ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในเยอรมนี

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในเยอรมนีอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปให้แสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้โดยเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจของคุณ หลังจากคุณได้ที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว จึงจะมีการกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) เป็นตัวระบุที่ใช้ในเยอรมนีและผ่านสหภาพยุโรป ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น โดยหมายเลขนี้จะออกโดยประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีเยอรมนีหรือไม่

คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือไม่

หากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้นหรือคุณสามารถจดทะเบียนสำหรับ One-Stop Shop ได้ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง คุณมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ใดบ้าง

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่

ฉันจะลงทะเบียนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร

 1. รับแบบฟอร์ม "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" (แบบสอบถามเพื่อการลงทะเบียนภาษี): คุณสามารถขอแบบฟอร์มนี้ได้จากที่สํานักงานภาษีในพื้นที่ (Finanzamt) หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. กรอกแบบฟอร์ม: กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม โดยให้รายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ
 3. รวบรวมเอกสารประกอบ: เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงหลักฐานระบุตัวตน หลักฐานที่อยู่ เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งแบบฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลที่จำเป็น เอกสาร และแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อและลงวันที่แล้วก่อนส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสํานักงานภาษี

โดยทั่วไปกระบวนการลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 6 สัปดาห์ ในช่วงเวลานี้ สํานักงานภาษีจะตรวจสอบใบสมัครของคุณและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ให้ไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย

หลังจากที่การจดทะเบียนของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากสำนักงานสรรพากรหมายเลขนี้จำเป็นสำหรับการรวบรวมและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายของคุณในเยอรมนี

กระบวนการลงทะเบียนอาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือขั้นตอนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจเฉพาะของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือหน่วยงานภาษีท้องถิ่นหากมีคำถามหรือข้อกังวลเฉพาะใดๆ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ ได้

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “สหภาพยุโรป
 3. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อประเทศและหมายเลขบัญชีในส่วน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธี เปลี่ยนการตั้งค่าได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณอาจติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศโดยตรงก็ได้เช่นกัน

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงได้จัดโครงการ One-Stop Shop (OSS) สำหรับผู้ขายในสหภาพยุโรป รวมถึงโครงการ Import One-Stop Shop (IOSS) สำหรับผู้ขายที่นำเข้าสินค้ามายังสหภาพยุโรปขึ้นหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องเข้าร่วมโครงการ OSS หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข OSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการลงทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข OSS ไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งในขั้นตอนการจัดส่ง

การตั้งค่าภาษีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “สหภาพยุโรป
 3. ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. เลือกวิธีการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • หากคุณได้จดทะเบียนในแผน OSS และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครั้งเดียวสำหรับรายการขายทั้งหมดที่ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ให้เลือกการจดทะเบียน One-Stop Shop
  • หากร้านค้าของคุณมียอดขายไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อปี และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่าหนึ่งรายการ
  • หากคุณวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรงต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณจัดส่ง ให้เลือกการลงทะเบียนเฉพาะประเทศ
 5. คลิกถัดไป

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเลือกการลงทะเบียนแบบ One-Stop Shop ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เพิ่มประเทศ” ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป
  • หากคุณเลือกการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศภูมิลำเนาของคุณ แล้วคลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากคุณเลือกการลงทะเบียนเฉพาะประเทศ ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่เพิ่มประเทศในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี