Krav og overvejelser i forbindelse med brug af B2B-engrossalg

Inden du opsætter B2B on Shopify for din engrosforretning, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser.

Krav til ordrer

Ordrer må højst indeholde 500 varelinjer. Hvis en kunde afgiver en ordre på mere end 500 forskellige produkter eller varianter, vil ordren mislykkes.

Ikke-kvalificerede eller ikke-kompatible funktioner for B2B-ordrer

Nogle funktioner er enten ikke-tilgængelige eller ikke-kompatible med B2B-ordrer, som f.eks. følgende funktioner:

Hav disse begrænsninger in mente, når du bruger B2B on Shopify.

Krav til B2B-kunder

B2B-kunder skal bruge nye kundekonti til at logge ind.

Krav til firmalokationer

Firmalokationer kan maksimalt have 25 kataloger knyttet til dem.

Aktivering af yderligere funktioner for B2B-ordrer

Hvis du vil sikre, at B2B-ordrer har adgang til bestemte funktioner, skal du muligvis kontakte Shopify Plus-support for at aktivere dem. Følgende funktioner er som standard ikke inkluderet for B2B-ordrer:

Kontakt Shopify Plus-support, hvis du har brug for disse funktioner til dit B2B-salg.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis