Krav och överväganden för användning av B2B-grosshandel

Innan du ställer in B2B på Shopify för din grossistverksamhet måste du granska följande krav och överväganden.

Orderkrav

Ordrar kan ha maximalt 500 radartiklar. Om en kund lägger en order på mer än 500 olika produkter eller varianter kommer ordern att misslyckas.

Icke-berättigande eller inkompatibla funktioner för B2B-ordrar

Vissa funktioner är antingen otillgängliga eller inkompatibla med B2B-ordrar, till exempel följande funktioner:

Tänk på dessa begränsningar när du använder B2B på Shopify.

B2B-kundkrav

B2B-kunder måste använda nya kundkonton för att logga in.

Krav avseende företagets platser

Företagets platser kan ha maximalt 25 prislistor som kan tilldelas dem.

Aktivera ytterligare funktioner för B2B-ordrar

För att säkerställa att B2B-ordrar har åtkomst till vissa funktioner kan du behöva kontakta din Shopify Plus-support för att aktivera dem. Följande funktioner ingår inte som standard för B2B-ordrar:

Kontakta din Shopify Plus-support om du behöver dessa funktioner för din B2B.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis