Krav og overvejelser i forbindelse med brug af B2B-engrossalg

Inden du opsætter B2B on Shopify for din engrosforretning, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser.

Krav til ordreklargøring

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med ordreklargøring for B2B:

  • Ordrer må højst indeholde 500 varelinjer. Hvis en kunde afgiver en ordre på mere end 500 forskellige produkter eller varianter, vil ordren mislykkes.
  • Ordrer og ordrekladder fra B2B-kunder eller via B2B-betalingsprocessen skal registreres manuelt, når de ikke har en gyldig autorisation og betalingsbetingelser, der forfalder ved klargøring.

Ikke-kvalificerede eller ikke-kompatible funktioner for B2B-ordrer

Nogle funktioner er enten ikke-tilgængelige eller ikke-kompatible med B2B-ordrer, som f.eks. følgende funktioner:

Krav til B2B-kunder

B2B-kunder skal bruge nye kundekonti til at logge ind.

Krav til firmalokationer

Firmalokationer kan maksimalt have 25 kataloger knyttet til dem.

Aktivering af yderligere funktioner for B2B-ordrer

Hvis du vil aktivere yderligere funktioner for dine B2B-ordrer, skal du kontakte Shopify Plus Support.

Rabatterne, Shopify Scripts, der påvirker varelinjerabatter, køb med gavekort og funktioner tilgendannelse af forladte betalinger er ikke som standard inkluderet for B2B-ordrer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis