การปฏิบัติตาม TSE ในประเทศเยอรมนี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ KassenSichV ของประเทศเยอรมนี กฎข้อบังคับนี้จะมีผลกับผู้ค้าปลีกทั้งหมดในประเทศเยอรมนีที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่หน้าร้านและมีเครื่องบันทึกเงินสดระบบดิจิทัลที่รับการชำระเงินเป็นเงินสด ภายใต้กฎข้อบังคับนี้ ผู้ขายจะต้องเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเงินสดอิเล็กทรอนิกส์กับระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค (TSE) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี

คุณสามารถใช้แอป TSE (KassenSichV) ได้จาก Shopify App Store เพื่อช่วยให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ TSE โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือน แอป TSE (KassenSichV) จะจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดภายในร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ทีพื้นที่จัดเก็บในระบบคลาวด์จากภายนอก โซลูชันการจัดเก็บในระบบคลาวด์จากภายนอกนี้ให้บริการโดย Fiskaly ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการปฏิบัติตามกฎโดยบุคคลภายนอก

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป TSE (KassenSichV) พร้อมข้อมูลภาษีของคุณและที่ตั้งร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณสามารถส่งออกข้อมูล TSA ของคุณตามที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีต้องใช้ในการตรวจสอบได้

การรับรอง

แอป TSE (KassenSichV) เป็นโซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐานและรองรับ TSE ที่ได้รับการรับรอง

การกําหนดราคาการสมัครใช้งาน

ผู้ขายจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนจํานวน $9 ดอลลาร์สหรัฐต่อที่ตั้งของร้านค้า ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน POS Pro หรือ POS Lite ของคุณ

ค่าบริการจะเรียกเก็บตามวันที่ติดตั้งผ่านระบบการเรียกเก็บเงินของ Shopify App Store

การผสานงาน Shopify POS เข้ากับขั้นตอนการชำระเงินและการคืนเงิน

แอป TSE (KassenSichV) รองรับผู้ขายของ Shopify POS Lite, Shopify POS Pro และ Shopify Plus หากต้องการเปิดใช้การผสานการงานกับแอป TSE (KassenSichV) คุณต้องอัปเดตแอป POS ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

เมื่อที่ตั้งร้านค้าปลีกได้เปิดใช้งาน TSE Support แล้ว ข้อมูล TSE จะพิมพ์อยู่บนใบเสร็จของลูกค้า คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จที่รองรับกับ Shopify POS ใหม่ของคุณ

หากคุณอนุญาตให้แอป TSE (KassenSichV) ทำการผสานงานกับอุปกรณ์ที่พร้อมให้ใช้งานในที่ตั้งร้านค้าปลีก คุณจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จพร้อมข้อมูล TSE ที่เกี่ยวข้องได้ที่เครื่องบันทึกเงินในร้านค้าของคุณ

ติดตั้งแอป TSE (KassenSichV)

คุณสามารถติดตั้งแอป TSE (KassenSichV) ได้จาก Shopify App Store

 1. ไปที่หน้าแอป TSE (KassenSichV)
 2. คลิกเพิ่มแอป หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณคุณจะถูกแจ้งให้เข้าสู่ระบบ
 3. คลิกติดตั้งแอป

ตั้งค่าแอป TSE (KassenSichV)

หลังจากที่คุณติดตั้งแอป TSE (KassenSichV) แล้ว คุณต้องระบุ ID ภาษีมูลค่าเพิ่มและหมายเลขภาษี (TIN) ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “TSE (KassenSichV)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “ตั้งค่า TSE

 5. ป้อน ID ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หมายเลขภาษี (TIN)ของคุณ จากนั้นคลิก “ถัดไป

 6. เลือกที่ตั้งร้านค้าทั้งหมดที่คุณสร้างธุรกรรมการค้าปลีก รวมถึงการคืนเงินและการแลกเปลี่ยน จากนั้นคลิก “ยืนยัน

 7. ในหน้าอนุมัติการสมัครใช้งาน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการสมัครใช้งานและความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

 8. คลิก “อนุมัติการสมัครใช้งาน” เพื่อยืนยันการสมัครใช้งานของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าแอป TSE (KassenSichV) ของคุณ

คุณสามารถแก้ไข ID ภาษีมูลค่าเพิ่มและหมายเลขภาษี (TIN) ได้หากจําเป็น

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “TSE (KassenSichV)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนตัวระบุภาษีให้อัปเดต ID ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหมายเลขภาษี (TIN) ของคุณ

 6. คลิกที่บันทึก

จัดการที่ตั้งที่คุณใช้งานอยู่

คุณสามารถจัดการรายการที่ตั้งร้านค้าที่ใช้งานอยู่เพื่อใช้งานในการส่งออกการปฏิบัติตาม TSE ของคุณ คุณควรเปิดใช้งานที่ตั้งทั้งหมดที่คุณสร้างธุรกรรมการค้าปลีก รวมถึงการคืนเงินและการแลกเปลี่ยน

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “TSE (KassenSichV)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนที่ตั้งของคุณ ให้คลิก“จัดการ TSE

 5. เพิ่มหรือลบที่ตั้งที่ใช้งานอยู่โดยเลือกและยกเลิกการเลือกที่ตั้งร้านค้า มีรายการค่าบริการการสมัครใช้งานในแต่ละที่ตั้งของร้านค้า

 6. คลิกที่บันทึก

 7. ในหน้าอนุมัติการสมัครใช้งาน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการสมัครใช้งานและความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

 8. คลิก “อนุมัติการสมัครใช้งาน” เพื่อยืนยันการสมัครใช้งานของคุณ

ส่งออกข้อมูล TSE โดยใช้แอป TSE (KassenSichV)

คุณสามารถส่งออกข้อมูล TSE ของคุณตามที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีต้องใช้ในการตรวจสอบได้ ส่งการส่งออกข้อมูล TSE ไปยังอีเมลของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “TSE (KassenSichV)

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนส่งออกข้อมูล TSE ให้เลือกช่วงวันที่ที่จะส่งออก จากนั้นคลิก “ใช้

 5. คลิกที่ส่งออก

ส่งออกข้อมูลด้วยการส่งออกแบบ DSFinV-K

คุณสามารถส่งออกข้อมูล TSE ของคุณด้วยการส่งออกแบบ DSFinV-K (Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme) ตามที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีได้ โดยระบบจะส่งข้อมูล TSE ที่ส่งออกให้คุณผ่านอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า
 2. แตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อและเลือกอุปกรณ์
 3. ในหน้าจอรายละเอียดฮาร์ดแวร์ซึ่งอยู่ถัดจากการส่งออก DSFinV-K ให้แตะที่เริ่มการส่งออก
 4. เลือกกรอบเวลาและอีเมลที่ถูกต้องเพื่อการส่งออก
 5. แตะส่งออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี