Tạo và quản lý danh mục B2B

Danh mục B2B giúp bạn tùy chỉnh trải nghiệm mua cho các công ty mua hàng của bạn. Với danh mục, bạn có thể kiểm soát tình trạng còn hàng của sản phẩm cho khách hàng bán buôn và đưa tất cả sản phẩm hoặc sản phẩm cụ thể vào một danh mục.

Sau khi tạo danh mục B2B, bạn có thể chỉ định danh mục này cho một địa điểm công ty để cho phép khách hàng B2B mua sản phẩm với mức giá cụ thể. Nếu muốn áp dụng mức tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả giá sản phẩm thì bạn có thể thiết lập điều chỉnh tổng thể. Bạn cũng có thể đặt mức giá cố định và định giá theo số lượng chỉ áp dụng cho một số sản phẩm hoặc mẫu mã cụ thể. Danh mục có thể chứa cả tỷ lệ phần trăm tổng thể và giá cố định. Tuy nhiên, giá cố định của sản phẩm hoặc mẫu mã sẽ ghi đè lên mọi điều chỉnh tổng thể theo tỷ lệ phần trăm mà bạn thiết lập.

Ví dụ: Cửa hàng của bạn bán nến với giá 10 USD một cây. Bạn tạo danh mục B2B và nhập -20% vào trường Điều chỉnh chung để giảm 20% giá nến cho các công ty có quyền truy cập vào danh mục. Một cây nến có chi phí sản xuất cao hơn một chút nên bạn đặt giá cố định là 9 USD cho sản phẩm đó. Khi một khách hàng có quyền truy cập danh mục truy cập vào cửa hàng, họ sẽ có quyền mua sản phẩm với giá 8 USD, ngoại trừ cây nến bạn đã nhập giá cố định. Cây nến có giá cố định không bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh chung và được bán với giá 9 USD.

Bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ với B2B

Bạn có thể bán hàng cho khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ theo một trong hai cách với B2B:

Sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Markets

Nếu cửa hàng sử dụng Shopify Markets, giá trong cửa hàng trực tuyến, giỏ hàng, trang thanh toán và đơn hàng nháp sẽ phản ánh đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Đơn vị tiền tệ dựa theo địa chỉ giao hàng của khách hàng và được chuyển đổi vào tỷ giá hối đoái tự động hoặc thủ công.

Quy tắc làm tròn giá mà bạn đã thiết lập trên trang Markets không áp dụng cho khách hàng B2B.

Chỉ định giá cố định trong danh mục

Nếu muốn chỉ định giá cố định cho sản phẩm mà không chuyển đổi đơn vị tiền tệ, bạn có thể thiết lập thủ công đơn vị tiền tệ ưu tiên cho danh mục khi tạo danh mục. Giá của sản phẩm đã đặt giá cố định sẽ không được điều chỉnh. Giá của sản phẩm có điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm sẽ được chuyển đổi dựa vào tỷ giá hối đoái tự động hoặc thủ công.

Tạo danh mục

Bạn có thể tạo danh mục trong mục Danh mục của trang quản trị Shopify. Không có giới hạn đối với số lượng danh mục bạn có thể tạo trong cửa hàng. Tuy nhiên, mỗi địa điểm công ty chỉ có thể được chỉ định tối đa 25 danh mục.

Khi tạo danh mục, bạn có thể chọn các sản phẩm được áp dụng định giá danh mục, sau đó chỉ định danh mục cho công ty liên kết với khách hàng bán buôn.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào Tạo danh mục.
 3. Trong hộp thoại Tạo danh mục, thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để thêm tất cả sản phẩm vào danh mục, chọn Tất cả sản phẩm, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
  • Nếu chỉ muốn thêm một số sản phẩm vào danh mục, chọn Sản phẩm cụ thể, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 4. Nhập tiêu đề vào trường Tiêu đề. Tiêu đề bạn tạo sẽ không hiển thị với khách hàng.

 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi trong mục Đơn vị tiền tệ để chọn đơn vị tiền tệ cho danh mục.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp kiểm Tự động thêm sản phẩm mới vào danh mục này.

 7. Không bắt buộc: Nếu bạn đã chọn Sản phẩm cụ thể khi tạo danh mục, hãy nhấp vào Lưu, sau đó thực hiện các bước sau để thêm sản phẩm vào danh mục:

  1. Trong mục Sản phẩm và định giá, nhấp vào menu tùy chọn rồi nhấp vào Quản lý sản phẩm và định giá.
  2. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh từng sản phẩm bạn muốn thêm vào danh mục, sau đó nhấp vào Thêm vào danh mục.
  3. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm vào danh mục này?, nhấp vào Thêm sản phẩm vào.
 8. Thiết lập điều chỉnh giá cho sản phẩm bằng bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Để thiết lập điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, trong Điều chỉnh chung, chọn Tăng giá hoặc Giảm giá trong menu thả xuống, sau đó nhập giá trị phần trăm.
  • Để đặt giá cố định cho tất cả mẫu mã của sản phẩm, thực hiện như sau:
   1. Trong cột Giá, nhập giá bạn muốn tính cho từng sản phẩm.
   2. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh Sản phẩm và định giá để tiếp tục chỉnh sửa danh mục.

- Để đặt giá cố định cho mẫu mã sản phẩm cụ thể, thực hiện như sau: 1. Nhấp vào liên kết mẫu mã bên dưới tên sản phẩm bạn muốn điều chỉnh. 2. Trong cột Giá, nhập giá bạn muốn tính cho các mẫu mã cụ thể. 3. Nhấp vào Lưu, nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tên sản phẩm, sau đó nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh Sản phẩm và định giá để tiếp tục chỉnh sửa danh mục.

 1. Trong menu thả xuống Trạng thái, chọn Đang hoạt động.
 2. Không bắt buộc: Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ danh mục với khách hàng B2B, hãy chỉ định danh mục cho một công ty.

Chỉ định danh mục cho công ty

Sau khi tạo danh mục, bạn có thể chỉ định danh mục cho các công ty B2B mua hàng của bạn. Bạn có thể chỉ định tối đa 25 danh mục cho mỗi địa điểm công ty. Bạn có thể chỉ định danh mục cho công ty trong mục Danh mục của trang quản trị Shopify hoặc trong hồ sơ công ty.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục bạn muốn chỉ định cho công ty.
 3. Trong mục Công ty, thực hiện một trong hai thao tác sau:
  • Để chỉ định danh mục cho công ty hiện có, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa > Thêm địa điểm. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh công ty bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào Thêm.
  • Nếu bạn chưa tạo công ty nào, nhấp vào Tạo công ty. Điền vào các trường bắt buộc rồi nhấp vào Lưu. Tìm hiểu thêm về cách tạo các công ty B2B.

Chỉ định nhiều danh mục cho cùng một địa điểm công ty

Nếu bạn chỉ định nhiều danh mục cho cùng một địa điểm công ty, những điều sau sẽ áp dụng khi B2B on Shopify hiển thị giá cho khách hàng B2B:

 • Nếu danh mục có nhiều sản phẩm thì tất cả sản phẩm trong từng danh mục sẽ hiển thị.
 • Nếu danh mục được chỉ định cho cùng một địa điểm công ty có cùng sản phẩm nhưng khác mức giá, cửa hàng B2B của bạn sẽ hiển thị giá thấp nhất được thiết lập cho mặt hàng đó, không tính quy tắc số lượng hoặc mức giảm giá theo số lượng.

  • Ví dụ: Bạn có khách hàng B2B có quyền truy cập vào hai danh mục. Trong một danh mục, giá của một cây nến cụ thể được đặt ở mức 9 USD. Trong danh mục còn lại, giá của mặt hàng đó được đặt thành 7 USD. Khi khách hàng truy cập cửa hàng của bạn, họ sẽ được mua cây nến đó với giá 7 USD.
 • Cửa hàng của bạn hiển thị quy tắc số lượng và mức giảm giá theo số lượng trong danh mục với giá thấp nhất trên mỗi mẫu mã.

 • Nếu hai danh mục có cùng mức giá thấp nhất cho một sản phẩm, quy tắc số lượng và mức giảm giá theo số lượng trong danh mục đầu tiên được tạo sẽ hiển thị.

Cập nhật danh mục

Bạn có thể cập nhật danh mục trên trang quản trị Shopify hoặc bằng cách dùng tệp CSV để cập nhật một danh mục hoặc cập nhật hàng loạt danh mục.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với danh mục, sau đó nhấp vào Lưu.

Thêm hoặc xóa sản phẩm trong danh mục

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào menu tùy chọn, nhấp vào Quản lý sản phẩm và định giá, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:
  • Để xóa sản phẩm khỏi danh mục, trong mục sản phẩm Đã thêm, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Loại bỏ khỏi danh mục. Trong hộp thoại, nhấp vào Loại bỏ sản phẩm.
  • Để thêm sản phẩm mới vào danh mục, trong mục sản phẩm Đã loại bỏ, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh sản phẩm bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào Thêm vào danh mục. Trong hộp thoại, nhấp vào Thêm sản phẩm.
  • Không bắt buộc: Điều chỉnh định giá cho bất kỳ sản phẩm nào trong danh mục, sau đó nhấp vào Lưu.

Sử dụng tệp CSV danh mục

Sau khi tạo danh mục, bạn có thể xuất dữ liệu quy tắc định giá, quy tắc đăng và quy tắc số lượng vào tệp CSV. Sau khi thêm giá cố định, xác định sản phẩm để thêm vào danh mục và thiết lập quy tắc số lượng cũng như định giá theo số lượng, sau đó bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật. Bạn cũng có thể quản lý giá cố định, quy tắc số lượng và định giá theo số lượng trong nhiều danh mục trên trang Danh mục bằng cách sử dụng tệp CSV.

Ví dụ: Bạn đã chỉ định danh mục cho một công ty và công ty này mở một địa điểm mới, nên bạn cần tạo địa điểm mới cho công ty. Vì địa điểm mới ở xa hơn và bạn có bao gồm phí vận chuyển trong giá thành nên bạn cần tăng giá. Bạn cần xuất danh mục cho địa điểm ban đầu và chỉnh sửa giá bằng chương trình bảng tính. Sau đó, bạn cần tạo danh mục mới, nhập tệp CSV đã chỉnh sửa và chỉ định danh mục cho địa điểm mới.

Tải xuống tệp CSV mẫu

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV danh mục mẫu để làm mẫu.

Tệp mẫu có chứa sản phẩm và mẫu mã làm ví dụ. Nếu bạn sử dụng tệp mẫu làm mẫu, hãy nhớ xóa tất cả các sản phẩm làm ví dụ.

Mô tả tệp CSV danh mục

Bảng này liệt kê các trường trong tệp CSV danh mục.

Phải điền trường Tiêu đề danh mục. Có thể xác định sản phẩm và mẫu mã trong danh mục bằng thông tin trong cột SKU. Nếu sản phẩm không có SKU thì sản phẩm hoặc mẫu mã phải có thông tin nhận dạng như Mã điều khiển, Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1.

Để nhập danh mục, bạn phải điền trường Giá cố định. Nếu cả Giá cố địnhGiá gốc đều trống thì giá cố định của sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi danh mục.

Mô tả các mặt hàng trong tệp CSV danh mục được xuất.
Cột Mô tả
Catalog Title Tên danh mục.
SKU

SKU của sản phẩm hoặc mẫu mã. SKU được dùng để theo dõi hàng tồn kho bằng dịch vụ theo dõi hàng tồn kho.

Nếu sản phẩm bạn muốn cập nhật có SKU, bạn có thể sử dụng SKU thay cho các thông tin khác trong tệp CSV, ví dụ như Mã điều khiển, Tên tùy chọn 1 hoặc Giá trị tùy chọn 1.

Handle

Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số, nhưng không được chứa dấu cách, dấu nhấn hoặc các ký tự khác, kể cả dấu chấm. Mã điều khiển được sử dụng trong URL của mỗi sản phẩm.

Ví dụ: Mã điều khiển cho "Women's Snowboard" sẽ là womens-snowboard và URL của sản phẩm sẽ là https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này. Ví dụ: Màu sắc.
Option1 Value Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này. Ví dụ: Đen.
Option2 Name Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ hai, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option2 Value Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option3 Name Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ ba, tên tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Option3 Value Nếu mỗi sản phẩm có tùy chọn thứ ba, giá trị tùy chọn sẽ được liệt kê trong cột này.
Fixed Price

Giá của sản phẩm hoặc mẫu mã. Chỉ thêm giá và không thêm bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào. Ví dụ: 9,99.

Nếu trường Giá cố địnhGiá gốc để trống, giá cố định cho sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi danh mục.

Compare At

Giá gốc của sản phẩm hoặc mẫu mã. Chỉ thêm giá và không thêm bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào. Ví dụ: 9,99.

Nếu trường Giá cố địnhGiá gốc để trống, giá cố định cho sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ bị xóa khỏi danh mục.

Published

Để thêm sản phẩm vào danh mục, nhập TRUE vào cột Đã đăng. Để loại bỏ sản phẩm khỏi danh mục, nhập FALSE.

Bạn chỉ có thể thêm hoặc loại bỏ sản phẩm chứ không thể thêm hoặc loại bỏ một số mẫu mã sản phẩm cụ thể. Lựa chọn này chỉ đánh giá hàng đầu tiên của mẫu mã sản phẩm.

Quantity Increment

Số lượng mặt hàng mà theo đó, mẫu mã có thể được mua nếu bạn chỉ bán mẫu mã theo bội số của một số lượng đặt sẵn. Trường này ngăn khách hàng mua số lượng không phải là bội số của đơn vị số lượng giao dịch.

Để đặt quy tắc số lượng, bạn cần đặt giá trị từ 1 trở lên cho cả Đơn vị số lượng giao dịchSố lượng đơn hàng tối thiểu. Số lượng đơn hàng tối đa là trường không bắt buộc và có thể để trống.

Nếu các giá trị của Đơn vị số lượng giao dịch, Số lượng đơn hàng tối thiểuSố lượng đơn hàng tối đa đều để trống trong cùng một hàng thì quy tắc số lượng đối với mẫu mã sản phẩm đó sẽ bị xóa.

Minimum Order Quantity

Số lượng mặt hàng tối thiểu của mẫu mã mà khách hàng có thể mua cùng lúc.

Để đặt quy tắc số lượng, bạn cần đặt giá trị từ 1 trở lên cho cả Đơn vị số lượng giao dịchSố lượng đơn hàng tối thiểu.

Maximum Order Quantity

Số lượng mặt hàng tối đa của mẫu mã mà khách hàng có thể mua cùng lúc.

Số lượng đơn hàng tối đa là trường không bắt buộc và có thể để trống.

Quantity Break 1-10

Ngưỡng số lượng cho giảm giá theo số lượng. Bạn có thể có tối đa 10 mức giảm theo số lượng và những mức này cần phải khớp với từng mức giảm giá liên quan.

Ví dụ: Nếu khách hàng đặt 25 áo sơ mi (giá trị Mức giảm theo số lượng 1), họ sẽ thanh toán 5,00 USD cho mỗi áo sơ mi (giá trị Giảm giá 1). Nếu khách hàng đặt 40 áo sơ mi (giá trị Mức giảm theo số lượng 2), họ sẽ thanh toán 3,50 USD cho mỗi áo sơ mi (giá trị Giảm giá 2).

Để thêm quy tắc giảm giá theo số lượng thông qua tệp CSV, giá trị Mức giảm theo số lượng phải là một số nguyên với giá trị bằng hoặc lớn hơn 1, nghĩa là bằng hoặc lớn hơn số lượng đặt hàng tối thiểu và bạn cần có giá trị giảm giá trong cùng trường Giảm giá được đánh số. Mức giảm theo số lượng không bắt buộc phải có và có thể để trống.

Price Break 1-10

Giá đã giảm trên mỗi đơn vị khớp với từng mức giảm theo số lượng mà bạn thiết lập cho quy tắc giảm giá theo số lượng.

Ví dụ: Nếu bạn muốn khách hàng chỉ thanh toán 5,00 USD cho mỗi áo sơ mi khi họ mua từ 25 áo sơ mi trở lên, giá trị Mức giảm theo số lượng 1 sẽ là 25 và giá trị Giảm giá 1 sẽ là 5,00.

Khi bạn nhập giá vào trường Giảm giá, chỉ thêm giá vào. Không thêm bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào. Ví dụ: 9,99. Mức giảm giá không bắt buộc phải có và có thể để trống.

Xuất và nhập danh mục bằng tệp CSV

Xuất danh mục

Có thể xuất danh mục riêng lẻ hoặc hàng loạt. Khi quá trình xuất hoàn tất, các tệp CSV sẽ được gửi cho bạn qua email.

Chỉ giá của sản phẩm có giá cố định mới xuất hiện trong danh mục được xuất. Không bao gồm giá của sản phẩm có mức điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm.

Để cập nhật mẫu mã sản phẩm trong danh mục bằng cách tải lên tệp CSV, nhập thông tin mới vào một trong các tùy chọn cột sau:

 • cột SKU
 • các cột tùy chọn và giá trị, ví dụ như Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1

Cột Đã đăng không ảnh hưởng đến từng mẫu mã.

Xuất một danh mục duy nhất

Xuất một danh mục duy nhất từ trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục hiện có để xuất danh sách sản phẩm đã áp dụng điều chỉnh giá.
 3. Nhấp vào Quản lý rồi chọn Xuất tệp CSV.
 4. Chọn một trong những tùy chọn sau để chọn các sản phẩm sẽ xuất dữ liệu:

  • Tất cả sản phẩm
  • Chỉ những sản phẩm đã thêm
  • Chỉ những sản phẩm có giá cố định
  • Chỉ những sản phẩm có quy tắc số lượng
 5. Chọn định dạng tệp CSV.

 6. Nhấp vào Xuất tệp CSV.

Xuất hàng loạt nhiều danh mục

Xuất hàng loạt nhiều danh mục từ trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Chọn danh mục bạn muốn xuất.
 3. Chọn một trong những mục sau để chọn danh mục cần xuất:

  • Trang hiện tại
  • Danh mục đã chọn
 4. Chọn một trong những tùy chọn sau để chọn các sản phẩm sẽ xuất dữ liệu:

  • Tất cả sản phẩm
  • Chỉ những sản phẩm đã thêm
  • Chỉ những sản phẩm có giá cố định
  • Chỉ những sản phẩm có quy tắc số lượng
 5. Chọn định dạng tệp CSV.

 6. Nhấp vào Xuất tệp CSV.

Nhập danh mục

Có thể nhập danh mục riêng lẻ hoặc hàng loạt. Tùy thuộc vào kích cỡ danh mục, quá trình nhập có thể mất một khoảng thời gian để hoàn tất. Khi quá trình nhập hoàn tất sẽ có thông báo hiện lên.

Bạn có thể nhập danh mục mới, cập nhật một danh mục duy nhất hoặc cập nhật hàng loạt nhiều danh mục.

Cập nhật một danh mục duy nhất

Cập nhật danh mục B2B hiện có bằng cách nhập tệp CSV.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào danh mục hiện có mà bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấp vào Điều chỉnh giá rồi chọn Nhập tệp CSV.
 4. Nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo và thả tệp vào hộp thoại để tải lên.
 5. Nhấp vào Xem trước nội dung nhập.
 6. Rà soát bản xem trước để đảm bảo các cột và dữ liệu của bạn chính xác, sau đó nhấp vào Nhập tệp CSV.

Cập nhật hàng loạt nhiều danh mục

Cập nhật hàng loạt nhiều danh mục bằng cách nhập tệp CSV.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Danh mục.
 2. Nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo thả tệp đến hộp thoại để tải lên.
 3. Nhấp vào Xem trước nội dung nhập.
 4. Rà soát bản xem trước để đảm bảo các cột và dữ liệu của bạn chính xác, sau đó nhấp vào Nhập tệp CSV.
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Đóng để tiếp tục làm việc khi quá trình nhập đang chạy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí