Krav och överväganden för användning av B2B-grosshandel

Innan du ställer in B2B på Shopify för din grossistverksamhet måste du granska följande krav och överväganden.

Krav för orderdistribution

Granska följande överväganden gällande orderdistribution för B2B:

  • Ordrar kan ha maximalt 500 radartiklar. Om en kund lägger en order på mer än 500 olika produkter eller varianter kommer ordern att misslyckas.
  • Ordrar och orderutkast för B2B-kunder eller från B2B-kassan måste tas emot manuellt när de inte har en giltig auktorisering och förfaller till betalning för betalningsvillkor för distribution.

Icke-berättigande eller inkompatibla funktioner för B2B-ordrar

Vissa funktioner är antingen otillgängliga eller inkompatibla med B2B-ordrar, till exempel följande funktioner:

B2B-kundkrav

B2B-kunder måste använda nya kundkonton för att logga in.

Krav avseende företagets platser

Företagets platser kan ha maximalt 25 prislistor som kan tilldelas dem.

Aktivera ytterligare funktioner för B2B-ordrar

Om du vill aktivera ytterligare funktioner för dina B2B-ordrar måste du kontakta Shopify Plus-supporten. Följande funktioner ingår inte som standard för B2B-ordrar:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis