B2B-luetteloiden luominen ja hallinnointi

B2B-luetteloiden avulla voit mukauttaa niiden yritysten ostokokemusta, joille myyt. Voit hallita luetteloilla tuotteiden saatavuutta tukkukauppa-asiakkaille ja sisällyttää luetteloon kaikki tuotteet tai tietyt tuotteet.

Kun olet luonut B2B-luettelon, voit määrittää sen yrityksen sijaintiin, jotta B2B-asiakkaat voivat ostaa tuotteita tietyillä hinnoilla. Jos haluat soveltaa prosenttikorotusta tai -vähennystä kaikkiin tuotteen hintoihin, voit määrittää kokonaisoikaisun. Voit myös asettaa kiinteitä hintoja ja volyymihinnoitteluja, jotka koskevat vain tiettyjä tuotteita tai versioita. Luettelo voi sisältää sekä kokonaisprosentin että kiinteitä hintoja. Tuotteiden tai tuoteversioiden kiinteät hinnat korvaavat kuitenkin kaikki asettamasi kokonaisprosentin oikaisut.

Esimerkiksi myymäläsi myy kynttilöitä kymmenen dollarin kappalehintaan. Luot B2B-luettelon ja syötät Kokonaisoikaisu-kenttään -20%, mikä alentaa kynttilöiden hintaa 20 prosentilla yrityksille, joilla on pääsy luetteloon. Yhden kynttilän valmistaminen maksaa kuitenkin hieman enemmän kuin muiden, joten asetat tuotteelle yhdeksän dollarin kiinteän hinnan. Kun asiakas, jolla on pääsy hinnastoon, vierailee kaupassasi, hänelle tarjotaan tuotteitasi hintaan kahdeksan dollaria, lukuun ottamatta kynttilää, jolle syötit kiinteän hinnan. Kokonaisoikaisu ei vaikuta kiinteähintaiseen tuotteeseen, ja sille tarjottu hinta on yhdeksän dollaria.

Myynti useissa valuutoissa B2B-ominaisuuksien avulla

Voit myydä tuotteita asiakkaille heidän paikallisissa valuutoissaan kahdella eri tavalla B2B-ominaisuuksien avulla:

Paikallisten valuuttojen käyttäminen Shopify Marketsin avulla

Jos kauppasi käyttää Shopify Marketsia, hinnat näytetään verkkokaupassasi, ostoskorissasi, kassallasi ja tilausluonnoksissasi asiakkaasi paikallisessa valuutassa. Valuutta, joka perustuu asiakkaan toimitusosoitteeseen, muunnetaan automaattisten tai manuaalisten valuuttakurssien perusteella.

Hintojen pyöristämisen säännöt, jotka määrität Markkinat-sivullasi, eivät koske B2B-asiakkaita.

Kiinteiden hintojen määrittäminen luetteloihisi

Jos haluat määrittää tuotteille kiinteitä hintoja ilman valuutanvaihtoa, voit manuaalisesti asettaa luetteloille haluamasi valuutan niiden luonnin yhteydessä. Tuotteiden, joilla on kiinteä hinta asetettuna, hinta ei muutu. Tuotteiden, joihin liittyy prosentuaalisia tarkistuksia, hinta muunnetaan automaattisten tai manuaalisten valuuttakurssien perusteella.

Luettelon luominen

Voit luoda luettelon Shopify Adminin Luettelot-osiossa. Kauppaan voi luoda rajattomasti luetteloita. Jokaisella yrityksen sijainnilla voi kuitenkin olla enintään 25 luetteloa.

Kun luot luettelon, voit valita tuotteet, joihin sovelletaan sen hinnoittelua. Määritä sitten luettelo sille yritykselle, johon tukkukauppa-asiakas on yhdistetty.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa Luo luettelo.
 3. Tee Luo luettelo ‑valintaikkunassa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat sisällyttää kaikki tuotteesi luetteloon, valitse Kaikki tuotteet ja klikkaa sitten Jatka.
  • Jos haluat sisällyttää luetteloon vain joitakin tuotteita, valitse Tietyt tuotteet ja klikkaa sitten Jatka.
 4. Kirjoita otsikko Otsikko-kenttään. Luomasi otsikko ei näy asiakkaille.

 5. Valinnainen: Valitse luettelosi valuutta klikkaamalla Valuutta-osiossa Vaihda.

 6. Valinnainen: Klikkaa Lisää uudet tuotteet automaattisesti tähän luetteloon ‑valintaruutua.

 7. Valinnainen: Jos valitsit luetteloa luodessasi Tietyt tuotteet ‑vaihtoehdon, klikkaa Tallenna ja lisää tuotteet sitten luetteloon seuraavasti:

  1. Klikkaa Tuotteet ja hinnoittelu ‑osion ylivuotovalikkoa ja valitse sitten Hallinnoi tuotteita ja hinnoittelua.
  2. Klikkaa jokaisen luetteloon lisättävän tuotteen vieressä olevaa valintaruutua ja valitse sitten Sisällytä luetteloon.
  3. Valitse Sisällytetäänkö tuotteet tähän luetteloon? ‑valintaikkunasta Sisällytä tuotteet.
 8. Voit määrittää tuotteillesi hinnanoikaisuja tekemällä jonkin seuraavista:

  • Jos haluat määrittää hinnanoikaisun, joka koskee kaikkia verkkokaupan tuotteita, valitse Kokonaisoikaisu-pudotusvalikosta joko Hinnannousu tai Hinnanlasku ja syötä sitten prosenttiarvo.
  • Voit määrittää kiinteän hinnan kaikille tuoteversioille seuraavasti:
   1. Kirjoita Hinta-sarakkeeseen hinta, jonka haluat veloittaa kustakin tuotteesta.
   2. Voit jatkaa luettelon muokkaamista valitsemalla Tuotteet ja hinnoittelu ‑kohdan vierestä Tallenna ja klikkaamalla sitten nuolikuvaketta.

- Voit määrittää kiinteän hinnan tietyille tuoteversioille seuraavasti: 1. Klikkaa tuotteen nimen kohdalta muutettavan tuoteversion linkkiä. 2. Syötä Hinta-sarakkeeseen hinta, jonka haluat veloittaa tietyistä versioista. 3. Klikkaa Tallenna, klikkaa tuotenimen vieressä olevaa nuolikuvaketta ja jatka sitten luettelon muokkaamista klikkaamalla Tuotteet ja hinnoittelu ‑kohdan vieressä olevaa nuolikuvaketta.

 1. Valitse Tila-pudotusvalikosta Aktiivinen.
 2. Valinnainen: Kun olet valmis jakamaan luettelon B2B-asiakkaille, Määritä luettelo yritykselle.

Luettelon määrittäminen yritykselle

Kun olet luonut luettelon, voit määrittää sen B2B-yrityksille, joille myyt tuotteita.Voit määrittää jokaiseen yrityksen sijaintiin enintään 25 luetteloa.Voit määrittää luettelon yritykselle Shopify Adminin Luettelot-osiosta tai tai yrityksen profiilista.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa luetteloa, johon haluat määrittää yrityksiä.
 3. Tee Yritys-kohdassa toinen seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos haluat määrittää luettelon aiemmin luodulle yritykselle, klikkaa Muokkaa-kuvaketta > Lisää sijainteja. Klikkaa lisättävien yritysten vieressä olevaa valintaruutua ja klikkaa sitten Lisää.
  • Jos et ole vielä luonut yrityksiä, klikkaa Luo yritys. Täytä vaaditut kentät ja klikkaa sitten Tallenna. Lue lisää B2B-yritysten luomisesta.

Useiden tuoteluetteloiden määrittäminen samaan yrityksen sijaintiin

Jos määrität useita tuoteluetteloita samaan yrityksen sijaintiin, seuraavia sääntöjä sovelletaan, kun B2B on Shopify näyttää hinnat B2B-asiakkaillesi:

 • Jos luetteloissa on eri tuotteita, kunkin luettelon kaikki tuotteet näkyvät.
 • Jos samaan yrityksen sijaintiin määritetyissä luetteloissa on sama tuote eri hinnoilla, B2B-kaupassa näkyy alin kyseiselle tuotteelle määritetty hinta, (määräsäännöt tai volyymihinnoittelun porrastukset pois lukien).

  • Sinulla voi esimerkiksi olla B2B-asiakas, jolla on pääsy kahteen luetteloon. Yhdessä luettelossa tietyn kynttilän hinta on asetettu 9 dollariin. Toisessa luettelossa tuotteen hinta on asetettu 7 dollariin. Kun asiakas vierailee kaupassasi, hänelle tarjotaan kyseistä kynttilää 7 dollarilla.
 • Kaupassasi näkyvät ne tuoteluettelon määräsäännöt ja volyymihinnoittelu, joiden versiokohtainen hinta on alhaisin.

 • Jos kahdessa tuoteluettelossa on samalle tuotteelle sama alin hinta, ensimmäisenä luodun luettelon määräsäännöt ja volyymihinnoittelu näkyvät asiakkaalle.

Tuoteluettelon päivittäminen

Voit päivittää luettelon Shopify Administa tai käyttämällä CSV-tiedostoa yhden luettelon päivittämiseen tai tuoteluetteloiden joukkopäivittämiseen.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa luetteloa, jota haluat muokata.
 3. Tee haluamasi muutokset luetteloon ja klikkaa sitten Tallenna.

Tuotteiden lisääminen tai poistaminen luettelosta

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa luetteloa, jota haluat muokata.
 3. Klikkaa ylivuotovalikkoa, valitse Hallinnoi tuotteita ja hinnoittelua ja tee sitten jokin seuraavista:
  • Jos haluat poistaa tuotteita luettelosta, klikkaa Sisällytetyt tuotteet ‑osiossa niiden tuotteiden valintaruutuja, jotka haluat poistaa, ja klikkaa sitten Jätä pois luettelosta.Klikkaa valintaikkunassa Jätä tuotteet pois.
  • Jos haluat lisätä uusia tuotteita luetteloon, klikkaa tuotteiden Ei sisälly -osiossa niiden tuotteiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä, ja klikkaa sitten Sisällytä luetteloon. Klikkaa valintaikkunassa Sisällytä tuotteet.
  • Valinnainen: Säädä minkä luettelon tuotteiden hinnoittelua ja klikkaa sitten Tallenna.

Luettelon CSV-tiedostojen käyttö

Kun olet luonut luettelon, voit viedä hinnoittelu- ja julkaisutiedot sekä määräsääntöjen tiedot CSV-tiedostoon. Kun olet lisännyt kiinteät hinnat, määritä luetteloon sisällytettävät tuotteet ja aseta määräsäännöt ja volyymihinnoittelu. Voit päivittää ne tuomalla CSV-tiedoston. Voit hallinnoida useiden tuoteluetteloiden kiinteitä hintoja, määräsääntöjä ja volyymihinnoittelua myös Luettelo-sivulla käyttämällä CSV-tiedostoja.

Sinulla voi esimerkiksi olla yritykselle määritetty luettelo, joka avaa uuden sijainnin, joten voit luoda yritykselle uuden sijainnin. Koska uusi sijainti on kaukana ja lisäät toimituksen hintoihisi, sinun on nostettava hintojasi. Viet luettelon alkuperäistä sijaintia varten ja muokkaat hintoja taulukkolaskentaohjelmalla. Tämän jälkeen voit luoda uuden luettelon, tuoda muokatun CSV-tiedoston ja määrittää luettelon uuteen sijaintiin.

CSV-tiedoston mallin lataaminen

Voit ladata näyteluettelo-CSV-tiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina.

Näytetiedostossa on esimerkkituotteita ja -versioita. Jos käytät näytetiedostoa mallina, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

Luettelon CSV-tiedoston kuvaus

Tämä taulukko sisältää luettelon CSV-tiedoston kentät.

Luettelon nimi ‑kenttä on täytettävä. Luettelossa olevat tuotteet ja tuoteversiot voidaan tunnistaa SKU-sarakkeen tietojen avulla. Jos tuotteella ei ole SKU-koodia, tuotteella tai tuoteversiolla on oltava tunnistetiedot, kuten Käyttönimi, Vaihtoehdon nimi ja Vaihtoehdon arvo.

Kiinteä hinta -kenttä on täytettävä luettelon tuontia varten. Jos kiinteä hinta ja vertailuhinta ovat molemmat tyhjiä, tuotteen tai version kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Luettelon vienti-CSV-tiedoston kohteiden kuvaus.
Sarake Kuvaus
Catalog Title Luettelon nimi.
SKU

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos tuotteella, jonka haluat päivittää, on SKU-koodi, voit käyttää sitä CSV-tiedoston muiden tietojen sijaan. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat Nimitunnus, Vaihtoehto1 Nimi ja Vaihtoehto1 Arvo.

Handle

Nimitunnukset ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä, aksenttimerkkejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään nimitunnusä.

Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" käyttönimen pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Option1 Name Jos tuotteella on valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa. Esimerkiksi Väri.
Option1 Value Jos tuotteella on valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa. Esimerkiksi Musta.
Option2 Name Jos tuotteella on toinen valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa.
Option2 Value Jos tuotteella on toinen valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa.
Option3 Name Jos tuotteella on kolmas valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa.
Option3 Value Jos tuotteella on kolmas valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa.
Fixed Price

Tuotteen tai tuoteversion hinta. Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi: 9,99.

Jos sekä Kiinteä hinta - että Vertailuhinta-kenttä ovat tyhjiä, tuotteen tai tuoteversion kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Compare At

Tuotteen tai tuoteversion vertailuhinta. Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkki: 9,99.

Jos sekä Kiinteä hinta - että Vertailuhinta-kenttä ovat tyhjiä, tuotteen tai tuoteversion kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Published

Jos haluat sisällyttää tuotteen luetteloon, kirjoita Julkaistu-sarakkeeseenTOSI. Jos haluat jättää tuotteen pois luettelosta, kirjoita EPÄTOSI.

Voit sisällyttää tai jättää pois vain tuotteita, etkä voi sisällyttää tai jättää pois tiettyjä tuoteversioita. Vain tuoteversioiden ensimmäinen rivi tarkistetaan tätä valintaa varten.

Quantity Increment

Tuotteiden määrä, jolla versio voidaan ostaa, jos versio myy vain kerrannaista määritettyä määrää. Tämä kenttä estää asiakkaita ostamasta määrää, joka ei ole määrälisäyksen kerrannainen.

Jos haluat asettaa määräsääntöjä, sinun on asetettava arvoksi 1 tai tätä suurempi sekä määrän lisäykselle että tilauksen vähimmäismäärälle. Enimmäistilausmäärä-kenttä on valinnainen, ja se voidaan jättää tyhjäksi.

Jos määrälisäyksen, vähimmäistilauksen määrän ja tilauksen enimmäismäärän arvot ovat tyhjät samalla rivillä, tuoteversiota koskevat määräsäännöt poistetaan.

Minimum Order Quantity

Versiokohtaisten tuotteiden vähimmäismäärä, jonka asiakas voi ostaa samanaikaisesti.

Jos haluat asettaa määräsääntöjä, sinun on asetettava arvoksi 1 tai tätä suurempi sekä määrän lisäykselle että tilauksen vähimmäismäärälle.

Maximum Order Quantity

Versiokohtaisten tuotteiden enimmäismäärä, jonka asiakas voi ostaa samanaikaisesti.

Enimmäistilausmäärä-kenttä on valinnainen, ja se voidaan jättää tyhjäksi.

Quantity Break 1-10

Volyymihinnoittelun määräraja. Voit lisätä 10 määräporrastusta, joiden on vastattava kutakin asiaan liittyvää hintaporrastusta.

Jos asiakas esimerkiksi tilaa 25 paitaa (Määräporrastus 1 ‑arvo), hän maksaa kustakin paidasta 5,00 USD (Hintaporrastus 1 ‑arvo). Jos asiakas tilaa 40 paitaa (Määräporrastus 2 ‑arvo), hän maksaa kustakin paidasta 3,50 USD (Hintaporrastus 2 ‑arvo).

Jos haluat lisätä volyymihinnoittelun CSV-tiedostolla, Määräporrastus-arvon on oltava 1 tai tätä suurempi kokonaisluku, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin vähimmäistilausmäärä, ja samassa numeroidussa Hintaporrastus-kentässä on oltava hintaporrastusarvo. Määräporrastukset ovat valinnaisia, ja ne voidaan jättää tyhjäksi.

Price Break 1-10

Yksikkökohtainen alennettu hinta, joka vastaa kutakin volyymihinnoittelulle määritettyä määräporrastusta.

Jos esimerkiksi haluat, että asiakas maksaa yhtä paitaa kohden vain 5,00 USD, kun hän ostaa vähintään 25 paitaa, Määräporrastus 1 ‑arvo on 25 ja Hintaporrastus 1 ‑arvo 5,00.

Kun syötät hinnan Hintaporrastus-kenttään, sisällytä vain hinta. Älä sisällytä valuuttamerkkejä. Syötä esimerkiksi 9,99. Hintaporrastukset ovat valinnaisia, ja ne voidaan jättää tyhjäksi.

Luetteloiden tuominen ja vieminen CSV-tiedojen avulla

Luettelon vieminen

Luettelot voidaan viedä yksittäin tai joukkotoimintona. Kun vienti on valmis, CSV-tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse.

Vain kiinteähintaisten tuotteiden hinnat näkyvät viedyssä luettelossa. Tuotteita, joiden hinnoissa on prosentuaalinen oikaisu, ei sisällytetä.

Jos haluat päivittää luettelossa olevaa tuoteversiota lataamalla CSV-tiedoston palvelimelle, syötä uudet tiedot johonkin seuraavista sarakevaihtoehdoista:

 • SKU-sarake
 • vaihtoehto- ja arvosarakkeet, kuten Option1 Name- ja Option1 Value.

Julkaistu-sarake ei vaikuta yksittäisiin versioihin.

Vie yksi luettelo

Vie yksi luettelo Shopify Administa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Vie luettelo tuotteista, joihin sovelletaan hinnanoikaisuja, klikkaamalla olemassa olevaa luetteloa.
 3. Klikkaa Hallinnoi ja valitse sitten Vie CSV.
 4. Valitse vietävät tuotteet valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Kaikki tuotteet
  • Vain sisällytetyt tuotteet
  • Vain tuotteet, joilla on kiinteät hinnat
  • Vain tuotteet, joiden määrälle on annettu niiden määrää koskevia sääntöjä
 5. Valitse CSV-tiedoston muoto.

 6. Klikkaa Vie CSV.

Vie useita luetteloita joukkotoimintona

Vie useita luetteloita joukkotoimintona Shopify Administa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Valitse luettelot, jotka haluat viedä.
 3. Valitse vietävät luettelot valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Nykyinen sivu
  • Valitut luettelot
 4. Valitse vietävät tuotteet valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Kaikki tuotteet
  • Vain sisällytetyt tuotteet
  • Vain tuotteet, joilla on kiinteät hinnat
  • Vain tuotteet, joiden määrälle on annettu niiden määrää koskevia sääntöjä
 5. Valitse CSV-tiedostojen muoto.

 6. Klikkaa Vie CSV.

Luettelon tuominen

Luettelot voidaan tuoda yksittäin tai joukkotoimintona. Tuonti saattaa kestää jonkin aikaa luettelon koosta riippuen. Ilmoitus osoittaa, kun tuonti on valmis.

Voit tuoda uuden luettelon, päivittää yhden luettelon tai päivittää useita luetteloita joukkotoimintona.

Yksittäisen luettelon päivittäminen

Päivitä olemassa oleva B2B-luettelo tuomalla CSV-tiedosto.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa olemassa olevaa luetteloa, jonka haluat päivittää.
 3. Klikkaa Säädä hintoja ja valitse sitten Tuo CSV.
 4. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedostot valintaikkunaan ladattavaksi.
 5. Klikkaa Esikatsele tuontia.
 6. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.

Useiden luetteloiden päivittäminen kerralla

Päivitä useita luetteloita joukkotoimintona tuomalla CSV-tiedosto.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedosto valintaikkunaan ladattavaksi.
 3. Klikkaa Esikatsele tuontia.
 4. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.
 5. Valinnainen: Voit jatkaa työskentelyä tuonnin aikana klikkaamalla Sulje.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi