Betalingsvilkår i B2B

Med betalingsvilkår kan du angi tidsperioden en bedrift har til å betale for en bestilling. Du kan angi betalingsvilkår for alle bedriftslokalisasjoner du oppretter. Når betalingsvilkårene er angitt for en lokalisasjon, kan alle B2B-kunder for denne lokalisasjonen oppgi betalingsinformasjon for bestillingen.

Følgende er tilgjengelige betalingsvilkår:

  • Ingen – som standard er betalingsvilkårene satt til Ingen. Kundene betaler for bestillinger umiddelbart i kassen.
  • Netto (periode) – hvis du tilordner nettovilkår til en bedriftslokalisasjon kan alle B2B-kunder i denne lokalisasjonen betale for bestillinger på et hvilket som helst tidspunkt fra de legger inn bestillingen og frem til forfallsdato. Kundene kan gjennomføre betalingen ved å logge på kontoen sin, velge en bestilling og klikke Betal nå. Tilgjengelige vilkår er netto 7, netto 15, netto 30, netto 60 og netto 90 dager.
  • Forfaller ved oppfyllelse – hvis du tilordner forfall ved oppfyllelse til en bedriftslokalisasjon kan alle B2B-kunder for denne lokalisasjonen betale for bestillinger når som helst fra de legger inn bestillingen til alle varer i bestillingen er oppfylt. Forfallsdatoen for betalingen blir satt til datoen alle varene i bestillingen er oppfylt. Kundene kan gjøre betalingen ved å logge på kontoen sin, velge en bestilling og klikke på Betal nå.

Betalingsvilkår kan også brukes når du oppretter et bestillingsutkast for en B2B-kunde.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis