Opprette B2B-bedrifter

En bedrift i Shopify representerer en bedrift du selger B2B til. Bedrifter kan ha flere lokalisasjoner, hver av dem med separate prislister, betalingsvilkår, betalingsalternativer og leveringsadresser. Når en B2B-kunde logger på butikken velger de lokalisasjonen de handler for, og blir tilbudt priser, betalingsvilkår og betalingsalternativene som er tilordnet den aktuelle bedriftslokalisasjonen.

Opprett en bedrift

Når du oppretter en bedrift kreves bare et bedriftsnavn. Ytterligere informasjon kan legges til senere.

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til bedrift.
 3. Angi et bedriftsnavn. Kundene ser dette navnet når de logger på.
 4. Angi en bedrifts-ID. Du kan bruke en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 5. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.
 6. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.
 7. Legg til en lokalisasjons-ID. Du kan legge til en eksisterende ekstern ID, eller opprette en unik ID.
 8. Velg hvilke prislister som skal gjelde for bedriften i seksjonen Prislister.
 9. Velg hvorvidt kunden må sende inn bestillinger som bestillingsutkast i seksjonen Bestillinger og betalinger.
 10. Velg betalingsvilkår for bedriften blant følgende i seksjonen Bestillinger og betalinger:

  • Ingen betalingsvilkår – Bestillinger må betales umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Klikk på Lagre.

Legge til en lokalisasjon for en eksisterende bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg bedriften du vil legge til en ny lokalisasjon for.
 3. Klikk Opprett ny lokalisasjon i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Velg en av følgende:

  • Hvis du vil kopiere fakturaadresse, stedskontakter, prislister og betalingsvilkår fra en eksisterende lokalisasjon velger du Kopier en eksisterende lokalisasjon.
  • Hvis du vil angi informasjonen om lokalisasjonen manuelt, velger du Ny bedriftslokasjon.
 5. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.

 6. Legg til et lokalisasjonsnavn og en lokalisasjons-ID.

 7. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.

 8. Angi tillatelser for hovedkontakten fra følgende:

  • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
  • Lokalisasjonsadministrator – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger som alle kunder har lagt inn for denne lokalisasjonen.
 9. Velg hvilke prislister som skal gjelde for bedriften i seksjonen Prislister.

 10. Velg betalingsvilkårene for bedriften fra følgende i seksjonen Betaling:

  • Ingen - Bestillinger må betales for umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 11. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 12. Klikk på Lagre.

Slett en bedrift

Når du sletter en bedrift slettes alle lokalisasjoner for bedriften. Alle kunder fjernes fra bedriften, men forblir i kundelisten med mindre du sletter dem. Bedrifter kan ikke slettes hvis det er åpne bestillinger for bedriften.

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil slette.
 3. Klikk Slett bedrift.
 4. Gå gjennom informasjonen om slettingen og klikk deretter Slett bedrift.

Slette en lokalisasjon fra en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk bedriften du vil slette en lokalisasjon fra.
 3. Klikk på lokalisasjonens navn i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på Slett plassering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis