Opprette B2B-bedrifter

En bedrift i Shopify representerer en bedrift du selger B2B til. Bedrifter kan ha flere lokalisasjoner, hver av dem med separate kataloger, betalingsvilkår, betalingsalternativer og leveringsadresser. Når en B2B-kunde logger på butikken velger de lokalisasjonen de handler for, og blir tilbudt priser, betalingsvilkår og betalingsalternativene som er tilordnet den aktuelle bedriftslokalisasjonen.

Du kan legge til metafelter for en bedrift eller en lokalisasjon for å lagre egendefinert informasjon om en B2B-kunde. Med metafelter kan du tilpasse funksjonaliteten og utseendet i Shopify-butikken ved å lagre spesialinformasjon som vanligvis ikke innhentes i Shopify-administrator. Finn ut mer om metafelter.

Opprett en bedrift

Når du oppretter en bedrift kreves bare et bedriftsnavn. Ytterligere informasjon kan legges til senere.

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til bedrift.
 3. Angi et bedriftsnavn. Kundene ser dette navnet når de logger på.
 4. Angi en bedrifts-ID. Du kan bruke en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 5. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.
 6. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.
 7. Legg til en lokalisasjons-ID. Du kan legge til en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 8. Velg katalogene som skal gjelde for bedriften i seksjonen Kataloger.
 9. Velg hvorvidt kunden må sende inn bestillinger som bestillingsutkast i seksjonen Bestillinger og betalinger.
 10. Velg betalingsvilkår for bedriften blant følgende i seksjonen Bestillinger og betalinger:

  • Ingen betalingsvilkår – Bestillinger må betales umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Valgfritt: Legg til informasjon for metafelter du har lagt til i seksjonen Metafelter.

 13. Klikk på Lagre.

Legg til en lokalisasjon i en eksisterende bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg bedriften du vil legge til en ny lokalisasjon for.
 3. Klikk Opprett ny lokalisasjon i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Velg en av følgende:

  • Hvis du vil kopiere fakturaadresse, stedskontakter, kataloger og betalingsvilkår fra en eksisterende lokalisasjon velger du Kopier en eksisterende lokalisasjon.
  • Hvis du vil angi informasjonen om lokalisasjonen manuelt, velger du Ny bedriftslokasjon.
 5. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.

 6. Legg til et lokalisasjonsnavn og en lokalisasjons-ID.

 7. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.

 8. Angi tillatelser for hovedkontakten fra følgende:

  • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
  • Lokalisasjonsadministrator – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger som alle kunder har lagt inn for denne lokalisasjonen.
 9. Velg katalogene som skal gjelde for bedriften i seksjonen Kataloger.

 10. Velg betalingsvilkårene for bedriften fra følgende i seksjonen Betaling:

  • Ingen - Bestillinger må betales for umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Valgfritt: Legg til informasjon for metafelter du har lagt til i seksjonen Metafelter.

 13. Klikk på Lagre.

Slett en bedrift

Når du sletter en bedrift slettes alle lokalisasjoner for bedriften. Alle kunder fjernes fra bedriften, men forblir i kundelisten med mindre du sletter dem. Bedrifter kan ikke slettes hvis det er åpne bestillinger for bedriften.

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil slette.
 3. Klikk Slett bedrift.
 4. Gå gjennom informasjonen om slettingen og klikk deretter Slett bedrift.

Slett en lokalisasjon fra en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk bedriften du vil slette en lokalisasjon fra.
 3. Klikk på lokalisasjonens navn i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på Slett plassering.

La B2B-kunder angi en fleksibel leveringsadresse i kassen

Du kan på bedriftslokalisasjonsnivå bestemme hvorvidt kjøpere som legger inn bestillinger kan registrere en ny éngangsadresse i kassen. Denne innstillingen er deaktivert som standard. Når du oppretter et nytt selskap eller en ny bedriftslokalisasjon kan du aktivere alternativet samtidig.

Du kan når som helst deaktivere dette for en bedrift eller bedriftslokalisasjon ved å gå tilbake til kasseinnstillingene og velge bort alternativet.

Leveringsadressen en B2B-kunde oppgir i kassen brukes bare for den bestemte bestillingen den er lagt til. Den lagres ikke for fremtidig bruk. B2B-kunden kan ikke redigere leveringsadressen for bestillingen etter at du har godtatt den.

Tillat fleksible leveringsadresser for en eksisterende lokalisasjon

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg Bedrift, og velg deretter bedriftslokalisasjonen der du ønsker å tillate at B2B-kunder kan angi en leveringsadresse i kassen når de kjøper fra denne lokalisasjonen.
 3. Klikk på Rediger i Lokalisasjonsprofil under Kasse.
 4. Velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Tillat en fleksibel leveringsadresse for alle eksisterende lokalisasjoner knyttet til en bedrift

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Gå til seksjonen Bedrift og klikk på …
 3. Klikk på Rediger kasseinnstillinger
 4. Velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i Rediger kasseinnstillinger.
 5. Klikk på Lagre.

Opprett en ny bedrift med fleksible leveringsadresser tillatt

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til bedrift.
 3. Angi den relevante informasjonen under Ny bedrift og velg Tillat at kundene kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 4. Klikk på Lagre.

Opprett en ny bedriftslokalisasjon med fleksible leveringsadresser tillatt

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg bedriften du ønsker å opprette en ny bedriftslokalisasjon for.
 3. Klikk på Legg til lokalisasjon.
 4. Angi den relevante informasjonen i Ny bedriftslokalisasjon og velg Tillat at kunder kan sende til en hvilken som helst adresse i kasseinnstillingene.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis