Thêm tính năng cho cửa hàng B2B bằng mã

Có những tính năng dành riêng cho B2B on Shopify và hiển thị trong cửa hàng để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Nếu đang sử dụng chủ đề Shopify thì bạn có thể hiển thị các tính năng sau trong cửa hàng, tùy thuộc vào phiên bản chủ đề bạn đang sử dụng:

Nếu muốn hiển thị quy tắc số lượng, giảm giá theo số lượng hoặc mục Danh sách đặt hàng nhanh trong cửa hàng, bạn có thể cập nhật chủ đề lên phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, nếu không muốn thay đổi hay cập nhật chủ đề thì bạn có thể thêm mã tùy chỉnh vào chủ đề để hiển thị các tính năng B2B trong cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí