Avgiftsapper

Du kan bruke en avgiftsapp fra en tredjepart for å håndtere hvordan du belaster kundene for avgifter, i stedet for å bruke Shopifys skatteinnstillinger. Finn ut mer om å få tilgang til Shopifys skatteplattform og bruk av tredjeparts skatteapper.

Før du installerer en avgiftsapp fra tredjepart, må du vurdere følgende hensyn:

  • Tredjepartsapper krever en konto hos skattetjenesteleverandøren før du kan aktivere appen i Shopify-administrator. Før du installerer en avgiftsapp, må du registrere en konto hos samme tjeneste som leverer appen, og ha påloggingsinformasjonen klar.
  • Avgiftsapper krever en fullstendig adresse for fraktopprinnelse for å beregne avgifter. Før du installerer en avgiftsapp, må du kontrollere at lokalisasjonene dine har fullstendige adresser.
  • Hvis en avgiftsapp er midlertidig utilgjengelig, brukes skatteinnstillingene i Shopify-administrator som en reserveløsning for innhenting av avgifter. Før du installerer en avgiftsapp, må du kontrollere at skatteinnstillingene i Shopify er oppdatert.
  • Hvis butikken bruker B2B og har en bedrift med lagrede skatteopplysninger, overføres disse opplysningene til leverandøren av avgiftsappen for å beregne avgiftsunntak.
  • Avgiftsapper leverer beregninger av omsetningsavgift i alle land og regioner, og erstatter de fleste innstillingene i Shopify-administrator. Noen innstillinger i Shopify forblir imidlertid aktive når du bruker en avgiftsapp:

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis