Hoeveelheidsregels en een volumeprijsstelling instellen

Je kunt hoeveelheidsregels en volumeprijzen gebruiken om bepaalde volumevereisten of prijsverschillen voor B2B bij Shopify-bestellingen in te stellen.

Als je bijvoorbeeld een product in bepaalde hoeveelheden aan je B2B-klanten wilt verkopen of als je de hoeveelheid product wilt beperken die een klant tegelijkertijd kan kopen, kun je hoeveelheidsregels instellen.

Als je prijsverschillen wilt aanbieden aan klanten die een bepaalde hoeveelheid van een product kopen, kun je volumeprijzen voor je producten instellen. Volumeprijzen en hoeveelheidsregels worden samen beheerd, maar kunnen los van elkaar worden gebruikt.

Hoeveelheidsregels voor je producten instellen

Met hoeveelheidsregels kun je beperkingen instellen voor het aantal artikelen dat een B2B-klant in een bestelling kan kopen. Je kunt hoeveelheidsregels gebruiken om van je klanten te vereisen dat ze in bepaalde hoeveelheden kopen, een minimale bestelhoeveelheid voor een product instellen of een maximale bestelhoeveelheid instellen om het aantal producten te beperken dat een klant kan kopen.

Wanneer je hoeveelheidsregels aanmaakt, zijn de toename en het minimum vereist, terwijl het maximum optioneel is. Standaard zijn de toename en het minimum ingesteld op 1 en kun je deze wijzigen. Je kunt een hoeveelheidsregel voor een variant los instellen of in combinatie met een volumeprijsstelling.

Bekijk de volgende tabel voor meer informatie over een beschrijving en vereisten voor elke waarde:

Waarde Beschrijving Vereisten
Toename Het aantal artikelen waarin een productvariant kan worden gekocht, als de variant alleen in veelvouden van een bepaalde hoeveelheid wordt verkocht. De standaardinstelling voor dit veld is 1. Een toename moet een positief geheel getal en minimaal 1 zijn.
Minimum (of minimale bestelhoeveelheid) Het kleinste aantal artikelen van een productvariant dat een klant tegelijkertijd kan kopen. De standaardinstelling voor dit veld is 1. Een minimale bestelhoeveelheid moet een positief geheel getal zijn dat gelijk is aan of groter is dan de toename en moet een veelvoud van de toename zijn.
Maximum (of maximale bestelhoeveelheid) Het maximale aantal artikelen van een productvariant dat een klant tegelijkertijd kan kopen. De standaardinstelling voor dit veld is null of een leeg veld. Een maximale bestelhoeveelheid kan leeg zijn of een positief geheel getal dat gelijk is aan of groter is dan het minimum en dat een veelvoud van de toename is.

Je kunt hoeveelheidsregels instellen in de sectie Assortimenten van het Shopify-beheercentrum of door een CSV-bestand te importeren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het assortiment dat je wilt bewerken.
 3. Klik in de sectie Producten en prijsstelling op Beheren > Producten en prijsstelling beheren.
 4. Je kunt het volgende doen:

  • Beweeg de muisaanwijzer over het product dat je wilt bewerken om hoeveelheidsregels in te stellen voor alle varianten van het product.
  • Als je hoeveelheidsregels wilt instellen voor een specifieke productvariant, klik je op de link naar de varianten onder de productnaam en beweeg je de muisaanwijzer over de productvariant die je wilt bewerken.
 5. Klik in de kolom Hoeveelheidsregels op + Toevoegen. Wanneer het dialoogvenster Hoeveelheidsregels en volumeprijzen bewerken wordt geopend, doe je het volgende:

 6. Klik op Gereed.

Volumeprijzen voor je producten instellen

Met een volumeprijsstelling kun je klanten prijsverschillen aanbieden wanneer ze een bepaalde hoeveelheid van een product in dezelfde bestelling kopen. De volumeprijsstelling wordt voor elk product op variantniveau ingesteld. Nadat je de volumeprijsstelling hebt ingesteld, wordt de prijs voor die variant automatisch omgezet in een vaste prijs en worden algemene aanpassingen niet toegepast op de prijs van die variant. Je kunt maximaal tien prijsverschillen per variant toevoegen.

Je kunt de volumeprijsstelling instellen in de sectie Assortimenten van het Shopify-beheercentrum of door een CSV-bestand te importeren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het assortiment dat je wilt bewerken.
 3. Klik in de sectie Producten en prijsstelling op Beheren > Producten en prijsstelling beheren.
 4. Je kunt het volgende doen:

  • Beweeg de muisaanwijzer over het product dat je wilt bewerken om volumeprijzen in te stellen voor alle varianten van een product.
  • Stel een volumeprijs voor een specifieke productvariant in door op de link naar de varianten onder de productnaam te klikken en met de muis de productvariant aan te wijzen die je wilt bewerken.
 5. Klik in de kolom Volumeprijsstelling op + Toevoegen. Wanneer het dialoogvenster Hoeveelheidsregels en volumeprijsstelling bewerken verschijnt, vul je voor Prijsverschil 1 de velden Hoeveelheid en Prijs in. Vul enkel hoeveelheden voor prijsverschillen in die groter zijn dan de minimale bestelhoeveelheid én een veelvoud van de toename die je bij de hoeveelheidsregels hebt ingesteld.

 6. Optioneel: Als je meerdere prijsverschillen voor hetzelfde product wilt toevoegen, klik je op Uitsplitsing toevoegen en vul je de velden Prijs en Hoeveelheid voor elke uitsplitsing in.

 7. Klik op Gereed.

Beperkingen met volumeprijzen, hoeveelheidsregels en scripts

Bekijk het volgende om te zien wanneer scripts worden toegepast naast hoeveelheidsregels en volumeprijzen, zodat je voorkomt dat klanten niet kunnen afrekenen of verdere kortingen aan bestellingen toevoegen.

Hoeveelheidsregels en scripts

Hoeveelheidsregels zijn van toepassing op orderregels vóór scripts en worden opnieuw gevalideerd bij de checkout. Dit betekent dat klanten alleen hoeveelheden kunnen toevoegen en kopen die boven het minimum, onder het maximum en veelvouden van de hoeveelheidsregels zijn.

Als een script wordt gebruikt om orderregelhoeveelheden aan te passen, zoals door regels te splitsen en vervolgens te verwijderen, is het mogelijk om winkelwagens te genereren met ongeldige hoeveelheden en zo te voorkomen dat klanten kunnen afrekenen.

Volumeprijzen en scripts

Volumeprijzen worden toegepast vóór scriptkortingen, waardoor de prijzen verder kunnen dalen. Er kan bijvoorbeeld een script worden toegevoegd dat een korting op basis van een vast bedrag toepast na een korting op basis van volume.

Als een scriptkorting een orderregelprijs gebruikt om het kortingsbedrag te bepalen, wordt de korting gebaseerd op het prijsverschil waarvoor deze in aanmerking kwam voordat scriptbewerkingen werden toegepast.

Als een script de orderregelhoeveelheid wijzigt, wordt het script niet opnieuw uitgevoerd om de volumeprijzen opnieuw te berekenen op basis van de nieuwe hoeveelheid.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis