Sådan opretter du B2B-kataloger

B2B-kataloger giver dig mulighed for at tilpasse købsoplevelsen til de firmaer, du sælger til.

Når du har oprettet et B2B-katalog, kan du tildele det til en firmalokation, så B2B-kunder kan købe produkter til specifikke priser. Hvis du vil anvende en procentvis stigning eller et procentvist fald i alle dine produktpriser, kan du angive en overordnet justering. Du kan også angive faste priser, der kun gælder for specifikke produkter eller varianter. Et katalog kan både indeholde en overordnet procentdel og faste priser. Faste priser for produkter og varianter tilsidesætter dog alle overordnede procentjusteringer, som du angiver.

Eksempel: Din butik sælger stearinlys til 10 USD stykket. Du opretter et B2B-katalog og angiver -20% i feltet Overordnet justering, hvilket sænker prisen på dine lys med 20 % for firmaer med adgang til kataloget. Ét lys koster en smule mere at producere, så du angiver en fast pris på 9 USD for dette produkt. Når en kunde med adgang til kataloget besøger din butik, bliver vedkommende tilbudt dine produkter til 8 USD, bortset fra det lys, som du angav en fast pris for. Lyset med en faste pris påvirkes ikke at den overordnede justering og tilbydes til 9 USD.

Kataloger giver dig mulighed for at skræddersy kundeoplevelsen ved at inkludere alle dine produkter (både aktive og kladder) eller blot en specifik undergruppe af dine produkter.

Der er ingen grænse for det antal kataloger, du kan oprette i din butik. Hver firmalokation kan dog maksimalt have 25 kataloger knyttet til den.

Hvis du opretter flere kataloger, der indeholder det samme produkt til flere forskellige priser, vil kunderne få dem tilbudt til den laveste pris, der er angivet for varen. Du kan f.eks. have en B2B-kunde med adgang til to kataloger. I det ene katalog er prisen på et bestemt lys angivet til 9 USD. I det andet katalog er prisen på denne vare angivet til 7 USD. Når kunden besøger din butik, vil vedkommende få tilbudt lyset til 7 USD.

Hvis du har flere kataloger, der er tildelt den samme kunde, og produktpriserne er ens i begge kataloger, vil kunden få vist det første katalog, der blev oprettet.

Salg i flere valutaer med B2B

Du kan sælge til kunder i deres lokale valutaer på én af to måder med B2B:

Brug lokale valutaer med Shopify Markets

Hvis din butik anvender Shopify Markets, afspejler priserne i din webshop, indkøbskurv, betalingsproces og ordrekladder kundens lokale valuta. Valutaen baseres på kundens leveringsadresse og omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Reglerne for afrunding af priser, som du angiver på siden Markeder, gælder ikke for B2B-kunder.

Angiv faste priser i dine kataloger

Hvis du vil angive faste priser for produkter uden at foretage en valutaomregning, kan du manuelt angive en foretrukken valuta for kataloger, når du opretter dem. Priserne for produkter med en faste pris justeres ikke. Prisen for produkter med en procentjustering omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Opret et katalog

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret katalog.
 3. Angiv en titel i feltet Titel. Den oprettede titel er ikke synlig for kunder.
 4. Valgfrit: Klik på Skift i afsnittet Valuta for at vælge en valuta til dit katalog.
 5. Hvis du vil angive en prisjustering, der gælder for alle produkterne i din webshop, skal du angive en procentværdi i feltet Overordnet justering.
 6. Hvis du vil angive en fast pris for alle varianter for et produkt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Juster priser, og klik derefter på Angiv priser manuelt.
  2. Klik på Gem og fortsæt.
  3. Find de produkter, du vil justere, og angiv derefter de priser, du vil opkræve.
  4. Klik på Gem.
 7. Hvis du vil angive en fast pris for specifikke produktvarianter, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Juster priser, og klik derefter på Angiv priser manuelt.
  2. Klik på Gem og fortsæt.
  3. Find de produkter, der skal justeres.
  4. Klik på variantlinket under produktnavnet.
  5. Angiv den pris, du vil opkræve for de specifikke varianter.
  6. Klik på Gem.
 8. Hvis du vil inkludere/ekskludere produkter i kataloget, skal du vælge afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt og derefter vælge enten Inkluder i katalog eller Ekskluder fra katalog.

 9. Gå tilbage til Katalogoversigt, og gør derefter ét af følgende:

  • Hvis du har oprettet et firma, skal du klikke på Tilføj firmalokationer for at tildele kataloget til et firma.
  • Klik på Opret et firma, hvis du ikke har oprettet et firma endnu.
 10. Gå til afsnittet Status, åbn menuen og vælg Aktiv.

Eksportér og importér kataloger

Når du har oprettet et katalog, kan du eksportere din liste til en CSV-fil. Når du har tilføjet faste priser, defineret produkter til at inkluderes i et katalog eller angivet mængderegler, kan du derefter importere CSV-filen for at opdatere dem. Du kan også administrere faste priser på tværs af flere kataloger fra siden Katalog ved hjælp af CSV-filer.

Eksempel: Du har et katalog, der er tildelt et firma, som åbner en ny lokation. Du opretter derfor en ny lokation for firmaet. Da den nye lokation er længere væk, og du medtager levering i dine priser, bliver du nødt til at hæve dine priser. Du eksporterer dit katalog for den oprindelige lokation og redigerer priserne ved hjælp af et regnearksprogram. Du opretter derefter et nyt katalog, importerer den redigerede CSV-fil og tildeler kataloget til den nye lokation.

Download et eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til kataloger, som du kan bruge som skabelon.

Eksempelfilen indeholder eksempelprodukter og -varianter. Hvis du bruger eksempelfilen som en skabelon, skal du sørge for at fjerne alle eksempelprodukter.

Beskrivelse af CSV-filen til kataloger

Denne tabel angiver felterne i CSV-filen til kataloger.

Feltet Katalogtitel skal udfyldes. Produkterne og varianterne i kataloget kan identificeres ved hjælp af oplysningerne i kolonnen SKU. Hvis produktet ikke har et SKU, skal produktet eller varianten have identificerende oplysninger såsom Handle, Navn for Valgmulighed1 og Værdi for Valgmulighed1.

Feltet Fast pris skal udfyldes, hvis kataloget skal kunne importeres. Hvis både Fast pris og Sammenligningspris er tomme, fjernes den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Beskrivelse af elementerne i den eksporterede CSV-fil til kataloger.
Kolonne Beskrivelse
Catalog Title Navnet på kataloget.
SKU

SKU'en for produktet eller varianten. SKU'en bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Hvis de produkter, du vil opdatere, har et SKU, kan du bruge dette i stedet for andre oplysninger i CSV-filen såsom Handle, Navn for Valgmulighed 1 og Værdi for valgmulighed 1.

Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et “snowboard til kvinder” kunne f.eks. være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Hvis der er en valgmulighed til et produkt, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Farve.
Option1 Value Hvis et produkt har en valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Sort.
Option2 Name Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option2 Value Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Name Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Value Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Fixed Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Compare-at

Produktets eller variantens Sammenligningspris. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Published

Hvis du vil inkludere et produkt i kataloget, skal du angive SANDT i kolonnen Udgivet. Hvis du vil ekskludere et produkt fra kataloget, skal du angive FALSK.

Du kan kun inkludere/ekskludere produkter, og du kan ikke inkludere/ekskludere specifikke produktvarianter. Det er kun den første række af produktvarianterne, der gennemgås til dette valg.

Quantity Increment

Det antal varer af varianten, som kan købes, hvis varianten kun sælges flere ad gangen i et givet antal. Dette felt begrænser kunderne, så de ikke kan købe et antal, der ikke er et multiplum af mængdeintervallet.

Hvis du vil angive mængderegler, skal du angive en værdi på mindst 1 for både Mængdeinterval og Minimumsantal for ordrer. Feltet Maksimalt ordreantal er valgfrit og kan være tomt.

Hvis værdierne for Mængdeinterval, Minimumsantal for ordrer og Maksimalt ordreantal alle er tomme for samme række, fjernes mængdereglerne for denne produktvariant.

Minimum Order Quantity

Det mindste antal enheder af varianten, som kunden kan købe på én gang.

Hvis du vil angive mængderegler, skal du angive en værdi på mindst 1 for både Mængdeinterval og Minimumsantal for ordrer.

Maximum Order Quantity

Det maksimale antal enheder af varianten, som kunden kan købe på én gang.

Feltet Maksimalt ordreantal er valgfrit og kan være tomt.

Eksportér et katalog

Kataloger kan eksporteres enkeltvist eller flere ad gangen. Når eksporten er udført, sendes CSV-filerne til dig i en mail.

Kun priser for produkter med faste priser vises i det eksporterede katalog. Priser for produkter med en procentjustering er ikke inkluderet.

Hvis du vil opdatere en produktvariant i et katalog ved hjælp af en uploadet CSV-fil, kan du angive oplysningerne i kolonnen SKU i stedet for kolonnerne for valgmuligheder og værdier, som f.eks. Navn for Valgmulighed1 og Værdi for Valgmulighed1. Kolonnen Udgivet påvirker ikke individuelle varianter.

Eksportér et enkelt katalog

Eksportér et enkelt katalog fra Shopify-administrator.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på et eksisterende katalog for at eksportere en liste over dine produkter med anvendte prisjusteringer.
 3. Klik på Administrer, og vælg derefter Eksportér CSV-fil.
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Kun inkluderede produkter
  • Kun produkter med faste priser
  • Kun produkter med mængderegler
 5. Vælg formatet for CSV-filen.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Eksportér flere kataloger på én gang

Eksportér flere kataloger fra Shopify-administrator på én gang.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Vælg de kataloger, du vil eksportere.
 3. Vælg en af følgende for at vælge de kataloger, der skal eksporteres:

  • Aktuel side
  • Valgte kataloger
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Kun inkluderede produkter
  • Kun produkter med faste priser
  • Kun produkter med mængderegler
 5. Vælg formatet for CSV-filerne.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Importér et katalog

Kataloger kan importeres enkeltvist eller flere ad gangen. Det kan tage et stykke tid at importere kataloget, afhængigt af dets størrelse. Der vises en meddelelse, når importen er fuldført.

Du kan importere et nyt katalog, opdatere et enkelt katalog eller opdatere flere kataloger på én gang.

Opret et nyt katalog

Opret et nyt B2B-katalog ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på Importér katalog for at importere CSV-filen til et nyt katalog.
 3. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip dine filer til dialogboksen for at uploade dem.
 4. Klik på Forhåndsvis import.
 5. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.

  • Klik på Opret katalog for at importere CSV-filen til et nyt katalog.
  • Klik på et eksisterende katalog for at importere CSV-filen til et eksisterende katalog.
 6. Klik på Juster priser, og vælg derefter Importér priser.

 7. Hvis du importerer en CSV-fil til et eksisterende katalog, skal du klikke på Gem og fortsæt.

 8. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip dine filer til dialogboksen for at uploade dem.

 9. Klik på Forhåndsvis import.

 10. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.

Opdater et enkelt katalog

Opdater et eksisterende B2B-katalog ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det eksisterende katalog, du vil opdatere.
 3. Klik på Juster priser, og vælg derefter Importér CSV-fil.
 4. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip dine filer til dialogboksen for at uploade dem.
 5. Klik på Forhåndsvis import.
 6. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.

Opdater flere kataloger på én gang

Opdater flere kataloger på én gang ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip din fil til dialogboksen for at uploade den.
 3. Klik på Forhåndsvis import.
 4. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.
 5. Valgfrit: Klik på Luk for at fortsætte dit arbejde, mens importen behandles.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis