Betalningsvillkor i B2B

Betalningsvillkor gör det möjligt för dig att ställa in hur lång tid företaget har på sig för att betala för en order. Du kan ställa in betalningsvillkor för alla företagsplatser du skapar. När betalningsvillkoren har ställts in för en plats kan en B2B-kund för den platsen ange betalningsinformation för en order. Du kan också använda betalningsvillkor när du skapar ett orderutkast för en B2B-kund.

Du kan ställa in följande betalningsvillkor:

  • Inga - Som standard är betalningsvillkoren inställda på Inga. Kunderna betalar för sina ordrar omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Om du tilldelar nettovillkor till en företagsplats kan en B2B-kund för den platsen när som helst betala för beställningar från det att de har lagt ordern och fram till förfallodatumet.Kunderna kan göra sin betalning genom att logga in på sitt konto, välja en order och sedan klicka på Betala direkt.Tillgängliga villkor är 7, 15, 30, 60 och 90 dagars netto.
  • Förfaller till betalning vid distribution - Om du tilldelar förfaller till betalning vid distribution till en företagsplats kan en B2B-kund för den platsen betala för ordrar när som helst mellan när de har lagt ordern och när alla artiklar är distribuerade i ordern.Förfallodatumet för betalningen kommer att ställas in som det datum som alla artiklar är distribuerade i ordern.Kunder kan göra sin betalning genom att logga in på sitt konto, välja en order och sedan klicka på Betala nu.

Ordrar och orderutkast för B2B-kunder eller från B2B-kassan måste tas emot manuellt när de inte har en giltig auktorisering och förfaller till betalning för betalningsvillkor för distribution.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis