Fraktskatt

Fraktskatt är skatt som debiteras på kostnaden för att transportera produkter, snarare än kostnaden för produkterna själva. Huruvida skatt ska debiteras för frakt varierar mellan olika länder och skattejurisdiktioner.

Debitera skatt på fraktkostnader

Om du behöver debitera skatt på dina fraktkostnader kan du ändra den inställningen i din Shopify-admin.

Inställningen Debitera skatt på fraktkostnader påverkar endast de länder och regioner där skatten inte beräknas automatiskt. I följande länder och regioner beskattas frakt i tillämpliga fall oavsett denna inställning:

 • Australien
 • Kanada
 • Europeiska unionen
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • USA

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Globala inställningar väljer du Debitera skatt på fraktkostnader.
 3. Klicka på Spara.

Proportionell fraktskatt

Proportionell fraktskatt är en beräkning som påverkar den skatt som debiteras för frakt när vissa artiklar i ordern inte är skattepliktiga. Det finns några olika sätt som proportionell fraktskatt kan beräknas på. Vilka regler som gäller för dig beror på skattelagstiftningen för det land eller den region där din butik är belägen och skattelagstiftningen i det land eller den region du levererar till. Om du inte är säker på hur proportionell fraktskatt ska beräknas för ordrar som du skickar, kontakta en skatteexpert.

 • Proportionell skatt efter kvantitet: Denna metod för att beräkna proportionell fraktskatt baseras på antalet artiklar i ordern som inte är skattepliktiga. Till exempel skickar du en order som innehåller 10 artiklar. Av dessa artiklar är fyra inte skattepliktiga. Skatten beräknas till 60 % av skatten som vanligtvis skulle debiteras för frakt.
 • Proportionell skatt efter pris: Denna metod för att beräkna proportionell fraktskatt baseras på andelen av det totala priset som är skattepliktigt. Du skickar till exempel en order som innehåller två artiklar. Den ena produkten har ett pris på 5 USD och den andra har ett pris på 10 USD. Produkten på 10 USD är inte skattepliktig, så skatt beräknas till 33 % av skatten som skulle debiteras för frakt.
 • Frakt är undantagen baserat på order: I länder och regioner som använder denna metod debiteras inte skatt på frakt när alla artiklar i ordern är skattebefriade.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis