Opprette bedriftsprofiler for B2B

En bedrift er en profil du tilordner kunder og prisliter til. Bedrifter kan ha flere lokalisasjoner, hver med separate prislister og kunder. Når en B2B-kunde logger inn på kundeprofilen i butikken, velger de lokalisasjonen de handler for, og ser prislisten du har tilordnet til denne bedriften og lokalisasjonen.

Opprett en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til bedrift.
 3. Angi et bedriftsnavn. Kundene ser dette navnet når de logger på.
 4. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.
 5. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.
 6. Velg hvilke prislister som skal gjelde for bedriften i seksjonen Prislister.
 7. Velg betalingsvilkårene for bedriften fra følgende i seksjonen Betaling:

  • Ingen - Bestillinger må betales for umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 8. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 9. Klikk på Lagre.

Legge til en lokalisasjon for en eksisterende bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg bedriften du vil legge til en ny lokalisasjon for.
 3. Klikk Opprett ny lokalisasjon i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Velg en av følgende:

  • Hvis du vil kopiere fakturaadresse, stedskontakter, prislister og betalingsvilkår fra en eksisterende lokalisasjon velger du Kopier en eksisterende lokalisasjon.
  • Hvis du vil angi informasjonen om lokalisasjonen manuelt, velger du Ny bedriftslokasjon.
 5. Angi en leveringsadresse og en fakturaadresse.

 6. Velg en hovedkontakt. Du kan velge en kunde fra profilene som allerede eksisterer i butikken din, eller opprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler må ha en e-postadresse som kan brukes som hovedkontakt.

 7. Angi tillatelser for hovedkontakten fra følgende:

  • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
  • Lokalisasjonsadministrator – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger som alle kunder har lagt inn for denne lokalisasjonen.
 8. Velg hvilke prislister som skal gjelde for bedriften i seksjonen Prislister.

 9. Velg betalingsvilkårene for bedriften fra følgende i seksjonen Betaling:

  • Ingen - Bestillinger må betales for umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) - Bestillinger kan betales umiddelbart eller når som helst i løpet av den angitte tidsperioden.
 10. Valgfritt: I seksjonen Avgifter angir du selskapets skatte-ID og avgiftsfritak.

 11. Klikk på Lagre.

Slett en bedrift

Når du sletter en bedrift, slettes alle lokalisasjoner for denne bedriften, og alle kunder fjernes fra bedriften. Bedrifter kan ikke slettes hvis det er åpne bestillinger for den aktuelle bedriften.

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil slette.
 3. Klikk Slett bedrift.
 4. Gå gjennom informasjonen om slettingen og klikk deretter Slett bedrift.

Slette en lokalisasjon fra en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk bedriften du vil slette en lokalisasjon fra.
 3. Klikk på lokalisasjonens navn i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på Slett plassering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis