B2B-assortimenten aanmaken en beheren

Met B2B-assortimenten kun je de koopervaring personaliseren voor de bedrijven waar je aan verkoopt. Met assortimenten kun je de beschikbaarheid van producten voor groothandelsklanten bepalen en alle producten of specifieke producten opnemen in een assortiment.

Nadat je een B2B-assortiment hebt aangemaakt, kun je dit toewijzen aan een bedrijfslocatie om B2B-klanten producten te laten kopen tegen specifieke prijzen. Als je een procentuele toename of afname wilt toepassen op alle productprijzen, kun je een algemene aanpassing instellen. Je kunt ook vaste prijzen en een volumeprijsstelling instellen die alleen van toepassing zijn op specifieke producten of varianten. Een assortiment kan zowel een algemeen percentage als vaste prijzen bevatten. Vaste prijzen voor producten of varianten hebben echter voorrang op eventuele algemene procentuele aanpassingen die je hebt ingesteld.

Je winkel verkoopt bijvoorbeeld kaarsen voor $ 10 per stuk. Je maakt een B2B-assortiment aan en voert -20% in het veld Algemene aanpassing in. Hiermee wordt de prijs van de kaarsen met 20% verlaagd voor bedrijven met toegang tot het assortiment. Een kaars kost iets meer om te produceren, dus je stelt een vaste prijs van $ 9 voor dat product in. Wanneer een klant met toegang tot het assortiment je winkel bezoekt, krijgen ze de producten aangeboden voor $ 8, met uitzondering van de kaars waarvoor je een vaste prijs hebt ingesteld. De algemene aanpassing geldt niet voor de kaars met een vaste prijs, die voor $ 9 wordt aangeboden.

Verkopen in meerdere valuta's met B2B

Met B2B kun je op twee manieren aan klanten verkopen in hun lokale valuta:

Lokale valuta gebruiken met Shopify Markets

Als je Shopify Markets gebruikt voor de winkel, verschijnen de prijzen in de webshop, winkelwagen, checkout en conceptbestellingen in de lokale valuta van de klant. De valuta is gebaseerd op het bezorgadres van de klant en wordt geconverteerd op basis van automatische of handmatige wisselkoersen.

De regels voor het afronden van prijzen die je op de pagina Markten instelt, zijn niet van toepassing op B2B-klanten.

Vaste prijzen opgeven in assortimenten

Als je vaste prijzen wilt opgeven voor producten zonder een valutawissel uit te voeren, kun je handmatig een voorkeursvaluta voor assortimenten instellen wanneer je ze aanmaakt. De prijzen voor producten met een vaste prijs worden niet aangepast. De prijs voor producten met een procentuele aanpassing wordt geconverteerd op basis van automatische of handmatige wisselkoersen.

Een assortiment aanmaken

Je kunt een assortiment aanmaken in de sectie Assortimenten van het Shopify-beheercentrum. Er is een onbeperkt aantal assortimenten mogelijk in de winkel. Je kunt echter maximaal 25 assortimenten toewijzen aan elke bedrijfslocatie.

Wanneer je een assortiment maakt, kun je de producten selecteren waarop de prijsstelling van het assortiment is toegepast en vervolgens het assortiment toewijzen aan een bedrijf waaraan de groothandelsklant is gekoppeld.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op Assortiment aanmaken.
 3. Doe een van de volgende dingen in het dialoogvenster Assortiment aanmaken:

  • Als je al je producten in de catalogus wilt opnemen, selecteer je Alle producten en klik je vervolgens op Doorgaan.
  • Als je slechts een paar producten in de catalogus wilt opnemen, selecteer je Specifieke producten en klik je vervolgens op Doorgaan.
 4. Voer een titel in het veld Titel in. De titel die je aanmaakt is niet zichtbaar voor klanten.

 5. Optioneel: Klik op Wijzigen in de sectie Valuta om een valuta voor het assortiment te selecteren.

 6. Optioneel: Kik op het selectievakje Automatisch nieuwe producten in dit assortiment opnemen.

 7. Optioneel: Als je Specifieke producten hebt geselecteerd bij het aanmaken van je assortiment, klik je op Opslaan en doe je het volgende om producten aan je assortiment toe te voegen:

  1. Klik in de sectie Producten en prijsstelling op het overloopmenu en vervolgens op Producten en prijsstelling beheren.
  2. Klik op het selectievakje naast elk product dat je aan het assortiment wilt toevoegen en klik vervolgens op Opnemen in assortiment.
  3. In het dialoogvenster Producten in dit assortiment opnemen? klik je op Producten opnemen.
 8. Stel prijsaanpassingen in voor je producten door een van de volgende dingen te doen:

  • Als je een prijsaanpassing wilt instellen die voor alle producten in de webshop geldt, selecteer je in de Algemene aanpassingen Prijsverhoging of Prijsverlaging in de vervolgkeuzelijst en voer je een percentage in.
  • Ga als volgt te werk om een vaste prijs in te stellen voor alle varianten van een product:
   1. Voer in de kolom Prijs de prijs in die je wilt rekenen voor elk product.
   2. Klik op Opslaan en klik vervolgens op het pijlpictogram naast Producten en prijsstelling om door te gaan met het bewerken van je assortiment.

- Als je een vaste prijs voor specifieke productvarianten wilt instellen, doe je het volgende: 1. Klik op de variantlink onder de productnaam die je wilt aanpassen. 2. Voer in de kolom Prijs de prijs in die je wilt rekenen voor de specifieke varianten. 3. Klik op Opslaan, klik op het pijlpictogram naast je productnaam en klik vervolgens op het pijlpictogram naast Producten en prijsstelling om je assortiment te blijven bewerken.

 1. Selecteer Actief in de vervolgkeuzelijst Status.
 2. Optioneel: Wanneer je klaar bent om je assortiment te delen met B2B-klanten, wijs je het assortiment toe aan een bedrijf.

Een assortiment toewijzen aan een bedrijf

Nadat je een assortiment hebt aangemaakt, kun je dit toewijzen aan de B2B-bedrijven waar je verkoopt.Je kunt maximaal 25 assortimenten toewijzen aan elke bedrijfslocatie.Je kunt een assortiment toewijzen aan een bedrijf via de sectie Assortimenten van het Shopify-beheercentrum of in het profiel van het bedrijf.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het assortiment dat je wilt toewijzen aan bedrijven.
 3. Doe een van de volgende dingen in de sectie Bedrijven:
  • Als je een assortiment wilt toewijzen aan een bestaand bedrijf, klik je op het pictogram Bewerken > Locaties toevoegen. Klik op het selectievakje naast de bedrijven die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
  • Als je nog geen bedrijven hebt aangemaakt, klik je op Een bedrijf aanmaken. Vul de vereiste velden in en klik vervolgens op Opslaan. Hier vind je meer informatie over het aanmaken van B2B-bedrijven.

Meerdere assortimenten toewijzen aan dezelfde bedrijfslocatie

Als je meerdere assortimenten aan dezelfde bedrijfslocatie toewijst, is het volgende van toepassing wanneer B2B on Shopify prijzen weergeeft aan je B2B-klanten:

 • Als de assortimenten verschillende producten bevatten, worden alle producten uit elk assortiment weergegeven.
 • Als de assortimenten die aan dezelfde bedrijfslocatie zijn toegewezen hetzelfde product tegen verschillende prijzen bevatten, geeft je B2B-winkel de laagste prijs voor dat artikel weer, exclusief hoeveelheidsregels of volumeprijzen-uitsplitsingen.

  • Je hebt bijvoorbeeld een B2B-klant met toegang tot twee assortimenten. In één assortiment is de prijs van een bepaalde kaars ingesteld op $ 9. In het andere assortiment is de prijs van dat artikel ingesteld op $ 7. Wanneer de klant de winkel bezoekt, krijgt diegene de kaars te zien met de prijs van $ 7.
 • In je winkel worden hoeveelheidsregels en volumeprijzen uit het assortiment weergegeven met de laagste prijs per variant.

 • Als twee assortimenten dezelfde laagste prijs voor een product hebben, worden de hoeveelheidsregels en volumeprijzen van het eerste assortiment weergegeven.

Een assortiment bijwerken

Je kunt een assortiment bijwerken vanuit het Shopify-beheercentrum of door een CSV-bestand te gebruiken om een enkel assortiment bij te werken of assortimenten in bulk bij te werken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het assortiment dat je wilt bewerken.
 3. Breng de benodigde wijzigingen aan in je assortiment en klik vervolgens op Opslaan.

Producten uit je assortiment toevoegen of verwijderen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het assortiment dat je wilt bewerken.
 3. Klik op het overloopmenu, klik op Producten en prijsstelling beheren en doe een van de volgende dingen:
  • Klik in de sectie Opgenomen producten op de selectievakjes naast de producten die je wilt verwijderen en klik vervolgens op Uitsluiten uit assortiment om producten uit je assortiment te verwijderen.Klik op Producten uitsluiten in het dialoogvenster.
  • Klik in het gedeelte Uitgesloten producten op de selectievakjes naast de producten die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Opnemen in assortiment om nieuwe producten aan je assortiment toe te voegen. Klik op Producten opnemen in het dialoogvenster.
  • Optioneel: Pas de prijs aan voor een van de producten in je assortiment en klik vervolgens op Opslaan.

CSV-assortimentsbestanden gebruiken

Nadat je een assortiment hebt aangemaakt, kun je de gegevens over prijzen, publicatie en hoeveelheidsregels exporteren naar een CSV-bestand Nadat je vaste prijzen hebt toegevoegd, producten hebt gedefinieerd die je in een assortiment wilt opnemen of hoeveelheidsregels en een volumeprijsstelling hebt ingesteld, kun je vervolgens de CSV importeren om deze bij te werken. Op de pagina Assortiment kun je ook vaste prijzen, hoeveelheidsregels en een volumeprijsstelling voor meerdere assortimenten beheren met behulp van CSV-bestanden.

Je hebt bijvoorbeeld een assortiment toegewezen aan een bedrijf dat een nieuwe locatie opent, dus maak je een nieuwe locatie aan voor het bedrijf. Aangezien de nieuwe locatie verder weg is en de prijzen inclusief verzendkosten zijn, verhoog je de prijzen. Je exporteert het assortiment voor de oorspronkelijke locatie en bewerkt de prijzen in een spreadsheetprogramma. Je maakt vervolgens een nieuw assortiment aan, importeert de bewerkte CSV en wijst het assortiment toe aan de nieuwe locatie.

Een CSV-voorbeeldbestand downloaden

Je kunt een voorbeeldassortiment in de vorm van een CSV-bestand downloaden en bekijken dat je als template kunt gebruiken.

Het voorbeeldbestand bevat voorbeeldproducten en varianten. Als je het voorbeeldbestand als template gebruikt, verwijder je alle voorbeeldproducten.

Beschrijving van het CSV-assortimentsbestand

Deze tabel geeft een overzicht van de velden in het CSV-assortimentbestand.

Vul het veld Titel assortiment in. Je kunt producten en varianten in het assortiment identificeren met informatie in de kolom SKU. Als het product geen SKU heeft, geef je identificeerbare gegevens op voor het product of de variant, zoals Handle, Optie1 Naam en Optie1 Waarde.

Je kunt het assortiment alleen importeren als het veld Vaste prijs is ingevuld. Als zowel Vaste prijs als Vergelijkingsprijs leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of die variant uit het assortiment verwijderd.

Beschrijving van de artikelen in het CSV-exportbestand van het assortiment.
Kolom Beschrijving
Catalog Title De naam van het assortiment.
SKU

De SKU van het product of de variant. Met behulp van de SKU kun je voorraad bijhouden met voorraadtrackingservices.

Als het product dat je wilt bijwerken een SKU heeft, kun je deze gebruiken in plaats van andere gegevens in de CSV, zoals Handle, Optie1 Naam of Optie1 Waarde.

Handle

Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties, accenten of andere tekens, inclusief punten. Handles worden gebruikt in de URL van elk product.

De handle voor een 'Snowboard dames' zou bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Option1 Name Als er voor een product een optie is, staat de naam van de optie in deze kolom. Bijvoorbeeld: Kleur.
Option1 Value Als er voor een product een optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom. Bijvoorbeeld: Zwart.
Option2 Name Als er voor een product een tweede optie is, staat de naam van de optie in deze kolom.
Option2 Value Als er voor een product een tweede optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom.
Option3 Name Als er voor een product een derde optie is, staat de naam van de optie in deze kolom.
Option3 Value Als er voor een product een derde optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom.
Fixed Price

De prijs van het product of de variant. Voeg alleen de prijs en geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Als de velden voor zowel Vaste prijs als Vergelijkingsprijs leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of de variant uit het assortiment verwijderd.

Compare At

De prijsvergelijking van het product of de variant. Vermeld hier alleen de prijs en geen valutasymbolen. Bijvoorbeeld 9,99.

Als de velden voor zowel Vaste prijs als Vergelijkingsprijs leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of de variant uit het assortiment verwijderd.

Published

Als je een product in een markt wilt opnemen, voer je TRUE in de kolom Gepubliceerd in. Voer FALSE in om een product uit te sluiten van het assortiment.

Je kunt alleen producten opnemen of uitsluiten, geen specifieke productvarianten. Je krijgt alleen van de eerste rij van de productvarianten een voorbeeld te zien voor deze selectie.

Quantity Increment

Het aantal artikelen waarin de variant kan worden gekocht, als de variant alleen in veelvouden van een bepaalde hoeveelheid wordt verkocht. Dit veld gaat tegen dat klanten een hoeveelheid kopen die geen veelvoud is van de hoeveelheidstoename.

Stel een waarde in van minstens 1 voor zowel Hoeveelheidstoename als Minimale bestelhoeveelheid. Het veld Maximale bestelhoeveelheid is optioneel en mag leeg blijven.

Als de waarden voor Hoeveelheidstoename, Minimale bestelhoeveelheid en Maximale bestelhoeveelheid allemaal leeg zijn voor dezelfde rij, worden de hoeveelheidsregels voor die productvariant verwijderd.

Minimum Order Quantity

Het kleinste aantal artikelen van de variant dat een klant tegelijk kan kopen.

Stel een waarde in van minstens 1 voor zowel Hoeveelheidstoename als Minimale bestelhoeveelheid.

Maximum Order Quantity

Het grootste aantal artikelen van de variant dat een klant tegelijk kan kopen.

Het veld Maximale bestelhoeveelheid is optioneel en mag leeg blijven.

Quantity Break 1-10

De hoeveelheidsdrempel voor volumeprijsstelling. Je kunt tot tien hoeveelheidsverschillen hebben, zolang ze overeenkomen met elk gerelateerd prijsverschil.

Als een klant bijvoorbeeld 25 hemden bestelt (waarde Hoeveelheidsverschil 1), betaalt diegene 5,00 USD voor elk hemd (waarde Prijsverschil 1). Als een klant 40 hemden bestelt (waarde Hoeveelheidsverschil 2), betaalt diegene 3,50 USD voor elk hemd (waarde Prijsverschil 2).

Je kunt een volumeprijsstelling alleen toevoegen via een CSV-bestand als de waarde van het hoeveelheidsverschil een geheel getal is met een waarde van minstens 1 en gelijk is aan of groter is dan de minimale bestelhoeveelheid, en als je een prijsverschilwaarde hebt in hetzelfde genummerde veld Prijsverschil. Hoeveelheidsverschillen zijn optioneel en mogen leeg blijven.

Price Break 1-10

De verlaagde prijs per eenheid die overeenkomt met elk hoeveelheidsverschil dat je instelt voor een volumeprijsstelling.

Als je bijvoorbeeld wilt dat een klant slechts 5,00 USD per hemd betaalt wanneer diegene minstens 25 hemden koopt, is de waarde voor Hoeveelheidsverschil 1 25 en de waarde voor Prijsverschil 1 5,00.

Voeg niets anders toe wanneer je de prijs invoert in het veld Prijsverschil. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99. Prijsverschillen zijn optioneel en mogen leeg blijven.

Assortimenten exporteren en importeren met behulp van CSV's

Een assortiment exporteren

Assortimenten kun je afzonderlijk of tegelijk exporteren. Wanneer het exporteren is voltooid, worden de CSV-bestanden per e-mail naar je verzonden.

In de geëxporteerde catalogus worden alleen vaste prijzen voor producten weergegeven. Prijzen voor producten met een procentuele aanpassing zijn niet inbegrepen.

Als je een productvariant in een assortiment wilt bijwerken met behulp van een CSV-upload, voer je de nieuwe gegevens in een van de volgende kolomopties in:

 • de SKU-kolom;
 • de optie- en waardekolommen, zoals Option1 Name en Option1 Value.

De kolom Gepubliceerd heeft geen invloed op afzonderlijke varianten.

Een enkel assortiment exporteren

Exporteer een enkel assortiment vanuit het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op een bestaand assortiment om een lijst met de producten te exporteren met toegepaste prijsaanpassingen.
 3. Klik op Beheren en selecteer CSV exporteren.
 4. Selecteer een van de volgende opties om te kiezen welke producten je wilt exporteren:

  • Alle producten
  • Alleen opgenomen producten
  • Alleen producten met een vaste prijs
  • Alleen producten met hoeveelheidsregels
 5. Selecteer de indeling van het CSV-bestand.

 6. Klik op CSV exporteren.

Meerdere assortimenten tegelijk exporteren

Exporteer meerdere assortimenten tegelijk vanuit het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Selecteer de assortimenten die je wilt exporteren.
 3. Selecteer welke assortimenten je wilt exporteren:

  • Huidige pagina
  • Geselecteerde assortimenten
 4. Selecteer een van de volgende opties om te kiezen welke producten je wilt exporteren:

  • Alle producten
  • Alleen opgenomen producten
  • Alleen producten met een vaste prijs
  • Alleen producten met hoeveelheidsregels
 5. Selecteer de indeling van de CSV-bestanden.

 6. Klik op CSV exporteren.

Een assortiment importeren

Assortimenten kun je afzonderlijk of tegelijk importeren. Afhankelijk van de grootte van het assortiment, kan het importeren enige tijd duren. Je krijgt een melding wanneer de import is voltooid.

Je kunt een nieuw assortiment importeren, een enkel assortiment bijwerken of meerdere assortimenten tegelijk bijwerken.

Een enkel assortiment bijwerken

Werk een bestaand B2B-assortiment bij door een CSV-bestand te importeren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op het bestaande assortiment dat je wilt bijwerken.
 3. Klik op Prijzen aanpassen en selecteer CSV importeren.
 4. Klik op Bestand toevoegen of sleep de bestanden naar het dialoogvenster om ze te uploaden.
 5. Klik op Voorbeeld van import.
 6. Controleer het voorbeeld om te controleren of je kolommen en gegevens correct zijn en klik op CSV importeren.

Meerdere assortimenten tegelijk bijwerken

Werk meerdere assortimenten tegelijk bij door een CSV-bestand te importeren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Assortimenten.
 2. Klik op Bestand toevoegen of sleep het gewenste bestand naar het dialoogvenster om het te uploaden.
 3. Klik op Voorbeeld importeren.
 4. Controleer het voorbeeld om te controleren of je kolommen en gegevens correct zijn en klik op CSV importeren.
 5. Optioneel: klik op Sluiten om door te werken terwijl de import wordt verwerkt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis