Skapa och hantera B2B-kataloger

B2B-kataloger låter dig anpassa köpupplevelsen för de företag som du säljer till. Med kataloger kan du kontrollera tillgängligheten för produkter för dina grossistkunder och inkludera alla produkter eller specifika produkter i en katalog.

När du har skapat en B2B-katalog så kan du tilldela den till en företagsplats för att låta B2B-kunder köpa produkter till specifika priser. Om du vill tillämpa en procentuell ökning eller minskning på alla dina produktpriser kan du ställa in en övergripande justering. Du kan också ställa in fasta priser och volymprissättning som endast gäller för specifika produkter eller varianter. En katalog kan innehålla både en övergripande procentsats och fasta priser. Fasta priser för produkter eller varianter åsidosätter dock alla övergripande procentuella justeringar som du ställer in.

Antag till exempel att din butik säljer ljus för 10 USD styck. Du skapar en B2B-katalog och anger -20% i fältet Övergripande justering, vilket sänker priset på dina ljus med 20 % för företag med tillgång till katalogen. Ett ljus kostar lite mer att tillverka, så du anger ett fast pris på 9 USD för den produkten. När en kund med tillgång till katalogen besöker din butik, erbjuds de dina produkter för 8 USD, med undantag för ljus som du angav ett fast pris för. Ljuset, som har ett fast pris, påverkas inte av den övergripande justeringen och säljs för 9 USD.

Försäljning i flera valutor med B2B

Du kan sälja till kunder i deras lokala valutor på ett av två sätt med B2B:

Använd lokala valutor med Shopify Markets

Om din butik använder Shopify Markets motsvarar priserna i din webbshop, varukorg, kassa och dina orderutkast din kunds lokala valuta. Valutan är baserad på din kunds leveransadress och konverteras utifrån automatiska eller manuella valutakurser.

Regler för avrundning av priser som du ställer in på din Markets-sida gäller inte för B2B-kunder.

Ange fasta priser i dina kataloger

Om du vill ange fasta priser för produkter utan att utföra en valutaväxling kan du manuellt ställa in en önskad valuta för kataloger när du skapar dem. Priserna för produkter med fast pris justeras inte. Priset för produkter med en procentuell justering konverteras baserat på automatiska eller manuella valutakurser.

Skapa en katalog

Du kan skapa en katalog från avsnittet Kataloger i Shopify-admin. Det finns ingen gräns för antalet kataloger som du kan skapa i din butik. Varje företagsplats kan dock ha maximalt 25 tilldelade kataloger.

När du skapar en katalog kan du välja de produkter som har katalogpriset tillämpat för dem och sedan tilldela katalogen till ett företag som grossistkunden är associerad med.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på Skapa katalog.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Skapa katalog:

  • Om du vill inkludera alla dina produkter i katalogen väljer du Alla produkter och klickar sedan på Fortsätt.
  • Om du bara vill inkludera vissa produkter i katalogen väljer du Specifika produkter och klickar sedan på Fortsätt.
 4. Ange en titel i fältet Titel. Titeln du skapar är inte synlig för kunderna.

 5. Valfritt: Klicka på Ändra i avsnittet Valuta för att välja en valuta för din katalog.

 6. Valfritt: Klicka kryssrutan Inkludera automatiskt nya produkter i katalogen.

 7. Valfritt: Om du valde Specifika produkter när du skapade din katalog klickar du på Spara och gör sedan följande för att lägga till produkter i din katalog:

  1. Klicka på överflödesmenyn i avsnittet Produkter och prissättning och klicka sedan på Hantera produkter och prissättning.
  2. Klicka i kryssrutan bredvid varje produkt som du vill lägga till i katalogen och klicka sedan på Inkludera i katalogen.
  3. I dialogrutan Inkludera produkter i den här katalogen? klickar du på Inkludera produkter.
 8. Ställ in prisjusteringar för dina produkter genom att göra något av följande:

  • För att ställa in en prisjustering som gäller för alla produkter i din webbshop väljer du antingen Prisökning eller Prisminskning från rullgardinsmenyn i Övergripande justeringar och anger sedan ett procentuellt värde.
  • Gör följande för att ställa in ett fast pris för alla varianter av en produkt:
   1. I Priskolumnen anger du det pris du vill debitera för varje produkt.
   2. Klicka på Spara och sedan på pilikonen bredvid Produkter och prissättning för att fortsätta redigera din katalog.

- Gör följande för att ställa in ett fast pris för specifika produktvarianter: 1. Klicka på variantlänken under det produktnamn som du vill justera. 2. I Priskolumnen anger du det pris du vill debitera för de specifika varianterna. 3. Klicka på Spara, klicka på pilikonen bredvid ditt produktnamn och klicka sedan på pilikonen intill Produkter och prissättning för att fortsätta redigera din katalog.

 1. Välj Aktiv i rullgardinsmenyn Status.
 2. Valfritt: När du är redo att dela din katalog med B2B-kunder, tilldela katalogen till ett företag.

Tilldela en katalog till ett företag

När du har skapat en katalog kan du tilldela den till de B2B-företag som du säljer till.Du kan tilldela upp till 25 kataloger till varje företagsplats.Du kan tilldela en katalog till ett företag från avsnittet Kataloger i din Shopify-admin eller i företagets profil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på katalogen som du vill tilldela företag till.
 3. I avsnittet Företag kan gör du något av följande:
  • Om du vill tilldela en katalog till ett befintligt företag klickar du på ikonen Redigera > Lägg till platser. Klicka på kryssrutan bredvid de företag som du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till.
  • Om du inte har skapat några företag ännu klickar du på Skapa ett företag. Fyll i de obligatoriska fälten och klicka sedan på Spara. Läs mer om att skapa B2B-företag.

Tilldela flera kataloger till samma företagsplats

Om du tilldelar flera kataloger till samma företagsplats gäller följande när B2B on Shopify visar priser för dina B2B-kunder:

 • Om katalogerna innehåller olika produkter visas alla produkter från varje katalog.
 • Om katalogerna som tilldelats samma företagsplats inkluderar samma produkt till olika priser visar din B2B-butik det lägsta inställda priset för den artikeln, med inte kvantitetsregler eller volymprisbrytningar.

  • Till exempel har du en B2B-kund med åtkomst till två kataloger. I en katalog är priset för ett visst ljus inställt på 9 USD. I den andra katalogen är priset för den artikeln inställd på 7 USD. När kunden besöker din butik, erbjuds de det ljus till ett pris av 7 USD.
 • Din butik visar kvantitetsregler och volympriser från katalogen med det lägsta priset per variant.

 • Om två kataloger har samma lägsta pris för en produkt visas kvantitetsregler och volympriser från den första katalogen som skapades.

Uppdatera en katalog

Du kan uppdatera en katalog från din Shopify-admin eller genom att använda en CSV-fil för att uppdatera en enda katalog eller uppdatera kataloger i bulk.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på den katalog som du vill redigera.
 3. Gör nödvändiga ändringar i din katalog och klicka sedan på Spara.

Lägg till eller ta bort produkter från din katalog

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på den katalog som du vill redigera.
 3. Klicka på flödesmenyn, klicka på Hantera produkter och prissättning och gör sedan något av följande:
  • Om du vill ta bort produkter från din katalog klickar du på kryssrutorna bredvid de produkter du vill ta bort i avsnittet Inkluderade produkter och klickar sedan på Exkludera från katalog.Klicka på Exkludera produkter i dialogrutan.
  • Du kan lägga till nya produkter i katalogen i avsnittet Exkluderade produkter genom att markera kryssrutorna intill produkterna du vill lägga till. Sedan klickar du på Inkludera i katalog. Klicka på Inkludera produkter i dialogrutan.
  • Valfritt: Justera prissättning för någon av produkterna i din katalog och klicka sedan på Spara.

Använd katalog-CSV-filer

När du har skapat en katalog kan du exportera uppgifter om prissättning, publicering och kvantitetsregler till en CSV-fil. När du har lagt till fasta priser definierar du produkter som ska inkluderas i en katalog och anger kvantitetsregler och volymprissättning. Du kan sedan importera CSV-filen för att uppdatera dem. Du kan även hantera fasta priser, kvantitetsregler och volymprissättning över flera kataloger från sidan Katalog genom att använda CSV-filer.

Du har till exempel en katalog tilldelad till ett företag som öppnar en ny plats, så du skapar en ny plats för företaget. Eftersom den nya platsen ligger längre bort och du inkluderar frakt i dina priser så måste du höja priserna. Du exporterar din katalog till den ursprungliga platsen och redigerar priserna med hjälp av ett kalkylprogram. Du skapar sedan en ny katalog, importerar den redigerade CSV-filen och tilldelar katalogen till den nya platsen.

Ladda ner ett exempel på CSV-fil

Du kan ladda ner och se en CSV-fil med en exempelkatalog att använda som en mall.

Exempelfilen innehåller exempelprodukter och varianter. Om du använder exempelfilen som en mall ska du se till att du tar bort alla exempelprodukter.

Beskrivning av katalogens CSV-fil

Den här tabellen listar fälten i katalogens CSV-fil.

Fältet Katalogtitel måste vara ifyllt. Produkter och varianter i katalogen kan identifieras med information i kolumnen lagerhållningsenhet. Om produkten inte har en lagerhållningsenhet måste produkten eller varianten ha identifierande information såsom Användarnamn, Alternativ1-namn och Alternativ1-värde.

Fältet fast pris måste fyllas i för katalogimporten. Om fast pris och jämförpris är tomt tas det fasta priset för den produkten eller varianten bort från katalogen.

Beskrivning av artiklarna i katalogen exporteras till CSV.
Kolumn Beskrivning
Catalog Title Namnet på katalogen.
SKU

SKU för produkten eller varianten. SKU används för att spåra lager med lagerspårningstjänster.

Om produkten du vill uppdatera har en SKU, kan du använda den i stället för annan information i CSV, till exempel Namn, Alternativ1-namn eller Alternativ1-värde.

Handle

Handles är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, streck och siffror men inga mellanslag, accenttecken eller andra tecken, inklusive punkter. Handles används i URL:en för varje produkt.

Namnet för en ”Snowboard för kvinnor” skulle till exempel vara snowboard för kvinnor och produktens URL skulle vara https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Om en produkt har ett alternativ listas alternativnamnet i denna kolumn. Till exempel Färg.
Option1 Value Om en produkt har ett alternativ listas alternativvärdet i denna kolumn. Till exempel Svart.
Option2 Name Om en produkt har ett andra alternativ listas det alternativnamnet i denna kolumn.
Option2 Value Om en produkt har ett andra alternativ listas alternativvärdet i den här kolumnen.
Option3 Name Om en produkt har ett tredje alternativ listas det alternativnamnet i denna kolumn.
Option3 Value Om en produkt har ett tredje alternativ listas det alternativvärdet i denna kolumn.
Fixed Price

Priset på produkten eller varianten. Inkludera endast priset och inkludera inte valutasymboler. Till exempel: 9.99.

Ett tomt fält i både fast pris och ordinarie pris tar bort det fasta priset för den produkten eller varianten från katalogen.

Compare At

Ordinarie pris för produkten eller varianten. Inkludera endast priset och inkludera inte valutasymboler. Till exempel 9,99.

Ett tomt fält i både fast pris och ordinarie pris tar bort det fasta priset för den produkten eller varianten från katalogen.

Published

Om du vill inkludera en produkt i katalogen anger du TRUE i kolumnen Publicerad. Om du vill utesluta en produkt från katalogen anger du FALSE.

Du kan endast inkludera eller exkludera produkter och kan inte inkludera eller exkludera specifika produktvarianter. Endast den första raden i produktvarianterna granskas för detta urval.

Quantity Increment

Antalet artiklar med vilka varianten kan köpas, om varianten endast säljer i multipler av en inställd kvantitet. Det här fältet begränsar kunder från att köpa en kvantitet som inte finns i multiplar av kvantitetsökningen.

För att ställa in kvantitetsregler måste du ställa in ett värde som är 1 eller större för både Kvantitetsökning och Minsta orderkvantitet. Fältet maximal orderkvantitet är frivilligt och kan lämnas tomt.

Om värdena för Kvantitetsökning, Lägsta orderkvantitet och Högsta orderkvantitet är tomma för samma rad, tas kvantitetsreglerna för den produktvarianten bort.

Minimum Order Quantity

Det minsta antalet artiklar av varianten som en kund kan köpa vid ett tillfälle.

För att ställa in kvantitetsregler måste du ställa in ett värde som är 1 eller större för både Kvantitetsökning och Minsta orderkvantitet.

Maximum Order Quantity

Det maximala antalet artiklar av varianten som en kund kan köpa vid ett tillfälle.

Fältet maximal orderkvantitet är frivilligt och kan lämnas tomt.

Quantity Break 1-10

Kvantitetströskeln för volympriser. Du kan ha till 10 kvantitetsrabatter, vilket måste matcha med varje relaterad prisrabatt.

Till exempel, om en kund beställer 25 skjortor (Kvantitetsrabatt 1 ), betalar de USD 5,00 för varje skjorta (Prisrabatt 1). Om en kund beställer 40 skjortor (Kvantitetsrabatt 2) betalar de USD 3,50 för varje skjorta (Prisrabatt 2).

Om du vill lägga till volympriser via en CSV-fil måste Kvantitetsrabatt vara ett helt nummer med ett värde på 1 som är lika med eller större än den minimala orderkvantiteten, och du måste ha en Prisrabatt i samma numrerade Prisrabattfält.Kvantitetsrabatter är valfria och kan lämnas blanka.

Price Break 1-10

Det nedsatta enhetspriset som matchar varje kvantitetsrabatt som du ställer in för volympriser.

Om du till exempel vill att en kund endast ska betala USD 5,00 per skjorta när de köper 25 skjortor eller mer är Kvantitetsrabatt 1 25och Prisrabatt 1 USD 5,00.

När du anger priset i ett Prisrabattfält ska du endast inkludera priset. Inkludera inte valutasymboler. Till exempel. 9,99 Prisrabatterna är valfria och kan lämnas blanka.

Exportera och importera kataloger med hjälp av CSV:er

Exportera en katalog

Kataloger kan exporteras individuellt eller i bulk. När exporten är klar skickas CSV-filerna till dig i ett e-postmeddelande.

Endast priser för produkter med fasta priser visas i den exporterade katalogen. Priser för produkter med en procentuell justering ingår inte.

Om du vill uppdatera en produktvariant i en katalog med hjälp av en CSV-uppladdning anger du den nya informationen i ett av följande kolumnalternativ:

 • SKU-kolumnen
 • kolumnerna för alternativ och värden, till exempel Alternativ1-namn eller Alternativ1-värde

Kolumnen Publicerad påverkar inte enskilda varianter.

Exportera en enskild katalog

Exportera en enskild katalog från din Shopify-admin.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på en befintlig katalog för att exportera en lista med dina produkter som har tillämpade prisjusteringar.
 3. Klicka på Hantera och välj sedan Exportera CSV.
 4. Plocka ut en av följande för att välja vilka produkter du ska exportera:

  • Alla produkter
  • Endast inkluderade produkter
  • Endast produkter med fasta priser
  • Endast produkter med kvantitetsregler
 5. Välj CSV-filens format.

 6. Klicka på Exportera CSV.

Exportera flera kataloger i bulk

Exportera flera kataloger i bulk från din Shopify-admin.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Välj de kataloger som du vill exportera.
 3. Välj något av följande för att välja vilka kataloger du vill exportera:

  • Aktuell sida
  • Valda kataloger
 4. Plocka ut en av följande för att välja vilka produkter du ska exportera:

  • Alla produkter
  • Endast inkluderade produkter
  • Endast produkter med fasta priser
  • Endast produkter med kvantitetsregler
 5. Välj format för CSV-filerna.

 6. Klicka på Exportera CSV.

Importera en katalog

Kataloger kan importeras individuellt eller i bulk. Beroende på katalogens storlek kan det ta lite tid för importen att slutföras. En avisering indikerar när importen är klar.

Du kan importera en ny katalog, uppdatera en enstaka katalog eller uppdatera flera kataloger i bulk.

Uppdatera en enskild katalog

Uppdatera en befintlig B2B-katalog genom att importera en CSV-fil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka på den befintliga katalogen som du vill uppdatera.
 3. Klicka på Justera priser och välj sedan Importera CSV.
 4. Klicka på Lägg till fil eller dra och släpp dina filer i dialogrutan för att ladda upp.
 5. Klicka på Förhandsgranska import.
 6. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.

Uppdatera flera kataloger i bulk

Uppdatera flera kataloger i bulk genom att importera en CSV-fil.

Steg:

 1. I din Shopify-admin går du till Produkter > Kataloger.
 2. Klicka Lägg till fil eller dra och släpp filen i dialogrutan för att ladda upp.
 3. Klicka på Förhandsgranska import.
 4. Granska förhandsgranskningen för att verifiera att dina kolumner och data är korrekta och klicka sedan på Importera CSV.
 5. Valfritt: Klicka på Stäng för att fortsätta arbeta medan importen behandlas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis