Blandede og dedikerte butikker på B2B

Før du konfigurerer B2B on Shopify, er det viktig å avgjøre om du ønsker å åpne en blandet butikk eller en dedikert butikk. Enkelte funksjoner differensierer kanskje ikke mellom B2B- (business-to-business) og DTC-bestillinger (direkte til forbruker), noe som fører til at kundevarsler, endringer i bestillinger og rapporter brukes uten å skille mellom dem.

Gå gjennom følgende sammenligninger mellom en blandet butikk og en dedikert butikk.

Blandede butikker

En blandet butikk er en butikk som godtar både B2B- og DTC-bestillinger. I en blandet butikk:

Ved å bruke en blandet butikk kan du administrere alle bedriftsdata på ett sted uten å måtte differensiere mellom B2B- og DTC-kunder. Hvis du imidlertid har behov for ulike innstillinger for kunder, bør du vurdere å åpne en dedikert butikk.

Dedikerte butikker

En dedikert butikk brukes kun av B2B-kunder. I en dedikert butikk kan du opprette innstillinger som er spesifikke for B2B-kunder uten å måtte gjøre tilpasninger i kode. Dette er endringene du kan gjøre i en dedikert butikk:

Ved å bruke en dedikert butikk kan du segmentere lagerbeholdnings- og bedriftsdata mellom B2B- og DTC-butikker. Du kan bruke skript og rabattkoder eksklusivt for B2B-kunder. Hvis du åpner en dedikert butikk for B2B krever det imidlertid at du oppretter en ny butikk, konfigurerer eventuelle eksisterende integrasjoner og administrerer dedikerte butikkinnstillinger separat. Hvis du ikke har behov for å skille mellom B2B- og DTC-kunder, kan en blandet butikk være mer egnet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis