Oprettelse og administration af B2B-kataloger

B2B-kataloger giver dig mulighed for at tilpasse købsoplevelsen til de firmaer, du sælger til. Med kataloger kan du kontrollere tilgængeligheden af produkter for dine engroskunder og inkludere alle produkter eller specifikke produkter i et katalog.

Når du har oprettet et B2B-katalog, kan du tildele det til en firmalokation, så B2B-kunder kan købe produkter til specifikke priser. Hvis du vil anvende en procentvis stigning eller et procentvist fald i alle dine produktpriser, kan du angive en overordnet justering. Du kan også angive faste priser og mængdepriser, der kun gælder for specifikke produkter eller varianter. Et katalog kan både indeholde en overordnet procentdel og faste priser. Faste priser for produkter og varianter tilsidesætter dog alle overordnede procentjusteringer, som du angiver.

Eksempel: Din butik sælger stearinlys til 10 USD stykket. Du opretter et B2B-katalog og angiver -20% i feltet Overordnet justering, hvilket sænker prisen på dine lys med 20 % for firmaer med adgang til kataloget. Ét lys koster en smule mere at producere, så du angiver en fast pris på 9 USD for dette produkt. Når en kunde med adgang til kataloget besøger din butik, bliver vedkommende tilbudt dine produkter til 8 USD, bortset fra det lys, som du angav en fast pris for. Lyset med en faste pris påvirkes ikke at den overordnede justering og tilbydes til 9 USD.

Salg i flere valutaer med B2B

Du kan sælge til kunder i deres lokale valutaer på én af to måder med B2B:

Brug lokale valutaer med International

Hvis din butik anvender International, afspejler priserne i din webshop, din indkøbskurv, din betalingsproces og dine ordrekladder kundens lokale valuta. Valutaen baseres på kundens leveringsadresse og omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Reglerne for afrunding af priser, som du angiver på siden Markeder, gælder ikke for B2B-kunder.

Angiv faste priser i dine kataloger

Hvis du vil angive faste priser for produkter uden at foretage en valutaomregning, kan du manuelt angive en foretrukken valuta for kataloger, når du opretter dem. Priserne for produkter med en faste pris justeres ikke. Prisen for produkter med en procentjustering omregnes ved hjælp af automatiske eller manuelle vekselkurser.

Opret et katalog

Du kan oprette et katalog i afsnittet Kataloger i din Shopify-administrator. Der er ingen grænse for det antal kataloger, du kan oprette i din butik. Hver firmalokation kan dog maksimalt have 25 kataloger knyttet til den.

Når du opretter et katalog, kan du vælge de produkter, hvor der er anvendt katalogpriser, og derefter knytte kataloget til et firma, som engroskunden er knyttet til.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret katalog.
 3. Gør et af følgende i dialogboksen Opret katalog:

  • Hvis du vil inkludere alle dine produkter i kataloget, skal du vælge Alle produkter og derefter klikke på Fortsæt.
  • Hvis du kun vil inkludere nogle produkter i kataloget, skal du vælge Specifikke produkter og derefter klikke på Fortsæt.
 4. Angiv en titel i feltet Titel. Den oprettede titel er ikke synlig for kunder.

 5. Valgfrit: Klik på Skift i afsnittet Valuta for at vælge en valuta til dit katalog.

 6. Valgfrit: Klik på afkrydsningsfeltet Inkluder automatisk nye produkter i dette katalog.

 7. Valgfrit: Hvis du valgte Specifikke produkter, da du oprettede dit katalog, skal du klikke på Gem og derefter gøre følgende for at føje produkter til dit katalog:

  1. Klik på overløbsmenuen i afsnittet Produkter og priser, og klik derefter på Administrer produkter og priser.
  2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt, du vil føje til kataloget, og klik derefter på Inkluder i katalog.
  3. I dialogboksen Vil du inkludere produkter i dette katalog? klikker du på Inkluder produkter.
 8. Angiv prisjusteringer for dine produkter ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil angive en prisjustering, der gælder for alle produkter i din webshop, skal du under overordnede justeringer enten vælge Prisstigning eller Prisfald i rullemenuen og derefter indtaste en procentværdi.
  • Hvis du vil angive en fast pris for alle varianter for et produkt, skal du gøre følgende:
   1. Angiv den pris, du vil opkræve for hvert produkt, i kolonnen Pris.
   2. Klik på Gem, og klik derefter på pileikonet ud for Produkter og priser for at fortsætte med at redigere dit katalog.

- Hvis du vil angive en fast pris for specifikke produktvarianter, skal du gøre følgende: 1. Klik på variantlinket under det produktnavn, du vil justere. 2. Angiv den pris, du vil opkræve for de specifikke varianter, i kolonnen Pris. 3. Klik på Gem, klik på pileikonet ud for dit produktnavn, og klik derefter på pileikonet ud for Produkter og priser for at fortsætte med at redigere dit katalog.

 1. I rullemenuen Status vælger du Aktiv.
 2. Valgfrit: Når du er klar til at dele dit katalog med B2B-kunder, skal du knytte kataloget til et firma.

Knyt et katalog til et firma

Når du har oprettet et katalog, kan du knytte det til de B2B-virksomheder, du sælger til. Du kan knytte op til 25 kataloger til hver firmalokation. Du kan knytte et katalog til et firma i afsnittet Kataloger i din Shopify-administrator eller i firmaets profil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det katalog, som du vil knytte firmaer til.
 3. Gør et af følgende i afsnittet Firmaer:
  • Hvis du vil knytte et katalog til et eksisterende firma, skal du klikke på ikonet Rediger > Tilføj lokationer. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de firmaer, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj.
  • Klik på Opret et firma, hvis du ikke har oprettet nogen firmaer endnu. Udfyld de påkrævede felter, og klik derefter på Gem. Få mere at vide om at oprette B2B-firmaer.

Tilknytning af flere kataloger til den samme firmalokation

Hvis du knytter flere kataloger til den samme firmalokation, gælder følgende, når B2B on Shopify viser priser til dine B2B-kunder:

 • Hvis katalogerne indeholder forskellige produkter, vises alle produkter fra hvert katalog.
 • Hvis katalogerne, der er knyttet til den samme firmalokation, indeholder det samme produkt til forskellige priser, viser din B2B-butik den laveste angivne pris for den pågældende vare, ikke inklusive mængdepriser eller mængdebaserede særpriser.

  • Du kan f.eks. have en B2B-kunde med adgang til to kataloger. I det ene katalog er prisen på et bestemt lys angivet til 9 USD. I det andet katalog er prisen på denne vare angivet til 7 USD. Når kunden besøger din butik, vil vedkommende få tilbudt lyset til 7 USD.
 • Din butik viser mængderegler og mængdebaserede priser fra kataloget med den laveste pris pr. variant.

 • Hvis to kataloger har den samme laveste pris for et produkt, vises mængderegler og mængdebaserede priser fra det første katalog, der blev oprettet.

Opdater et katalog

Du kan opdatere et katalog i din Shopify-administrator eller ved at bruge en CSV-fil til at opdatere et enkelt katalog eller opdatere flere kataloger samlet.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det katalog, du vil redigere.
 3. Foretag de nødvendige ændringer i dit katalog, og klik derefter på Gem.

Tilføj eller fjern produkter fra dit katalog

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det katalog, du vil redigere.
 3. Klik på overløbsmenuen, klik på Administrer produkter og priser, og gør derefter et af følgende:
  • Hvis du vil fjerne produkter fra dit katalog, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil fjerne, i afsnittet Inkluderede produkter og derefter klikke på Ekskluder fra katalog. Klik på Ekskluder produkter i dialogboksen.
  • For at føje nye produkter til dit katalog skal du i afsnittet med ekskluderede produkter klikke på afkrydsningsfelterne ved siden af de produkter, du gerne vil tilføje. Derefter klikker du på Inkluder i katalog. I dialogboksen klikker du på Inkluder produkter.
  • Valgfrit: Juster priserne for produkter i dit katalog, og klik derefter på Gem.

Brug af CSV-filer til kataloger

Når du har oprettet et katalog, kan du eksportere dine data med regler for priser, udgivelse og antal til en CSV-fil. Når du har tilføjet faste priser, defineret produkter til at inkluderes i et katalog og angivet mængderegler og mængdebaserede priser, kan du derefter importere CSV-filen for at opdatere dem. Du kan også administrere faste priser, mængderegler og mængdebaserede priser på tværs af flere kataloger fra siden Katalog ved hjælp af CSV-filer.

Eksempel: Du har et katalog, der er tildelt et firma, som åbner en ny lokation. Du opretter derfor en ny lokation for firmaet. Fordi den nye lokation er længere væk, og du medtager levering i dine priser, bliver du nødt til at hæve dine priser. Du eksporterer dit katalog for den oprindelige lokation og redigerer priserne ved hjælp af et regnearksprogram. Du opretter derefter et nyt katalog, importerer den redigerede CSV-fil og tildeler kataloget til den nye lokation.

Download et eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til kataloger, som du kan bruge som skabelon.

Eksempelfilen indeholder eksempelprodukter og -varianter. Hvis du bruger eksempelfilen som en skabelon, skal du sørge for at fjerne alle eksempelprodukter.

Beskrivelse af CSV-filen til kataloger

Denne tabel angiver felterne i CSV-filen til kataloger.

Feltet Katalogtitel skal udfyldes. Produkterne og varianterne i kataloget kan identificeres ved hjælp af oplysningerne i kolonnen SKU. Hvis produktet ikke har et SKU, skal produktet eller varianten have identificerende oplysninger såsom Handle, Navn for Valgmulighed1 og Værdi for Valgmulighed1.

Feltet Fast pris skal udfyldes, hvis kataloget skal kunne importeres. Hvis både Fast pris og Sammenligningspris er tomme, fjernes den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Beskrivelse af elementerne i den eksporterede CSV-fil til kataloger.
Kolonne Beskrivelse
Catalog Title Navnet på kataloget.
SKU

SKU'en for produktet eller varianten. SKU'en bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Hvis de produkter, du vil opdatere, har et SKU, kan du bruge dette i stedet for andre oplysninger i CSV-filen såsom Handle, Navn for Valgmulighed 1 og Værdi for valgmulighed 1.

Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et “snowboard til kvinder” kunne f.eks. være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Option1 Name Hvis der er en valgmulighed til et produkt, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Farve.
Option1 Value Hvis et produkt har en valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne. For eksempel Sort.
Option2 Name Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option2 Value Hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Name Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises navnet på valgmuligheden i denne kolonne.
Option3 Value Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises værdien for valgmuligheden i denne kolonne.
Fixed Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Compare At

Sammenligningspris for produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenligningspris fjerner den faste pris for dette produkt eller denne variant fra kataloget.

Published

Hvis du vil inkludere et produkt i kataloget, skal du angive SANDT i kolonnen Udgivet. Hvis du vil ekskludere et produkt fra kataloget, skal du angive FALSK.

Du kan kun inkludere/ekskludere produkter, og du kan ikke inkludere/ekskludere specifikke produktvarianter. Det er kun den første række af produktvarianterne, der gennemgås til dette valg.

Quantity Increment

Det antal varer af varianten, som kan købes, hvis varianten kun sælges flere ad gangen i et givet antal. Dette felt begrænser kunderne, så de ikke kan købe et antal, der ikke er et multiplum af mængdeintervallet.

Hvis du vil angive mængderegler, skal du angive en værdi på mindst 1 for både Mængdeinterval og Minimumsantal for ordrer. Feltet Maksimalt ordreantal er valgfrit og kan være tomt.

Hvis værdierne for Mængdeinterval, Minimumsantal for ordrer og Maksimalt ordreantal alle er tomme for samme række, fjernes mængdereglerne for denne produktvariant.

Minimum Order Quantity

Det mindste antal enheder af varianten, som kunden kan købe på én gang.

Hvis du vil angive mængderegler, skal du angive en værdi på mindst 1 for både Mængdeinterval og Minimumsantal for ordrer.

Maximum Order Quantity

Det maksimale antal enheder af varianten, som kunden kan købe på én gang.

Feltet Maksimalt ordreantal er valgfrit og kan være tomt.

Quantity Break 1-10

Mængdegrænsen for mængdebaserede priser. Du kan anvende op til 10 mængderabatter, som skal matche med hver relateret særpris.

Hvis en kunde f.eks. bestiller 25 trøjer (Mængderabat 1-værdi), skal kunden betale 5,00 USD for hver trøje (Særpris 1-værdi). Hvis en kunde bestiller 40 trøjer (Mængderabat 2-værdi), skal kunden betale 3,50 USD for hver trøje (Særpris 2-værdi).

Hvis du vil tilføje mængdebaserede priser fra en CSV-fil, skal værdien for Mængderabat være et heltal med en værdi på 1 eller højere, som er lig med eller større end minimumsantallet (for ordrer). Du skal også have en værdi for særpris i det samme nummererede felt Særpris. Mængderabatter er valgfrie og kan stå tomme.

Price Break 1-10

Den nedsatte pris pr. enhed, som matcher med hver mængderabat, du angiver for mængdebaserede priser.

Hvis du f.eks. vil have, at en kunde kun skal betale 5,00 USD pr. trøje ved køb af 25 skjorter eller flere, er Mængderabat 1-værdien 25, mens Særpris 1-værdien er 5,00.

Medtag kun prisen, når du angiver prisen i feltet Særpris. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99. Særpriser er valgfrie og kan stå tomme.

Eksportér og importér kataloger ved hjælp af CSV'er

Eksportér et katalog

Kataloger kan eksporteres enkeltvist eller flere ad gangen. Når eksporten er udført, sendes CSV-filerne til dig i en mail.

Kun priser for produkter med faste priser vises i det eksporterede katalog. Priser for produkter med en procentjustering er ikke inkluderet.

Hvis du vil opdatere en produktvariant i et katalog ved hjælp af et CSV-upload, skal du indtaste de nye oplysninger i en af følgende kolonner:

 • SKU-kolonnen
 • kolonnerne valgmuligheder og værdier, som f.eks. Option1 Name og Option2 Name

Kolonnen Udgivet påvirker ikke individuelle varianter.

Eksportér et enkelt katalog

Eksportér et enkelt katalog fra Shopify-administrator.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på et eksisterende katalog for at eksportere en liste over dine produkter med anvendte prisjusteringer.
 3. Klik på Administrer, og vælg derefter Eksportér CSV-fil.
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Kun inkluderede produkter
  • Kun produkter med faste priser
  • Kun produkter med mængderegler
 5. Vælg formatet for CSV-filen.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Eksportér flere kataloger på én gang

Eksportér flere kataloger fra Shopify-administrator på én gang.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Vælg de kataloger, du vil eksportere.
 3. Vælg en af følgende for at vælge de kataloger, der skal eksporteres:

  • Aktuel side
  • Valgte kataloger
 4. Vælg en af følgende for at vælge de produkter, der skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Kun inkluderede produkter
  • Kun produkter med faste priser
  • Kun produkter med mængderegler
 5. Vælg formatet for CSV-filerne.

 6. Klik på Eksportér CSV-fil.

Importér et katalog

Kataloger kan importeres enkeltvist eller flere ad gangen. Det kan tage et stykke tid at importere kataloget, afhængigt af dets størrelse. Der vises en meddelelse, når importen er fuldført.

Du kan importere et nyt katalog, opdatere et enkelt katalog eller opdatere flere kataloger på én gang.

Opdater et enkelt katalog

Opdater et eksisterende B2B-katalog ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på det eksisterende katalog, du vil opdatere.
 3. Klik på Juster priser, og vælg derefter Importér CSV-fil.
 4. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip dine filer til dialogboksen for at uploade dem.
 5. Klik på Forhåndsvis import.
 6. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.

Opdater flere kataloger på én gang

Opdater flere kataloger på én gang ved at importere en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip din fil til dialogboksen for at uploade den.
 3. Klik på Forhåndsvis import.
 4. Gennemgå forhåndsvisningen for at bekræfte, at dine kolonner og data er korrekte. Klik derefter på Importér CSV-fil.
 5. Valgfrit: Klik på Luk for at fortsætte dit arbejde, mens importen behandles.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis