Opsættelse af mængderegler og mængdebaserede priser

Du kan bruge mængderegler og mængdebaserede priser til at angive specifikke krav til antal eller særpriser for dine B2B på Shopify-ordrer.

Hvis du f.eks. vil sælge et produkt i bestemte intervaller til dine B2B-kunder eller har brug for at begrænse antallet af produkter, som en kunde kan købe på samme tid, kan du angive mængderegler.

Hvis du vil tilbyde særpriser til kunder, der køber et bestemt antal af et produkt, kan du angive mængdebaserede priser på dine produkter. Mængdebaserede priser og mængderegler administreres samlet, men kan bruges uafhængigt.

Angiv mængderegler for dine produkter

Mængderegler giver dig mulighed for at angive begrænsninger for antallet af varer, som en B2B-kunde kan købe i en ordre. Du kan bruge mængderegler til at kræve, at dine kunder køber i bestemte intervaller, angive et minimumsordreantal for et produkt eller angive et maksimumsordreantal for at begrænse det antal produkter, som en kunde kan købe.

Når du opretter mængderegler, er et interval og minimum påkrævet, mens maksimum er valgfrit. Intervallet og minimum er som standard angivet til 1 og kan ændres. Du kan angive en mængderegel alene for en variant eller kombineret med mængdebaserede priser.

Gennemgå følgende tabel for at få flere oplysninger om en beskrivelse og krav til hver værdi:

Værdi Beskrivelse Betingelser
Stigning Det antal varer af en produktvariant, som kan købes, hvis varianten kun sælges flere ad gangen i et givet antal. Standarden for dette felt er 1. En interval skal være et positivt heltal på 1 eller derover.
Minimum (eller minimumsantal for ordrer) Det færrest antal varer i en produktvariant, som en kunde kan købe på samme tid. Standarden for dette felt er 1. Et minimumsantal for ordrer skal være et positivt heltal, som er lig med eller større end intervallet, og det skal være et multiplum af intervallet.
Maksimum (eller maksimumsordreantal) Det maksimale antal varer i en produktvariant, som en kunde kan købe på samme tid. Standarden for dette felt er nul eller et tomt felt. Et maksimumantal for ordrer kan være tomt eller et positivt heltal, som er lig med eller større end minimumet og i multiplum af intervallet.

Du kan angive mængderegler i afsnittet Kataloger i din Shopify-administrator eller ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det katalog, du vil redigere.
 3. I afsnittet Produkter og priser klikker du på Administrer > Administrer produkter og priser.
 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive mængderegler for alle varianter af et produkt, skal du holde musen over det produkt, du vil redigere.
  • For at angive mængderegler for en specifik produktvariant skal du klikke på linket til varianterne under produktnavnet og derefter holde musen over den produktvariant, du vil redigere.
 5. I kolonnen Mængderegler klikker du på + Tilføj. Når dialogboksen Rediger mængderegler og mængdebaserede priser vises, skal du gøre følgende:

 6. Klik på Udført.

Angiv mængdebaserede priser for dine produkter

Mængdebaserede priser giver dig mulighed for at tilbyde særpriser til kunder, når de køber et bestemt antal af et produkt i samme ordre. Mængdebaserede priser angives på variantniveau for hvert produkt. Når du har angivet mængdebaserede priser, konverteres prisen for denne variant automatisk til en fast pris, og de overordnede justeringer anvendes ikke på prisen for denne variant. Du kan tilføje op til 10 særpris pr. variant.

Du kan angive mængdebaserede priser i afsnittet Kataloger i Shopify-administratoren eller ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det katalog, du vil redigere.
 3. I afsnittet Produkter og priser klikker du på Administrer > Administrer produkter og priser.
 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive mængdebaserede priser for alle varianter af et produkt, skal du holde musen over det produkt, du vil redigere.
  • For at angive mængdebaserede priser for en specifik produktvariant skal du klikke på linket til varianterne under produktnavnet og derefter holde musen over den produktvariant, du vil redigere.
 5. Klik på + Tilføj i kolonnen Mængdebaserede priser, og udfyld felterne Antal og Pris for Rabat 1, når dialogboksen Rediger mængderegler og mængdebaserede priser vises. Antal med særpris skal være større end minimumsantallet for ordrer og et multiplum af det interval, som du har angivet i dine mængderegler.

 6. Valgfrit: Hvis du vil tilføje flere særpriser for det samme produkt, skal du klikke på Tilføj rabat og derefter udfylde felterne Pri og Antal for hver rabat.

 7. Klik på Udført.

Begrænsninger for mængdebaserede priser, mængderegler og scripts

Gennemgå følgende for at lære, hvornår scripts anvendes sammen med mængderegler og mængdebaserede priser, så du kan undgå, at kunder forhindres i at gå til betaling med eller i at føje flere rabatter til ordrer.

Mængderegler og scripts

Mængderegler anvendes på varelinjer inden scripts, og de valideres igen ved betaling. Det betyder, at kunder kun kan tilføje og købe antal, der er over minimumsantallet, under maksimumantallet og multipler af stigningerne, der er defineret i mængdereglerne.

Hvis et script anvendes til at justere antallet af varelinjer, som f.eks. at opdele og derefter slette linjer, vil det være muligt at generere indkøbskurve med ugyldige antal, hvilket forhindrer kunder i at gå til betaling.

Mængdebaserede priser og scripts

Mængdebaserede priser anvendes inden scriptrabatter, hvilket kan give yderligere rabat. Eksempel: Et script, der anvender en rabat med et fast beløb, tilføjes efter eventuelle mængdebaserede pris-rabatter.

Hvis en scriptrabat anvender en varelinjepris til at bestemme rabatbeløbet, vil rabatten blive baseret på den særpris, den var kvalificeret til inden anvendelsen af scripts.

Hvis et script ændrer antallet af varelinjer, vil scriptet ikke køre igen for at genberegne den mængdebaserede pris baseret på det nye antal.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis