TSE-överensstämmelse i Tyskland

Från och med den 1 april 2021 måste alla tyska detaljhandlare fullfölja de nya KassenSichV-reglerna i Tyskland. Dessa regler påverkar alla handlare i Tyskland som säljer personligen och har en digital kassa som accepterar kontantbetalningar. Enligt dessa regler måste alla handlare ansluta elektroniska kassor till ett tekniskt säkerhetssystem (TSE) för revisionsändamål.

Du kan använda appen TSE (KassenSichV) från Shopify App Store för att få hjälp att följa TSE-regler. För en månatlig prenumerationsavgift lagrar appen TSE (KassenSichV) alla finansiellt relevanta transaktioner i butik på en extern molnlagringsplats. Den externa molnlagringslösningen tillhandahålls av Fiskaly, en tredjeparts leverantör av efterlevnadstjänster.

När du har konfigurerat appen TSE (KassenSichV) med din skatteinformation och relevanta detaljhandelsbutiksplatser, kan du exportera dina TSE-data för revisionsändamål enligt krav från skattemyndigheter.

Certifiering

Appen TSE (KassenSichV) är en kompatibel lösning och stöder certifierade TSE:er.

Prenumerationsprissättning

Handlare betalar en månatlig prenumerationsavgift på 9 USD per butiksplats. Avgiften tillkommer utöver dina prenumerationsavgifter för POS Pro eller POS Lite.

Avgifter faktureras baserat på installationsdatum via faktureringssystemet för Shopify App Store.

Shopify POS-integration för kassor och återbetalningar

Appen TSE (KassenSichV) stöder Shopify POS Lite-, Shopify POS Pro- och Shopify Plus-handlare. För att kunna aktivera integration med appen TSE (KassenSichV) måste du uppdatera din POS-app till den senaste versionen.

När detaljhandelsbutiksplatser har TSE-support aktiverat skrivs TSE-informationen ut på kundkvitton. Du kan använda alla kvittoskrivare som stöds med din helt nya Shopify POS.

Om du tillåter behörighet för att appen TSE (KassenSichV) ska integreras med tillgängliga enheter på en detaljhandelsbutiksplats, kan du skriva ut kvitton med tillämplig TSE-information i alla dina butikskassor.

Installera appen TSE (KassenSichV)

Du kan installera appen TSE (KassenSichV) från Shopify App Store.

 1. Gå till sidan appen TSE (KassenSichV).
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Konfigurera appen TSE (KassenSichV)

När du har installerat appen TSE (KassenSichV) måste du ange ditt moms-ID och skatteregistreringsnummer (TIN).

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på TSE (KassenSichV).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Konfigurera TSE.

 5. Ange ditt Moms-ID och ditt Skatteregistreringsnummer (TIN)och klicka sedan på Nästa.

 6. Välj alla butiksplatser där du genomför detaljhandelstransaktioner, inklusive återbetalningar och byten, och klicka sedan på Bekräfta.

 7. Granska dina prenumerationsavgifter och faktureringsfrekvens på sidan Godkänn prenumeration.

 8. Klicka på Godkänn prenumeration för att bekräfta din prenumeration.

Ändra dina inställningar för appen TSE (KassenSichV)

Om det behövs kan du ändra ditt moms-ID och skatteregistreringsnummer (TIN).

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på TSE (KassenSichV).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. I avsnittet Skatteidentifierare uppdaterar du ditt Moms-ID och Skatteregistreringsnummer (TIN).

 6. Klicka på Spara.

Hantera dina aktiva platser

Du kan hantera listan över aktiva butiksplatser som ska användas i export av TSE-överensstämmelse. Du bör aktivera alla platser där du genomför detaljhandelstransaktioner, inklusive återbetalningar och byten.

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på TSE (KassenSichV).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Hantera TSE i avsnittet Dina platser.

 5. Lägg till eller ta bort aktiva platser genom att markera och avmarkera butiksplatser. Prenumerationsavgifter listas för varje butiksplats.

 6. Klicka på Spara.

 7. Granska dina prenumerationsavgifter och faktureringsfrekvens på sidan Godkänn prenumeration.

 8. Klicka på Godkänn prenumeration för att bekräfta din prenumeration.

Exportera TSE- och DSFinV-K-data med hjälp av appen TSE (KassenSichV)

Enligt krav från skattemyndigheterna gör appen TSE (KassenSichV) det möjligt för dig att exportera följande data till din Shopify-butik:

 • TSE-certifikat
 • Transaktionsdata för kassasystemsenheter (POS) på alla nuvarande och tidigare aktiva platser
 • Den fullständiga exporten av DSFinV-K (Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme)

Data skickas direkt till din e-post.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på TSE (KassenSichV).

 3. Klicka på Öppna app.

 4. I avsnittet Exportera TSE-data väljer du datumintervallet som ska exporteras och klickar sedan på Tillämpa.

 5. Klicka på Exportera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis