั้งเดียวสำหรับรายการขายทั้งหมดที่ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ให้เลือกการจดทะเบียน One-Stop Shop
  • หากร้านค้าของคุณมียอดขายไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อปี และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่าหนึ่งรายการ
  • หากคุณวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการมูลค่าเพิ่มโดยตรงต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณจัดส่ง ให้เลือกการจดทะเบียนเฉพาะประเทศ
 5. คลิกถัดไป

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเลือกการลงทะเบียนแบบ One-Stop Shop ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เพิ่มประเทศ” ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป
  • หากคุณเลือกการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศภูมิลำเนาของคุณ แล้วคลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากคุณเลือกการลงทะเบียนเฉพาะประเทศ ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่เพิ่มประเทศในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี