Betalingsvilkår i B2B

Med betalingsvilkår kan du angi tidsperioden en bedrift har til å betale for en bestilling. Du kan angi betalingsvilkår for alle bedriftslokalisasjoner du oppretter. Når betalingsvilkårene er angitt for en lokalisasjon kan alle B2B-kunder i denne lokalisasjonen angi betalingsinformasjon for bestillingen.

Følgende er tilgjengelige betalingsvilkår:

  • Ingen – som standard er betalingsvilkårene satt til Ingen. Kundene betaler for bestillinger umiddelbart i kassen
  • Netto (periode) – hvis du tilordner nettovilkår til en bedriftslokalisasjon kan alle B2B-kunder i denne lokalisasjonen betale for bestillinger på et hvilket som helst tidspunkt fra de legger inn bestillingen og frem til forfallsdato. Kundene kan gjennomføre betalingen ved å logge på kontoen sin, velge en bestilling og klikke Betal nå. Tilgjengelige vilkår er netto 7, netto 15, netto 30, netto 60 og netto 90 dager.

Betalingsvilkår kan også brukes når du oppretter et bestillingsutkast for en B2B-kunde.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis