Fraktavgift

Fraktavgifter er avgifter som belastes for kostnaden ved transport av produkter, fremfor kostnaden for selve produktene. Hvorvidt avgifter belastes på frakt varierer mellom ulike land og skattejurisdiksjoner.

Belast avgift på fraktpriser

Dersom du må belaste avgifter på fraktpriser, kan du endre denne innstillingen i Shopify-administrator.

Innstillingen Belast avgifter på fraktpriser gjelder bare for land og regioner der avgifter ikke beregnes automatisk. I følgende land og regioner belastes avgifter på frakt uavhengig av denne innstillingen:

 • Australia
 • Canada
 • EU
 • New Zealand
 • Norge
 • Sveits
 • Storbritannia
 • USA

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Velg Belast avgifter på fraktpriser i seksjonen Globale innstillinger.
 3. Klikk på Lagre.

Proporsjonal fraktavgift

Proporsjonal fraktavgift er en beregning som påvirker avgiftsbeløpet som belastes på frakten dersom noen varer i bestillingen ikke er avgiftsbelagt. Det er flere måter å beregne proporsjonal fraktavgift på. Hvilke regler som gjelder for deg avhenger av avgiftslovgivningen i det landet eller regionen butikken din er lokalisert i, og avgiftslovgivningen i landet eller regionen du sender til. Hvis du er usikker på hvordan proporsjonal fraktavgift beregnes for bestillinger du sender, må du snakke med en skatteekspert.

 • Proporsjonal avgift etter antall: Denne metoden for beregning av proporsjonal fraktavgift er basert på antall varer i bestillingen som ikke er avgiftsbelagt. Du sender for eksempel en bestilling som inneholder 10 varer. Av disse varene er fire av dem fritatt for avgifter. Avgiften beregnes til 60 % av avgiften som vanligvis ville blitt belastet for frakt.
 • Proporsjonal avgift etter pris: Denne metoden for beregning av proporsjonal fraktavgift er basert på andelen av totalprisen som er avgiftsbelagt. Du sender for eksempel en bestilling som inneholder to varer. Et av produktene har en pris på 5 USD, og det andre har en pris på 10 USD. Produktet til 10 USD er ikke avgiftsbelagt, så avgiften beregnes til 33 % av avgiften som vanligvis ville blitt belastet for frakt.
 • Frakt unntatt basert på bestillingen: I land og regioner som bruker denne metoden belastes ikke avgifter på frakt når alle varer i bestillingen er fritatt for avgifter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis