Krav og hensyn ved bruk av B2B-engros

Før du konfigurerer B2B on Shopify for engrosvirksomheten, må du gå gjennom følgende krav og hensyn.

Krav til bestillinger

Bestillinger har maksimalt 500 varelinjene. Hvis en kunde legger inn en bestilling på mer enn 500 ulike produkter eller varianter, vil bestillingen mislykkes.

Ikke-kvalifiserte eller inkompatible funksjoner for B2B-bestillinger

Enkelte funksjoner er enten utilgjengelige eller inkompatible med B2B-bestillinger, slik som følgende funksjoner:

Vær oppmerksom på disse begrensningene ved bruk av B2B on Shopify.

Krav til B2B-kunder

B2B-kunder må bruke nye kundekontoer for å logge på.

Krav til bedriftslokalisasjoner

Bedriftslokalisasjoner kan ha maksimalt 25 kataloger tilordnet seg.

Aktivere tilleggsfunksjoner for B2B-bestillinger

For å sikre at B2B-bestillinger har tilgang til visse funksjoner kan det være nødvendig å kontakte Shopify Plus Support for å aktivere dem. Følgende funksjoner er ikke inkludert som standard for B2B-bestillinger:

Ta kontakt med Shopify Plus Support hvis du har behov for disse funksjonene for B2B.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis